Prawo spółek: Krajowy Rejestr Sądowy - Artykuły

Likwidacja spółki - obowiązki likwidatorów

22.5.2013

Podjęcie uchwały o likwidacji spółki z o.o. nie oznacza wcale, iż dany podmiot przestaje automatycznie istnieć, zaprzestając wszelkiej działalności. Uchwała taka rozpoczyna dopiero proces likwidacji przedsiębiorstwa, na który składają liczne czynności rejestracyjne i bilansowe. (...)

Ogólne informacje o KRS

21.2.2012

Krajowy Rejestr Sądowy to urzędowy zbiór danych, które dotyczą takich podmiotów jak przedsiębiorcy, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe, fundacje, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej czy wreszcie dłużnicy niewypłacalni. Rejestry prowadzone są przez (...)

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

24.1.2012

Rejestr dłużników niewypłacalnych powstał wraz z powstaniem Krajowego Rejestru Sądowego. Wpisy do tego Rejestru dokonywane są z urzędu lub na wniosek. Rejestr dłużników może stać się instrumentem dyscyplinującym dłużników Skarbu Państwa i innych wierzycieli w kierunku (...)

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

18.8.2010

Z podpisaniem umowy z deweloperem wiążą się zazwyczaj duże wydatki. Jednocześnie należy sobie zdawać sprawę z faktu, iż mamy w takim przypadku do czynienia z profesjonalistą, obeznanym w branży budowlanej i zasadach zawierania tego typu umów. Ma on więc pewną przewagę przy zawieraniu (...)

Jak sprawdzić dewelopera - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

15.4.2010

Szykując się do zakupu mieszkania na rynku pierwotnym od dewelopera często obawiamy się, by nie dać mu się przysłowiowo \"nabić w butelkę\". Z uwagi na fakt, że takie przypadki niestety się zdarzają, warto zebrać więcej informacji na jego temat - jeszcze przed podpisaniem umowy. Działalność (...)

Zmiany i sprostowania wpisu do KRS

23.10.2009

Dane zawarte w Rejestrze podlegają zakazowi ich usuwania. Wprawdzie pewne dane ulegają wykreśleniu, często nawet łącznie z wykreśleniem całego podmiotu, ale nie oznacza to, że w taki sposób dochodzi do całkowitego usunięcia z Rejestru. Sama ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym przewiduje (...)

Zakładanie firmy w tzw. jednym okienku

22.7.2009

Drugą fazę od dawna planowanej generalnej nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ma zaś stanowić ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Uprościła ona zakładanie działalności gospodarczej (...)

Ostatnia chwila na uzupełnienie wpisu w KRS!

15.4.2009

W terminie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r. podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym mają obowiązek uzupełnić wpis o numer identyfikacji podatkowej (NIP). Niedopełnienie tego obowiązku będzie karane. Od 1 stycznia 2007 podmioty te mają obowiązek (...)

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

9.3.2009

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw wejdzie w życie 20 września 2008 r., z wyjątkiem nowych przepisów o Ewidencji Działalności Gospodarczej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej - (...)

Przejdź na nową Polską Klasyfikację Działalności - PKD 2007

20.2.2008

Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. Od 1 stycznia 2008 r. wpis podmiotów podejmujących działalność do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Krajowej (...)

Pozakodeksowe obowiązki członków zarządu spółki

4.9.2007

Na członka zarządu spółki, prócz obowiązków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, nałożone są liczne obowiązki wynikające z ustaw szczególnych. Artykuł niniejszy stanowi syntezę głównych, pozakodeksowych obowiązków członków (...)

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

24.1.2007

Rejestr obejmuje podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego Rejestru. Rejestr składa się z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru dłużników (...)

Stowarzyszenia a obowiązek rejestracji w KRS - opinia prawna

11.1.2005

Zgodnie z art. 10 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli istniejące stowarzyszenie było zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, zgodnie z obowiązującymi w chwili rejestracji przepisami, jego wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dokonywany jest przez sąd z (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika