Konsultuj dofinansowanie energooszczędnych domów drewnianych

Konsultacje projektu PP „Poprawa, jakości powietrza. Część 7) Dofinansowanie energooszczędnych domów drewnianych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił do konsultacji projekt programu priorytetowego Część 7) "Poprawa, jakości powietrza. Dofinansowanie energooszczędnych domów drewnianych”. Głównym celem programu jest upowszechnienie stosowania drewna w budownictwie, a przez to ograniczenie emisji CO2 przy produkcji materiałów budowlanych oraz zwiększenie magazynowania CO2 w drewnianych elementach konstrukcyjnych budynków.

Dofinansowanie budownictwa drewnianego doskonale wpisuje się w „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020” oraz w cele NFOŚiGW, do których należy m.in. wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości powietrza, zlokalizowanych w słabiej rozwiniętych regionach kraju, dzięki czemu kierowane środki, obok walorów ekologicznych, odgrywają ważną rolę w procesie społecznego i gospodarczego rozwoju Polski. Na bazie doświadczeń z Programu Priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracował program dofinansowania energooszczędnych domów drewnianych. Program skierowany będzie do osób fizycznych chcących wybudować lub kupić jednorodzinny dom drewniany.

Program priorytetowy „Poprawa, jakości powietrza. Część 7) Dofinansowanie energooszczędnych domów drewnianych” jest jednym z głównych działań projektu realizowanego we współpracy z Ministerstwem Środowiska oraz Lasami Państwowymi pn. „Polskie domy drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą”, który jest uzupełnieniem rządowego programu „Mieszkanie plus", a tym samym odpowiedzią na niewystarczającą liczbę mieszkań na polskim rynku.

Konsultuj propozycje

Wszelkie przesłane uwagi, komentarze i propozycje zmian będą pomocne przy tworzeniu naszej oferty, tak, aby odpowiadała ona potrzebom i możliwościom odbiorców współfinansowania, z zastrzeżeniem, że uwagi składane anonimowo nie będą brane pod uwagę. 

Konsultacje zakończą się 1 grudnia 2017 r. o godz. 15:30.

Uwagi należy składać na formularzu wg załączonego wzoru i przesyłać na adres: konsultacjeWD@nfosigw.gov.pl

  Pliki do pobrania:

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: