Archiwum artykułów Lipiec 2012

Tymczasowe zatrudnianie pracowników

31.7.2012

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna jeżeli tylko zatrudnia pracowników. Jednak w przypadku zatrudnienia tymczasowego definicja pracodawcy jest nieco zmodyfikowana. Możliwe jest na terenie RP zatrudnianie pracowników (...)

Kiedy reklama jest nieuczciwa?

27.7.2012

Definicje czynów nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy podaje ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ustawa reguluje kwestię zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i (...)

Dywidenda rzeczowa - praktyczne aspekty podatkowe

17.7.2012

Jednym z podstawowych uprawnień akcjonariusza spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej czy wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawo do zysku. Prawo to realizowane jest poprzez wypłatę dywidendy. Dywidendą jest ta część zysku wykazanego za dany rok (...)

Opodatkowanie przychodów z nieujawnionych źródeł

16.7.2012

Przychody z nieujawnionych źródeł zaliczane są do przychodów z tzw. innych źródeł (jedno ze źródeł przychodów wymienionych w ustawowym katalogu) – w konsekwencji podlegają one opodatkowaniu, jednakże z uwzględnieniem pewnych szczególnych zasad.

Na czym polega leasing pracowników?

12.7.2012

Jakie możliwości pozyskiwania pracowników ma pracodawca? Czy musi z pracownikiem podpisywać umowę o pracę nawet wtedy, gdy chce zatrudnić pracowników na krótki czas? Jakie perspektywy w zakresie zatrudnienia ujawniają się przed firmami \"sezonowymi\"? Czym jest leasing pracowników? (...)

Ulga na wychowanie dziecka

12.7.2012

Jedną z cieszących się największym powodzeniem ulg podatkowych jest ulga przysługująca z tytułu wychowywania dziecka. Polega na odliczeniu określonej kwoty pomnożonej przez ilość dzieci. Odliczenie od podatku dotyczy łącznie obojga rodziców. Kwotę ulgi odlicza się od podatku jednego (...)

Mały podatnik w podatku dochodowym

10.7.2012

Od 1.01.2007 r. definicja małego podatnika obowiązuje również w podatku dochodowym (zarówno w przypadku osób fizycznych, jak również osób prawnych). Mały podatnik ma prawo do kwartalnych wpłat zaliczek na podatek, jak również do tzw. szybkiej amortyzacji. (...)

Nieograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych

5.7.2012

Zasada nieograniczonego obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych wynika z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Polega ona na tym, że określone podmioty podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia (...)

Zapłata, pobór i zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych

4.7.2012

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nakłada na strony dokonujące czynności cywilnoprawnych takie jak np. sprzedaż, pożyczka, czy też ustanowienie hipoteki - obowiązek podatkowy. Obowiązek ten zamienia się w zobowiązanie podatkowe z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa (...)

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zawarcie i zmiana umowy spółki

4.7.2012

Wśród czynności cywilnoprawnych będących przedmiotem opodatkowania na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jest również umowa spółki (akt założycielski), a także zmiana tej umowy. Powyższe czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika