Zawarcie umowy zlecenia - wystawienie rachunku

Pytanie:

Czy mogę wystawić rachunek za zleconą mi pracę nie prowadząc w Polsce żadnej firmy i nie posiadając pesela i stałego zameldowania w Polsce? Jeśli tak, to czy taki rachunek wystawia się z vatem czy bez?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.10.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zawarcie umowy zlecenia - wystawienie rachunku

Można wystawić rachunek za wykonanie usługi nie posiadając miejsca zamieszkania na terytorium Polski, ani nie prowadząc działalności gospodarczej. Na podstawie art. 3 ust. 2a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód w ten sposób uzyskany podlega opodatkowaniu. Jest Pan również podatnikiem na mocy art. 5 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w związku z art.2 tejże ustawy, co oznacza nawet konieczność wystawienia rachunku z vatem i odprowadzenia tegoż.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne