Pozwani w powództwie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Pytanie:

"Przeciwko komu mężczyzna powinien wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka?"

Odpowiedź prawnika: Pozwani w powództwie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Powództwo powinno się wytoczyć przeciwko matce dziecka oraz przeciwko dziecku. W uzasadnieniu powództwa należy wskazać fakt uznania dziecka. Potrzebne w tym celu będzie odpowiednie zaświadczenie z USC. Dany mężczyzna powinien również wnioskować o przeprowadzenie dowodów potwierdzających fakt, iż dziecko od niego nie pochodzi. Możliwe tu będzie wnioskowanie o przeprowadzenie dowodu z badań DNA (bezbolesne badanie polegające na pobraniu śliny z wewnętrznej strony policzka). Kolejną przesłanką jaką będzie trzeba wykazać, jest zachowanie sześciomiesięcznego terminu do wytoczenia powództwa. Tę okoliczność można udowodnić wnioskując o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków a następnie przeprowadzając przed sądem dowód z przesłuchania świadków na tę okoliczność.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika