Zameldowanie na pobyt stały i czasowy

Pytanie:

Posiadam dwa mieszkania. W jednym jestem zameldowana na stałe, a w drugim czasowo. Przebywam w obu mieszkaniach prawie co dzień ze względów rodzinnych. Czy taki stan jest zgodny z prawem, jeśli tak, to jak długo taki stan może trwać?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.10.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zameldowanie na pobyt stały i czasowy

Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych pobytem stałem, który wiąże się z obowiązkiem stałego zameldowania, jest mieszkanie w danym miejscu z zamiarem stałego przebywania. Każda osoba może mieć tylko jedno stałe zameldowanie. O zamiarze decyduje przede wszystkim dana osoba, a w razie konieczności także okoliczności faktyczne. Natomiast pobyt czasowy jest zamieszkiwaniem, także w tej samej miejscowości pod innym adresem, bez zamiaru zmiany miejsca stałego pobytu. Przepisy dotyczące zameldowania czasowego dotyczą między innymi sytuacji opisanej powyżej. Nie ma żadnych przeszkód, by obecny stan trwał nadal, gdyż jest on oczywiście zgodny z prawem. Szersze informacje na temat obowiązku meldunkowego można znaleźć w naszych artykule oraz odpowiedzi.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wymeldowanie pełnoletniego dziecka.

3.11.2019 przez: T18553

problem z synem

3.6.2018 przez: dorotawl

Zameldowanie

22.2.2018 przez: -