Archiwum porad prawnych Wrzesień 2012

Delegacja służbowa w niedzielę

27.9.2012

Pracownik etatowy został wysłany przez pracodawcę w delegację zagraniczną, która trwała od środy do wtorku. Czyli w niedzielę pracownik przebywał w delegacji, ale nie wykonywał pracy. Czy za tą niedzielę przysługuje pracownikowi dzień wolny od pracy?

Obwieszczenia o licytacjach komorniczych

26.9.2012

Na stronie prowadzonej przez Krajową Radę Komorniczą znaleźć można obwieszczenia o licytacjach. Telefonicznie dowiedziałem się, że komornicy mają obowiązek umieszczać tam informacje o licytacji nieruchomości. Pozostałe obwieszczenia umieszczają dobrowolnie. Czy jest jakiś przepis, który (...)

zajęcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką

24.9.2012

Dłużnik, przeciwko któremu wydany został tytuł egzekucyjny, posiada wierzytelność zabezpieczoną hipoteką. Czy zajęcie takiej wierzytelności pociąga za sobą zmianę wpisu w księdze wieczystej, a jeśli tak na czyj wniosek taka zmiana mogłaby nastąpić?

kilka zastawów rejestrowych na tej samej rzeczy

24.9.2012

Zastawnik składa wniosek o wpis do rejestru zastawów. Okazuje się, że rzecz już widnieje w rejestrze. Czy wówczas sąd dopisuje zastawnika "na drugim miejscu" ze wszystkimi tego konsekwencjami czy oddala wniosek?

Pełnomocnictwo a umwoa zastawnicza

24.9.2012

Składam czasami wniosek RZ-1 do sądu. Dołączam do niego umowę zastawniczą. Może zdarzyć się tak, że umowa zostanie podpisana przez kogoś innego upoważnionego przeze mnie. Wynika to chociażby z tego, że umowa może być zawarta daleko ode mnie. W nagłówku znajdują się moje dane plus (...)

Ustanowienie służebności przez gminę

13.9.2012

W toku realizacji przez gminę ustaleń wynikających z przyjętego planu zagospodarowania przestrzennego gmina zamierza przejąć ode mnie część działki siedliskowej, która to część w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod drogę publiczną. Dla pozostałej części (...)

Usunięcie wpisu w rejestrze zastawów

12.9.2012

Zawieram umowę zastawniczą jako zastawnik i składam wniosek RZ1. Czy gdyby zastawca odwołał się od postanowienia o ustanowieniu zastawu rejestrowego (z jakiegokolwiek powodu) oznacza to usunięcie wpisu w rejestrze na czas rozpoznania odwołania?

Umorzenie postępowania a zwrot opłaty skarbowej

10.9.2012

Organ umorzył postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z powodu braku (jego zdaniem) precyzyjnego określenia pewnych parametrów. Wnosząc wniosek uiściłem opłatę. Czy w razie umorzenia postępowania organ winien zwrócić opłatę i orzec o tym z urzędu w postanowieniu o umorzeniu?

Służebność przejazdu

6.9.2012

Stanisław B. od 1986 r. użytkuje w celach przejazdu na własną posesję 50 m kw. sąsiedniej działki, która nie jest jego. Początkowo właścicielką działki była Agata P., która wyrażała zgodę na taki stan rzeczy. Po jej śmierci właścicielem został Władysław P., który w 2002 r. przyjął (...)

Zmiana danych na fakturze w spółce jawnej

5.9.2012

1. września nabyliśmy z żoną ogół praw i obowiązków w spółce jawnej. Ja od jednego wspólnika, żona od drugiego. W tym tygodniu wyślemy dane aktualizujące do KRS. Czy faktury od 1. września mają być wystawiane na spółkę jawną (oraz wystawiane przez spółkę jawną) już z naszymi (...)

Skarżenie zasądzonych przez NSA kosztów

5.9.2012

Nasz podopieczny występując samodzielnie wygrał sprawę przed WSA. Organ wniósł skargę kasacyjną. NSA uchylił wyrok zasądzając na rzecz organu 280 zł kosztów zastępstwa procesowego. NSA nie poinformował naszego podopiecznego o możliwości złożenia zażalenia na zasądzenie kosztów, (...)

Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości

4.9.2012

Jestem dzierżawcą części nieruchomości komunalnej o powierzchni 0,1600 ha, którą użytkuję na poprawienie warunków zagospodarowania działki siedliskowej Aktualnie złożyłem wniosek o sprzedaż przedmiotowej działki w drodze bezprzetargowej, przyjmując jako podstawę prawną treść Art. (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika