Postępowanie przed sądem: Koszty sądowe - Zmiany w prawie

Zwrot poniesionych kosztów wynagrodzenia obrońcy

23.10.2023

Trybunał Konstytucyjny 4 października 2023 r., na posiedzeniu niejawnym, rozpoznał skargę konstytucyjną dotyczącą wysokości kosztów adwokackich podlegających zwrotowi dla strony, a dokładniej ograniczenia możliwości przyznania osobie, wobec której umorzono postępowanie (...)

Nowe rozwiązania przyspieszą i usprawnią postępowania cywilne

30.10.2022

Rządowy projekt dotyczy przyspieszenia postępowań sądowych oraz ułatwienia stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem, doprecyzowania zasad tzw. doręczeń komorniczych oraz wprowadzenia nowych rozwiązań dotyczących planowania rozprawy i dokonywania przez sąd niezbędnych pouczeń.

Reforma postępowania cywilnego

22.12.2018

Usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądem – to główny cel gruntownej reformy Kodeksu postępowania cywilnego. Nowe regulacje mają zapewnić Polakom możliwość szybkiego i skutecznego dochodzenia swoich praw, rzetelne postępowania i sprawiedliwe wyroki.

Będzie wielka reforma procesu cywilnego!

21.9.2018

Zwolnienie z sądowych opłat mniej zamożnych Polaków, a także pracowników, którzy dochodzą swoich praw od pracodawców oraz niższe aż o dwie trzecie opłaty za powództwa w sprawach konsumenckich poprzedzonych mediacją – to niektóre zmiany, które (...)

Nowe zwolnienia z opłaty od pozwu

8.5.2018

Nowelizacja dotyczy rozszerzenia katalogu pism, które nie będą podlegać opłacie. Opłata od pozwu nie będzie pobierana od kombatantów i ich zstępnych, od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, gdy sprawa dotyczy ochrony wizerunku (...)

Minister Sprawiedliwości ma chronić polskie dzieci

25.2.2018

Zasadniczym celem ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych jest określenie zasad i trybu postępowania polskiego organu centralnego, polskich (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika