Uprawnienia zarządcy wobec użytkownika lokalu korzystającego z instalacji gazowych

Pytanie:

Jakie uprawnienia ma zarządca względem użytkownika lokalu korzystającego z instalacji gazowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.3.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia zarządcy wobec użytkownika lokalu korzystającego z instalacji gazowych

Jak wynika z norm prawnych i innych obowiązujących regulacji (w tym Polskich Norm) użytkownik lokalu (także więc jego właściciel) ma obowiązek użytkowania lokalu w sposób bezpieczny dla mieszkańców i otoczenia. Nie ma wątpliwości, iż przepisy i normy przewidują obowiązek zapewnienia m.in. należytej instalacji wentylacyjnej w każdym miejscu, gdzie znajduje się instalacja gazowa (przykładowo kuchenka gazowa) . Ocena, co do rodzaju takiej wentylacji, zależna będzie od wielu czynników i zostanie określona przez fachowców z danej dziedziny.

Zarządca podobnie jak właściciel budynku czy też lokalu ponosi odpowiedzialność nie tylko za administrowanie budynkiem, ale także za bezpieczeństwo mieszkańców i osób trzecich. Przepisy prawne wyraźnie upoważniają go do dokonywania czynności, które mają na celu zapewnienie tego bezpieczeństwa użytkownikom lokali.

Porady prawne

Bez wątpienia takim uprawnieniem jest m.in. możliwość uniemożliwienia korzystania z paliw gazowych, jeśli ze względu na nieprawidłowe użytkowanie (np. wentylację) stanowią one zagrożenie dla życia lub zdrowia. Zdaniem opiniującego zarządca może, a nawet powinien podejmować wskazane czynności, jeśli zdaniem profesjonalistów istnieje zagrożenie dla zdrowia lub życia mieszkańców. Warto zastosować się do wytycznych przepisów prawnych jak i żądań uprawnionych przez przepisy organów. Jest to sprawa istotna z punktu widzenia nie tylko prawa, norm prawnych i wytycznych pozaprawnych ale także z punktu widzenia bezpieczeństwa i zdrowia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. ##baner## Odpowiedzialność za (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: akt (...)

Jak rozliczyć ulgę remontową?

Jak rozliczyć ulgę remontową?

Niniejszy artykuł jest nieaktualny. Polecamy zapoznanie się z artykułami dotyczącymi odliczeń podatku VAT od materiałów budowlanych:  Postaraj się o zwrot VAT za materiały budowlane! Wprawdzie ulga remontowo-modernizacyjna została wykreślona z ustawy o podatku dochodowym, (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces (...)

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększą stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. Zmiany wejdą w życie 19 września 2020 r. ##baner## Nowy podział projektu budowlanego Projekt budowlany (...)

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

  Uwagi ogólne Zgodnie z art. 75 Konstytucji RP, władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli (...)

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Dowiedz się, na jakie wsparcie mogą liczyć odbiorcy energii elektrycznej w 2023 r., na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (...)

Obowiązki właściciela i zarządcy w związku z utrzymywaniem obiektów budowlanych

Obowiązki właściciela i zarządcy w związku z utrzymywaniem obiektów budowlanych

  Jakie są ogólne zasady utrzymywania obiektów budowlanych?Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym, (...)

Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć

Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć

  Co to jest kontrakt menedżerski? Kontrakt menedżerski - to umowa o zarząd przedsiębiorstwem. Zarządca (osoba, której powierzono zarząd) zobowiązuje się do profesjonalnego prowadzenia przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia pewnych założonych efektów np. modernizacji przedsiębiorstwa. (...)

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Co to jest efektywność energetyczna budynku? Efektywność energetyczna budynku, czyli jego sprawność energetyczna, to stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena (...)

Procedury budowlane

Procedury budowlane

Jakie procedury budowlane obowiązują? Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Pb). Prawo budowlane zawiera jednak katalog inwestycji, które można realizować na podstawie (...)

Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

  Jakie przepisy regulują, którzy podatnicy powinni zainstalować kasy fiskalne? Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), w zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu (...)

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

    Strony umowy deweloperskiej Stroną umowy deweloperskiej jest najczęściej po jednej stronie przedsiębiorca (deweloper), a po drugiej stronie konsument (nabywca). Definicje tych dwóch pojęć zawiera Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 43¹ Kodeksu cywilnego (dalej: „KC") (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji (...)

Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

  Którzy podatnicy mają obowiązek stosowania kas fiskalnych? Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), w zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (...)

Wyjaśnienia dotyczące wakacji kredytowych

Wyjaśnienia dotyczące wakacji kredytowych

W związku z pytaniami kierowanymi do Rzecznika Finansowego przez przedstawicieli prasy, jak równie za pośrednictwem infolinii oraz skrzynki mailowej uruchomionej w Biurze Rzecznika Finansowego przestawił on odpowiedzi na najczęściej poruszane kwestie dotyczące „wakacji kredytowych”. Jeśli (...)

Kontrola budynków do końca listopada

Kontrola budynków do końca listopada

Do 30 listopada właściciele i zarządcy dużych obiektów, takich jak magazyny czy biurowce, muszą przeprowadzić kontrolę ich stanu technicznego. Przepisy w tej sprawie budzą wątpliwości prawne. (...) Kontrolę na zlecenie właściciela, zarządcy (lub użytkownika) przeprowadza osoba z uprawnieniami (...)

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

NSA o podatku od gruntów objętych służebnością przesyłu

Przedsiębiorca przesyłowy, który zawarł z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę o ustanowienie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nie musiał płacić podatku od nieruchomości (...)

Usługi na rynku UE

Usługi na rynku UE

Swoboda świadczenia usług jest jednym z 4 filarów Jednolitego Rynku. Wraz ze swobodą przedsiębiorczości swoboda świadczenia usług gwarantują mobilność przedsiębiorstw i pracowników w UE. Dozwolone ograniczenia swobody przepływu usług Zakazy zawarte w art. 56 TFUE nie są (...)

Składamy deklaracje podatkowe

Składamy deklaracje podatkowe

Rozliczenie z urzędem skarbowym – złożenie deklaracji PIT i zapłata podatk - to podstawowe obowiązki podatkowe przedsiębiorcy. Jaką deklarację PIT wybrać, jak przygotować i podpisać deklaracje podatkowe: PIT, CIT, VAT. Deklaracje papierowe czy elektroniczne Kiedy można złożyć deklarację (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Obowiązki korzystającego z instalacji gazowej

Obowiązki korzystającego z instalacji gazowej

Jakie obowiązki nakłada na użytkownika lokalu, korzystającego z instalacji gazowej, polskie prawo? W czasie użytkowania instalacji gazowej użytkownik lokalu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra (...)

Obowiązki lokatora po opuszczeniu lokalu

Obowiązki lokatora po opuszczeniu lokalu

Lokatorka, z tytułem eksmisyjnym, otrzymała lokal socjalny z Gminy (pomimo, że jest osobą o dochodach dwukrotnie przekraczających granice wyznaczona przez Gminę do uzyskania takiego lokalu). Do lokalu (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Bezpieczne korzystanie z urządzeń gazowych

Bezpieczne korzystanie z urządzeń gazowych

Jakie są wymogi bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowniczych? Podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa użytkowania budynków regulują przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury (...)

Dostarczenie lokalu zamiennego

Dostarczenie lokalu zamiennego

Zajmuję mieszkanie w budynku stanowiącym własność PKP. Od 5 lat Zakład Gospodarki Mieszkaniowej PKP nie przedłuża mi umowy najmu lokalu i wzywa mnie do opuszczenia go bez wskazania lokalu zamiennego. (...)

Pęknięta rura w mieszkaniu spółdzielczym

Pęknięta rura w mieszkaniu spółdzielczym

Samoistnie pękła rura w ścianie z ciepła wodą we własnościowym spółdzielczym mieszkaniu, zalewając sąsiadów z dołu. Rura została naprawiona, kto pokrywa koszty naprawy? Spółdzielnia, czy (...)

Zły stan techniczny budynku a dziki lokator

Zły stan techniczny budynku a dziki lokator

Staramy się o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Jest to budynek parterowy. Obecnie ZGM wynajmuje znajdujące się w nim mieszkania 4 rodzinom. Starostwo przedstawiło nam operat szacunkowy, z którego (...)

Przekroczenie uprawnień zarządcy nieruchomością

Przekroczenie uprawnień zarządcy nieruchomością

W sądzie od 6 lat trwa postępowanie o zniesienie współwłasności kamienicy. Zarządca nieruchomości (Zarzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w moim mieście), w swoich uchwałach ma zapis (...)

Spółdzielcze prawo własnościowe a hipoteka

Spółdzielcze prawo własnościowe a hipoteka

Dłużnik dysponuje spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Czy na takim prawie można ustanowić coś podobnego do hipoteki przymusowej i korzystać z uprzywilejowanej pozycji w razie późniejszej (...)

Obudowa skrzynki gazowej

Obudowa skrzynki gazowej

Wykonuję obecnie przyłącze gazowe. Posiadam już stosowne zezwolenia i zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza i instalacji gazowej. Skrzynka gazowa zgodnie z projektem ma być umieszczona w linii ogrodzenia (...)

Remont instalacji gazowej

Remont instalacji gazowej

W ramach ulgi remontowej (mieszkania) poniosłam wydatki na remont mieszkania, wpłaciłam określone kwoty na wyodrębniony fundusz remontowy i wymieniłam kuchenkę gazową. Z urzędu skarbowego otrzymałam (...)

Zwrot kosztów remontu najmowanego pomieszczenia

Zwrot kosztów remontu najmowanego pomieszczenia

Wynajmuję obiekt cukierniczo-piekarniczy, ponieważ właściciele chcą przejąć nasz interes wypowiedzieli nam lokal, ostatnim dniem naszego pobytu w lokalu jest 31 sierpnia 2006. Kiedy zaczęliśmy (...)

Dokumenty otrzymywane przy zakupie samochodu z instalacją gazową

Dokumenty otrzymywane przy zakupie samochodu z instalacją gazową

Witam. Zamierzam kupić samochód z instalacją gazową. Jakie dokumenty powinienem otrzymać od sprzedawcy? Sytuacja różnie przedstawia się, w zależności od tego, czy kupi Pan pojazd z fabrycznie (...)

Wykupienie mieszkania z WAM

Wykupienie mieszkania z WAM

W 1997 roku wykupiłam mieszkanie z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za kwotę blisko 40 tys. zł. (34 m2). Zawiązała się wspólnota mieszkaniowa i zaczęliśmy wpłacać dość wysokie składki na fundusz (...)

Obudowa skrzynki gazowej

Obudowa skrzynki gazowej

Wykonuję obecnie przyłącze gazowe. Posiadam już stosowne zezwolenia i zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza i instalacji gazowej. Skrzynka gazowa zgodnie z projektem ma być umieszczona w linii ogrodzenia (...)

Obowiązki korzystającego z instalacji gazowej

Obowiązki korzystającego z instalacji gazowej

Jakie obowiązki nakłada na użytkownika lokalu, korzystającego z instalacji gazowej, polskie prawo? W czasie użytkowania instalacji gazowej użytkownik lokalu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra (...)

Remont instalacji gazowej

Remont instalacji gazowej

W ramach ulgi remontowej (mieszkania) poniosłam wydatki na remont mieszkania, wpłaciłam określone kwoty na wyodrębniony fundusz remontowy i wymieniłam kuchenkę gazową. Z urzędu skarbowego otrzymałam (...)

Zwrot kosztów remontu najmowanego pomieszczenia

Zwrot kosztów remontu najmowanego pomieszczenia

Wynajmuję obiekt cukierniczo-piekarniczy, ponieważ właściciele chcą przejąć nasz interes wypowiedzieli nam lokal, ostatnim dniem naszego pobytu w lokalu jest 31 sierpnia 2006. Kiedy zaczęliśmy (...)

Dokumenty otrzymywane przy zakupie samochodu z instalacją gazową

Dokumenty otrzymywane przy zakupie samochodu z instalacją gazową

Witam. Zamierzam kupić samochód z instalacją gazową. Jakie dokumenty powinienem otrzymać od sprzedawcy? Sytuacja różnie przedstawia się, w zależności od tego, czy kupi Pan pojazd z fabrycznie (...)

Wykupienie mieszkania z WAM

Wykupienie mieszkania z WAM

W 1997 roku wykupiłam mieszkanie z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za kwotę blisko 40 tys. zł. (34 m2). Zawiązała się wspólnota mieszkaniowa i zaczęliśmy wpłacać dość wysokie składki na fundusz (...)

Absolutorium we wspólnocie mieszkaniowej

Absolutorium we wspólnocie mieszkaniowej

W dużej wspólnocie mieszkaniowej wybrany trzyosobowy Zarząd wpisany jest do Księgi wieczystej. Zarząd ten podpisuje umowę o zarządzanie z licencjonowanym Zarządcą. We wspólnocie tej od kilku (...)

Absolutorium we wspólnocie mieszkaniowej

Absolutorium we wspólnocie mieszkaniowej

W dużej wspólnocie mieszkaniowej wybrany trzyosobowy Zarząd wpisany jest do Księgi wieczystej. Zarząd ten podpisuje umowę o zarządzanie z licencjonowanym Zarządcą. We wspólnocie tej od kilku (...)

Dbałość o stan techniczny budynku

Dbałość o stan techniczny budynku

Czy zarządzający wspólnotą mieszkaniową zobowiązany jest do dbałości o stan techniczny należących do wspólnoty nieruchomości? Zgodnie z ustawą o własności lokali zarząd kieruje sprawami (...)

Kurator spadku - obowiązki podatkowe

Kurator spadku - obowiązki podatkowe

Jestem kuratorem spadku i niedługo przejmę w zarząd nieruchomość. W związku z tym interesuje mnie jak wygląda sytuacja prawna zarządcy od strony podatkowej, chodzi mi głównie o pożytki zwiazane (...)

Obowiązek utrzymania budynku w odpowiednim stanie

Obowiązek utrzymania budynku w odpowiednim stanie

W mojej miejscowości jest wiele opuszczonych budynków, których stan techniczny zagraża bezpieczeństwu osób poruszających się w ich obrębie. Składane zarówno przez osoby prywatne, jak i przez (...)

Uprawnienia i obowiązki kuratora spadku

Uprawnienia i obowiązki kuratora spadku

Zastanawiam się nad zostaniem kuratorem dla spadku nieobjętego, który w tym momencie jest pod zarządem gminy. Z tego co wiem nieruchomość wymaga remontów i gmina chce wystąpić o ustanowienie kuratora. (...)

Odpowiedzialność zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

Odpowiedzialność zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

W wyniku odwołania dotychczasowego Zarządcy został powołany Zarząd właścicielski 3-osobowy. Podział funkcji w Zarządzie został dokonany przez jego członków. Do podstawowych obowiązków Zarządu (...)

Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary instalacji elektrycznych

W jakich okresach należy dokonywać pomiarów elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej i w budynkach mieszkalnych? Czy w budynku usługowo-mieszkalnym konieczne są oddzielne pomiary na każdy (...)

Udrażnianie rowu melioracyjnego

Udrażnianie rowu melioracyjnego

W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy dbanie o jego drożność. (...)

Dom zakupiony na licytacji komorniczej

Dom zakupiony na licytacji komorniczej

W jaki sposób mogę ustalić na jakiej podstawie (najmu czy własności) zamieszkują osoby w przeznaczony do licytacji domu? Czy komornik powinien znać powyższy stan i kiedy powinien on być ujawniony (...)

Strona umowy o dostawę wody

Strona umowy o dostawę wody

Zgodnie z art. 5 pkt 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub z zarządcą nieruchomości wspólnej. Zarząd naszej (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Uprawnienia zarządcy drogi

Uprawnienia zarządcy drogi

Jakie są uprawnienia zarządcy drogi i kto może je wykonywać? Zgodnie z ustawą o drogach publicznych Art. 21. 1. Zarządca drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2-4 i ust. 5, może wykonywać (...)

Wyznaczenie zarządcy przymusowego

Wyznaczenie zarządcy przymusowego

Czy członek wspólnoty może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy przymusowego, czy musi to być grupa np. 10% ogółu właścicieli? Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o własności lokali, z wnioskiem (...)

Ustanowienie zarządcy a prawa współwłaścicieli

Ustanowienie zarządcy a prawa współwłaścicieli

Jeżeli Sąd ustanowił zarządcę nieruchomości i zobowiązał go do składania sprawozdań, czy to oznacza że współwłaściciele nie mają prawa już o niczym decydować i bez ich zgody taki zarządca (...)

Jak ustanowić prawo do zarządzania spadkiem po śmierci mamy?

Jak ustanowić prawo do zarządzania spadkiem po śmierci mamy?

W raz z moją mamą jesteśmy właścicielkami domu. Z tego co wiem, moja mama zapisała w testamencie swoją połowę mojemu bratu. Nie mam nic przeciwko temu, ale chciałabym mieć pewność że nie (...)

FORUM PRAWNE

Właściciel żąda pieniędzy za najem mieszkania

Właściciel żąda pieniędzy za najem mieszkania Witam Serdecznie! Mam problem. Wynajmuje mieszkanie od ponad 9 miesięcy. Z umowy wynika, że powinien zapłacić za wynajem mieszkania 10 dnia każdego (...)

wewnętrzna instalacja gazowa

wewnętrzna instalacja gazowa Witam ! Proszę o pomoc i podpowiedź - Czy wewnętrzna instalacja gazowa (od gazomierza do poszczególnych odbiorników gazu ) stanowi własność wraz z lokalem ? Czy jest (...)

Czy szafka gazowa to część instalacji gazowej?

Czy szafka gazowa to część instalacji gazowej? Czy szafka gazowa to część instalacji gazowej? Zwracam się z pytaniem dotyczącym definicji "instalacji gazowej". Chciałem zapytać czy szafka w której (...)

samowolna instalacja gazowa a prawo budowlane

samowolna instalacja gazowa a prawo budowlane Od jakiegoś czasu nurtuje mnie kwestia posiadania nielegalnej instalacji gazowej. Mianowicie jest to budynek w formie bloku, gdzie mieszka dużo rodzin. (...)

Instalacja gazowa w mieszkaniu spóldzielczym

Instalacja gazowa w mieszkaniu spóldzielczym Witam serdecznie. Mieszkam w mieszkanku spółdzielczym. Mieszkanko ma 37 m2. W tamtym roku zdecydowałem się na remont a dokładnie na wymianę pieca węglowego (...)

Usunięcie gazu z łazienki i przedłużenie rury w kuchni

Usunięcie gazu z łazienki i przedłużenie rury w kuchni Dzień dobry, pisze bo już mam mętlik w głowie i kompletnie nie wiem co w końcu powinnam robić. Sprawa dotyczy mieszkania w budynku wielorodzinnym (...)

PROBLEM Z REJESTRACJA!!

PROBLEM Z REJESTRACJA!! Witam, Otoz mam taki problem (w sumie nie ja ale mąż ktory kupil samochod). Troche to dlugie i skomplikowane ale postaram sie jak najprosciej wytlumaczyc moze ktos pomoze. Kilka (...)

nienalezyte wykonanie usługi (instalacja gazowa)

nienalezyte wykonanie usługi (instalacja gazowa) potrzebuje pomocy/rady w zakresie prawa budowlanego nie możemy zrobić odbioru domu bo wykonawca instalacji co i gazowej zamontował nam piec gazowy w (...)

Instalacja gazowa od skrzynki gazowej do pieca

Instalacja gazowa od skrzynki gazowej do pieca Witam, Dom posiada ogrzewanie piecem na paliwa stałe. Z powodu starości konieczna jest jego wymiana. Obecny właściciel chciałby wymienić piec na piec (...)

Instalacja gazowa od skrzynki gazowej do pieca

Instalacja gazowa od skrzynki gazowej do pieca Witam, Dom posiada ogrzewanie piecem na paliwa stałe. Z powodu starości konieczna jest jego wymiana. Obecny właściciel chciałby wymienić piec na piec (...)

wewnętrzna instalacja gazowa

wewnętrzna instalacja gazowa Witam ! Proszę o pomoc i podpowiedź - Czy wewnętrzna instalacja gazowa (od gazomierza do poszczególnych odbiorników gazu ) stanowi własność wraz z lokalem ? Czy jest (...)

Czy szafka gazowa to część instalacji gazowej?

Czy szafka gazowa to część instalacji gazowej? Czy szafka gazowa to część instalacji gazowej? Zwracam się z pytaniem dotyczącym definicji "instalacji gazowej". Chciałem zapytać czy szafka w której (...)

samowolna instalacja gazowa a prawo budowlane

samowolna instalacja gazowa a prawo budowlane Od jakiegoś czasu nurtuje mnie kwestia posiadania nielegalnej instalacji gazowej. Mianowicie jest to budynek w formie bloku, gdzie mieszka dużo rodzin. (...)

Instalacja gazowa w mieszkaniu spóldzielczym

Instalacja gazowa w mieszkaniu spóldzielczym Witam serdecznie. Mieszkam w mieszkanku spółdzielczym. Mieszkanko ma 37 m2. W tamtym roku zdecydowałem się na remont a dokładnie na wymianę pieca węglowego (...)

Usunięcie gazu z łazienki i przedłużenie rury w kuchni

Usunięcie gazu z łazienki i przedłużenie rury w kuchni Dzień dobry, pisze bo już mam mętlik w głowie i kompletnie nie wiem co w końcu powinnam robić. Sprawa dotyczy mieszkania w budynku wielorodzinnym (...)

PROBLEM Z REJESTRACJA!!

PROBLEM Z REJESTRACJA!! Witam, Otoz mam taki problem (w sumie nie ja ale mąż ktory kupil samochod). Troche to dlugie i skomplikowane ale postaram sie jak najprosciej wytlumaczyc moze ktos pomoze. Kilka (...)

nienalezyte wykonanie usługi (instalacja gazowa)

nienalezyte wykonanie usługi (instalacja gazowa) potrzebuje pomocy/rady w zakresie prawa budowlanego nie możemy zrobić odbioru domu bo wykonawca instalacji co i gazowej zamontował nam piec gazowy w (...)

Instalacja gazowa od skrzynki gazowej do pieca

Instalacja gazowa od skrzynki gazowej do pieca Witam, Dom posiada ogrzewanie piecem na paliwa stałe. Z powodu starości konieczna jest jego wymiana. Obecny właściciel chciałby wymienić piec na piec (...)

Instalacja gazowa od skrzynki gazowej do pieca

Instalacja gazowa od skrzynki gazowej do pieca Witam, Dom posiada ogrzewanie piecem na paliwa stałe. Z powodu starości konieczna jest jego wymiana. Obecny właściciel chciałby wymienić piec na piec (...)

Wynajem mieszkania donos

Wynajem mieszkania donos Witam. Sprawa wygląda tak wynająłem mieszkanie 02.02.2013 podpisując tak zwaną umowę smieciową. W dniu 10.03.2013 zaczadziłem się podczas kąpieli trafiłem do szpitala (...)

Inwestycje z funduszu remontowego

Inwestycje z funduszu remontowego Witam. Mam mieszkanie własnościowe w bloku, w którym znajduje się 6 mieszkań: 4 mieszkania są własnością Urzędu Miasta (mieszkania komunalne) a 2 są własnościowe. (...)

Porady prawne