Wysokość alimentów, do których wypłaty może zostać zobowiązany ojciec względem swojego dziecka

Pytanie:

Od jakich czynników zależy wysokość alimentów, do których wypłaty może zostać zobowiązany ojciec względem swojego dziecka?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wysokość alimentów, do których wypłaty może zostać zobowiązany ojciec względem swojego dziecka

Ojciec dziecka zobowiązany jest do spełnienia świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Wysokość świadczeń alimentacyjnych ojca wobec dziecka zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości ojca.

Ojciec dziecka obowiązany jest więc do spełniania świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: