Prawo pracy: Archiwum - Porady prawne (strona: 4)

Zatrudnienie przy pracy sezonowej za granicą

Przepisy którego państwa będą miały zastosowanie do umów dotyczących prac sezonowych zawartych z niemieckim pracodawcą, za pośrednictwem polskiego urzędu pracy?

Prawo do pierwszego urlopu

Czy pracodawca może udzielić pracownikowi pierwszego urlopu wypoczynkowego np. po przepracowaniu 3 miesięcy pracy?

Kolejna umowa o pracę na czas określony

Zakład pracy po wygaśnięciu 2 umów o pracę na czas określony nie zawarł z pracownikiem umowy na czas nieokreślony, tylko przedłużył drugą umowę aneksem. Jak to wygląda w świetle przepisów?

Praca na czas określony a zwolnienia grupowe

Czy wypowiedzenie umów o pracę zawartych na czas określony wlicza się do liczebności grupy pracowników, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o zwolnieniach grupowych? Czy (...)

Likwidacja sklepu i wypowiedzenie umowy

Moja siostra jest zatrudniona w prywatnej firmie jako kierownik sklepu. Pracodawca za każdym razem zatrudniał ją na czas określony. Ostatnia umowa została zawarta od 1-01-2003 r. do 30-09-2003 r. (...)

Ograniczenia ochronne pracowników związkowych

Czy w świetle prawa dopuszczalne jest, biorąc pod uwagę, że minimalna liczba osób tworzących związek zawodowy to 10 osób, by wszyscy pracownicy należący do związku byli Członkami Zarządu Związku (...)

Wskaźnik ekwiwalentu za urlop niewykorzystany

Ile wynosi w bieżącym roku wskaźnik do wyliczenia ekwiwalentu? Czy stosuje się go jako wartość w zaokrągleniu (np. 21)?

Zwolnienia grupowe - emeryci

W jednej z odpowiedzi dotyczących zwolnień grupowych wyczytałem, że odprawa pieniężna nie przysługuje zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymującemu emeryturę lub rentę. Proszę (...)

Zwolnienie pracownika po przejęciu zakładu pracy

Art. 23 [1] kodeksu pracy jest przepisem chroniącym warunki wynagradzania pracownika przejętego zakładu przez 1 rok od przejęcia. Czy chroni skutecznie przed wypowiedzeniem umowy o pracę? Czy nowy (...)

Czas pracy kierowcy

Zatrudniamy kierowcę autobusu szkolnego. Kierowca, ze względu na tryb pracy szkoły, zatrudniony jest od godz. 6.00 do 9.30 i od godz. 12.00 do 16.30. Czy za czas przerwy między godz. 9.30 a 12.00 tj. (...)

Przejęcie pracowników a wypowiedzenie

Dotychczasowy zakład pracy został sprzedany. Na tydzień przed sprzedażą przedsiębiorstwa pracownicy zostali o tym fakcie i o swojej sytuacji prawnej wynikającej z art. 23 kp poinformowani. Po tygodniu (...)

Zadaniowy czas pracy kierowcy

Zatrudniam w swojej firmie kierowców zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony. W związku z tym , że nie pracują codziennie a tylko jak mają zlecenie wyjazdu chciałam zmienić im umowę (...)

Pierwsza praca - urlop

Pracę rozpoczęłam 15.02.2001r, przysługuje mi 20 dni urlopu. Po pół roku wykorzystałam 9 dni urlopu, po roku czasu 15.02.2002r. wykorzystałam kolejne 9 dni urlopu. Czy zatem do końca 2002 roku (...)

Wynagrodzenie za nadgodziny

Jakie wynagrodzenie przysługuje za pracę w godzinach nadliczbowych?

Ulop w sytuacjach nagłych zdarzeń

Czy przysługuje pracownikowi urlop np. 1 dniowy, czy 2 dniowy, jeżeli znalazł się w sytuacji kiedy będąc w pracy, huragan, wichura zniszczyła mu dom mieszkalny-zerwany dach, zalane mieszkanie? Czy (...)

Praca przez cały tydzień

Prowadzę mały sklep spożywczy. Pracują w nim dwie panie na zmianę: jedna rano, druga po południu. Dzienny czas pracy wynosi ok. 6,5 godz., z tym że dodatkowo są pracujące soboty i niedziele (każda (...)

Wymiar urlopu po studiach wyższych

Pracuję już 7 miesięcy (pierwsza praca) oraz mam ukończoną szkołę wyższą. Ile przysługuje mi obecnie urlopu wypoczynkowego?

Wymiar urlopu po wygaśnięciu stosunku pracy

Jakie wynagrodzenie przysługuje mi za urlop, którego nie wykorzystałam podczas pracy na cały etat? Obecnie pracuję na 1/2 etatu i zarabiam 2 razy mniej. Chcę wykorzystać "w naturze" zaległe dni (...)

Szkolenie poza godzinami pracy

Zostałem skierowany przez pracodawcę na szkolenie, które będzie się odbywać od 8 do 14. Następnie będę pracować na drugiej zmianie od 14 do 22. W sumie daje to 14 godzin, a dzień pracy może (...)

Odprawa dla pracownika-rolnika

Czy pracownikom zwalnianym za wypowiedzeniem z przyczyn ekonomicznych przysługuje odprawa pieniężna, gdy prowadzą gospodarstwo rolne własne lub dzierżawione?

Stosowanie kodeksu pracy do pracującego za granicą

Czy pracodawca delegujący pracownika na kontrakt zagraniczny powinien się trzymać lokalnych (obowiązujących w firmie w Polsce) czy obowiązujących za granicą (w firmie kontrahenta) norm czasu pracy? (...)

Zwolnienie lekarskie a zwolnienia grupowe

Czy zwolnienie lekarskie chroni przed zwolnieniem grupowym, a jeśli nie, to jaka forma nieobecności może uchronić przed wypowiedzeniem w tej formie?

Dzień wolny w zamian za sobotę-święto

Czy w tym roku (2003) 2 maja (piątek) dniem ustawowo wolnym od pracy?

Urlop wychowawczy a zmiana umowy o pracę

Mam zawartą umowę na czas nieokreślony. Czy korzystając z \"częściowego urlopu wychowawczego (art. 186 par. 3) przez okres trzech miesięcy należy na ten czas zmienić rodzaj umowy o pracę? Czy (...)

Zwolnienia grupowe - odprawa

U pracodawcy zniesiono z początkiem roku premie. Pracownik jest na wypowiedzeniu od stycznia br. i w tym okresie choruje. Czy do odprawy z tytułu zwolnień grupowych należy uwzględnić zniesioną premię, (...)

Odprawa a prowadzenie gospodarstwa rolnego

Jestem w okresie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. Wszystkim pracownikom przysługuje odprawa (zwolnienie grupowe). Mam gospodarstwo rolne, które jest w dzierżawie. Nie prowadzę go. (...)

Urlop po pierwszym roku pracy

Pracownik, który 9 kwietnia ma roczny staż pracy z dniem 1 maja odchodzi z firmy za porozumieniem stron, ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje mu u obecnego pracodawcy, czy pełne 20 dni, czy proporcjonalnie (...)

Tworzenie ZFŚS

Przebywam na urlopie wypoczynkowym od dnia od 15.04 do 26.04 (urlop za 2002 r., 14 dni kalendarzowych). Pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób i nie prowadzi funduszu socjalnego. Czy przysługuje mi (...)

Wymiar urlopu

Pracowałam na umowę o pracę na czas określony 6 miesięcy, począwszy od 07.07.2001 r. Następnie podpisano ze mną następną umowę o pracę na czas nieokreślony. Łączny staż pracy na umowę (...)

Zmiana terminu obowiązywania umowy o pracę

Czy zgodne z prawem jest przedłużenie umowy o pracę (zawartej na czas określony i drugiej z kolei) przez zastosowanie aneksu do tejże umowy i za porozumieniem stron przedłużenie czasu trwania tejże (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika