Archiwum porad prawnych Grudzień 2012

Zajęcie ruchomości w postępowaniu zabezpieczającym

27.12.2012

W kancelarii komorniczej uzyskałem informację, że postępowanie zabezpieczające z ruchomości sprowadza się wyłącznie do spisania protokołu zajęcia. Akurat w przypadku mojego dłużnika tego typu zabiegi nie mają najmniejszego sensu. Czy komornik ma uprawnienie zatrzymania rzeczy w depozycie (...)

Egzekucja z nieruchomości - zaliczka

27.12.2012

Złożyłem wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Czy przepisy określają w jaki sposób wylicza się zaliczkę na czynności komornika?

Klauzula wykonalności na podstawie nakazu z weksla

18.12.2012

Złożyłem do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na podstawie nakazu z weksla wydanego w postępowaniu nakazowym po upływie dwóch tygodni od dnia, w którym pozwany otrzymał nakaz. Dłużnik nie złożył w sądzie żadnego pisma. Po 15 dniach zadzwoniłem do sądu i dowiedziałem się, (...)

Zajęcie rachunku bankowego

17.12.2012

Art. 54. ustawy Prawo bankowe ustanawia kwotę wolną od zajęcia. Przyjmując, że przepis dotyczy jednej kwoty na wszystkich rachunkach dłużnika we wszystkich bankach do kogo w zasadzie jest adresowany przepis? Bank nie może odmówić zajęcia, bo nie wie czy w innym banku dłużnik nie posiada (...)

Współuczestnictwo konieczne

14.12.2012

Na nieruchomości przed moją hipoteką przymusową na moją rzecz wpisana jest hipoteka przymusowa na rzecz innego wierzyciela, która wygasła. Wytoczyłem więc powództwo o uzgodnienie treści żądając wykreślenia nie istniejącej hipoteki. Jako stronę pozwaną wpisałem wierzyciela, na rzecz (...)

Wypowiedzenie opłaty za użytkowanie wieczyste

14.12.2012

Własność małżeńską stanowi budynek mieszkalny położony na gruntach miejskich w którym zamieszkuje żona. Mąż zamieszkuje w mieszkaniu w innej dzielnicy. Organ gminy wie o tym bowiem kierował oddzielne urzędowe pisma (postanowienia) do małżonków jeszcze w maju br.. Tymczasem obecnie przesłał (...)

Zameldowanie osoby przez współwłaściciela

14.12.2012

Jestem współwłaścicielem domu w 1/2 części. Drugi współwłaściciel bez mojej wiedzy i tym bardziej zgody zameldował tam osobę trzecią na pobyt stały. Czy miał prawo to zrobić bez mojej zgody?

Alimenty a przerwanie studiów

13.12.2012

Mam 19 lat, przysługują mi alimenty o wys. 600zł. Obecnie studiuję, lecz od stycznia zamierzam przerwać studia i zacząć inny kierunek od października. Moje pytanie jest następujące- czy po przerwaniu będę mógł ubiegać się ponownie o przyznanie alimentów? Czy przerwanie studiów wiąże (...)

limit transakcji gotówkowych 15000 EUR

12.12.2012

Pomiędzy osobami prowadzącymi działalność gosp. dochodzi do transakcji kupna/sprzedaży przedmiotu o wartości powyżej 15000 EUR.Kupujący wpłaca zaliczkę przelewem stanowiącą 10% wartości pojazdu. Po kilku dniach wystawiana jest faktura na pojazd i kupujący resztę dopłaca gotówką, natomiast (...)

Sprawozdanie z zarządu nieruchomością

5.12.2012

Jeden ze współwłaścicieli nieruchomości od wielu lat prowadził administrację kamienicy i nie rozliczał się z dochodów. Nie dawno zmarł, udział w nieruchomości przejął jego syn, który chce sprzedać otrzymany po ojcu udział w nieruchomości. Sprawa o dział nieruchomości oraz rozliczenia (...)

Elektroniczne postępowanie upominawcze a weksel

4.12.2012

Przepisy k.p.c. przewidują tzw. elektroniczne postępowanie upominawcze. Czy w takim postępowaniu może zostać zgłoszone roszczenie wekslowe (niezależnie od tego, że nie będzie to tryb nakazowy)?

Przelew wierzytelności

4.12.2012

Art. 509 k.c. mówi o cesji wierzytelności. Czy można przenieść na osobę trzecią roszczenie niepieniężne np. roszczenie o wydanie rzeczy ruchomej?

Kolejność rozpoznawania spraw przez sądy

3.12.2012

Złożyłem w sądzie dwa pozwy z weksla i nie mam żadnej decyzji od ponad miesiąca, co jest ewidentnie ponadnormatywne dla tego sądu. Sprawy trafiły do dwóch różnych sędziów, obaj nie byli na zwolnieniu lekarskim. Podobno w tym sądzie z końcem roku spływa wiele pozwów: banki, spółdzielnie, (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika