e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje dotyczące prawa cywilnego - Strona 5

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • 7.6.2018

  Administrator fanpage’a prowadzonego na Facebooku też odpowiada za przetwarzanie danych

  TSUE uznał, że administrator fanpage’a prowadzonego na Facebooku ponosi z Facebookiem wspólną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osób odwiedzających jego stronę. Organ (...)

  Administrator fanpage’a prowadzonego na Facebooku też odpowiada za przetwarzanie danych
 • 7.6.2018

  Odszkodowanie za duże opóźnienie lotu także w przypadku lotów łączonych

  Zdaniem TSUE, prawo do odszkodowania za duże opóźnienie lotu ma zastosowanie również do lotów łączonych do państwa trzeciego z międzylądowaniem poza UE. Zmiana samolotu (...)

  Odszkodowanie za duże opóźnienie lotu także w przypadku lotów łączonych
 • 6.6.2018

  Studenci pod ochroną dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 17 maja 2018 r. wydał wyrok w sprawie C-147/16 - Karel de Grote-Hogeschool VZW przeciwko Susan Romy Jozef Kuijpers. Stwierdził w nim, iż dyrektywa (...)

  Studenci pod ochroną dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich
 • 26.5.2018

  Dane już lepiej chronione

  Od 25 maja br. w całej UE należy stosować nowe przepisy o ochronie danych - czyli tzw. RODO. Mają one lepie chronić prywatność konsumentów i nakładają na przedsiębiorców obowiązek (...)

  Dane już lepiej chronione
 • 25.5.2018

  Skuteczniejsze dochodzenie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

  Skuteczne pociągnięcie do odpowiedzialności karnej firm, które np. spowodowały skażenie środowiska, oraz dotkliwe kary finansowe dla wielkich korporacji, jeśli te ukrywają istotne (...)

  Skuteczniejsze dochodzenie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • 24.5.2018

  Większa ochrona dla abonentów

  Nowelizacja ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw dotyczy poprawy funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego oraz doprecyzowuje przepisy odnoszące się do jego uczestników. (...)

  Większa ochrona dla abonentów
 • 22.5.2018

  Nowa ustawa o ochronie danych osobowych!

  Ustawa o ochronie danych osobowych w założeniu ma zapewnić lepszą ochronę danych osobowych. Nowe regulacje wynikają z konieczności zapewnienia w Polsce skutecznego stosowania rozporządzenia UE (...)

  Nowa ustawa o ochronie danych osobowych!
 • 20.5.2018

  Zmiany Kodeksu postępowania cywilnego

  Nowa ustawa ma na celu wykonanie wyroku TK i wprowadza przepisy mające skuteczniej chronić prawa wierzycieli, którzy uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia (...)

  Zmiany Kodeksu postępowania cywilnego
 • 19.5.2018

  Uwaga na oferty i wymuszenia związane z RODO

  Im bliżej do 25 maja 2018 r., czyli dnia rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tym częściej do firm i instytucji kierowane są oferty skorzystania (...)

  Uwaga na oferty i wymuszenia związane z RODO
 • 14.5.2018

  Oto RODO - bądź gotowy na zmiany

  Aby ułatwić życie wszystkim, których dotyczą nowe przepisy, Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało filmy informacyjne „Oto RODO”.

  Oto RODO - bądź gotowy na zmiany
 • 14.5.2018

  Służby dostaną dane pasażerów

  Ustawa o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera zakłada przekazywanie do Straży Granicznej danych pasażerów podróżujących samolotami do i z UE, a także między krajami (...)

  Służby dostaną dane pasażerów
 • 13.5.2018

  Pułapki w menu dla turysty

  Plamiak zamiast dorsza, kebab z baraniną bez baraniny, oscypek zastąpiony roladą ustrzycką – takie dania serwowały restauracje, bary czy smażalnie w miejscowościach turystycznych. Inspekcja (...)

  Pułapki w menu dla turysty
 • 10.5.2018

  Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji

  Komisja Europejska zaproponowała przepisy mające wzmacniać unijne prawa konsumenckie i ich egzekwowanie, a także poprawę przejrzystości badań naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa żywności. Komisja (...)

  Propozycje KE dla konsumentów i konkurencji
 • 9.5.2018

  Czy ubrania dla dzieci są bezpieczne?

  Inspekcja Handlowa sprawdziła 330 partii ubrań dla dzieci. Kontrolerzy zakwestionowali ponad 38% odzieży. Powodem były głównie za długie sznurki, które mogły zagrażać życiu lub (...)

  Czy ubrania dla dzieci są bezpieczne?
 • 27.4.2018

  Projekt ustawy o produktach kosmetycznych

  Rządowy projekt ustawy o produktach kosmetycznych ma zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa konsumentów przez powierzenie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Handlowej odpowiednich (...)

  Projekt ustawy o produktach kosmetycznych
 • 25.4.2018

  Korzystanie z prawa własności przez więźniów

  Nawet jeśli jedynymi środkami pieniężnymi skazanego są środki zgromadzone w „żelaznej kasie”, nie uniemożliwia to uiszczenia z nich nałożonej na niego grzywny

  Korzystanie z prawa własności przez więźniów
 • 25.4.2018

  Ustawa 447 przyjęta przez Izbę Reprezentantów USA

  We wtorek podczas posiedzenia Izby Reprezentantów USA przyjęto tzw. ustawę s. 447, dotyczącą żydowskich roszczeń majątkowych.

  Ustawa 447 przyjęta przez Izbę Reprezentantów USA
 • 23.4.2018

  Ustawa wdrażająca unijną dyrektywę DODO

  MSWiA przesłało do konsultacji projekt ustawy, która wprowadzi przepisy tzw. unijnej dyrektywy DODO. Regulacje te dotyczą przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, (...)

  Ustawa wdrażająca unijną dyrektywę DODO
 • 17.4.2018

  Powództwo właściciela przerywa bieg zasiedzenia

  Wytoczenie powództwa o wydanie nieruchomości przez osobę niebędącą jej właścicielem przeciwko posiadaczowi samoistnemu nie przerywa biegu zasiedzenia przez niego własności tej nieruchomości (...)

  Powództwo właściciela przerywa bieg zasiedzenia
 • 15.4.2018

  Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

  Nowa ustawa określa m.in. warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, jeżeli (...)

  Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
 • 9.4.2018

  Źródłem szkody jest decyzja dekretowa, a nie decyzja zezwalająca na sprzedaż lokali

  W razie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej utrzymującej w mocy decyzję odmawiającą ustanowienia na rzecz byłego właściciela nieruchomości prawa użytkowania wieczystego na tej (...)

  Źródłem szkody jest decyzja dekretowa, a nie decyzja zezwalająca na sprzedaż lokali
 • 6.4.2018

  Dane osobowe obywateli będą lepiej chronione

  Rządowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych, przygotowany przez ministra cyfryzacji, ma sprawić, że dane osobowe Polaków będą lepiej chronione.

  Dane osobowe obywateli będą lepiej chronione
 • 6.4.2018

  Najbliższe osoby poszkodowanego mogą dochodzić o zadośćuczynienia

  Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu - uznał SN.

  Najbliższe osoby poszkodowanego mogą dochodzić o zadośćuczynienia
 • 4.4.2018

  Pasażer łatwiej złoży reklamację

  Nowe rozporządzenie reguluje zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji w transporcie kolejowo-drogowym. Przewiduje mniej formalności przy składaniu reklamacji i usprawnienie komunikacji z przedsiębiorcami (...)

  Pasażer łatwiej złoży reklamację
 • 24.3.2018

  Zakaz używania nazewnictwa zarezerwowanego dla produktów mlecznych w nazwach produktów pochodzenia roślinnego

  Czy wiesz, że w Polsce obowiązuje zakaz stosowania w języku polskim nazw takich jak: mleko kokosowe, śmietanka kokosowa, masło orzechowe, masło kakaowe, masło migdałowe, mleko migdałowe?

  Zakaz używania nazewnictwa zarezerwowanego dla produktów mlecznych w nazwach produktów pochodzenia roślinnego
 • 20.3.2018

  Mienie PKP

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę dotyczącą nieruchomości, jakie przypadły spółkom PKP.

  Mienie PKP
 • 17.3.2018

  Zmiany w prawie telekomunikacyjnym

  Nowelizacja ustawy prawo telekomunikacyjne ma zapewnić m.in. lepszą ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami i nadużyciami związanymi z smsami premium. Usprawni też system ostrzegania (...)

  Zmiany w prawie telekomunikacyjnym
 • 16.3.2018

  Najbardziej szkodliwe paliwa nie trafią do domowych palenisk

  Ministerstwo Energii przygotowało pakiet rozwiązań prawnych regulujących jakość węgla kierowanego na rynek komunalny. Nowe regulacje wyznaczają odpowiednie standardy jakości dla paliw stałych (...)

  Najbardziej szkodliwe paliwa nie trafią do domowych palenisk
 • 14.3.2018

  Projekt ustawy o ochronie danych osobowych

  Po zakończeniu szerokich konsultacji społecznych, opiniowania, a także zorganizowanej konferencji uzgodnieniowej, Ministerstwo Cyfryzacji w dniu 9 lutego br. skierowało na Komitet do Spraw Europejskich (...)

  Projekt ustawy o ochronie danych osobowych
 • 11.3.2018

  Nowe przepisy dot. wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń?

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wynika (...)

  Nowe przepisy dot. wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń?
 • 8.3.2018

  Konsumenci a media społecznościowe

  Firmy: Facebook, Twitter oraz Google+ opublikowały zmiany wprowadzone w warunkach świadczenia usług w celu ich dostosowania do unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Jednak (...)

  Konsumenci a media społecznościowe
 • 6.3.2018

  Waluty wirtualne będą uregulowane

  Podmioty, które świadczą usługi wymiany waluty wirtualnej (w tym kryptowaluty), będą zawiadamiać Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) o podejrzanych transakcjach. 1 marca (...)

  Waluty wirtualne będą uregulowane
 • 1.3.2018

  Zabawki muszą być bezpieczne

  Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Inspekcja Handlowa sprawdziły bezpieczeństwo importowanych zabawek. Badano m.in. poziom ftalanów, (...)

  Zabawki muszą być bezpieczne
 • 26.2.2018

  Zmiany w usuwaniu skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich

  Zasadniczym celem ustawy jest wprowadzenie zmian, które będą przeciwdziałały przewlekłości postępowań toczących się przed Komisją do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. (...)

  Zmiany w usuwaniu skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich
 • 20.2.2018

  Sprzedaż poza lokalem sprzedawcy - jak nie dać się nabrać?

  Bezpłatne badania, które trwają 10-20 sekund, domowa rehabilitacja, prelekcje o zdrowym stylu życia, prezenty, a nawet Jan Paweł II – wszystko to jest wabikiem mającym nakłonić starszych, (...)

  Sprzedaż poza lokalem sprzedawcy - jak nie dać się nabrać?
 • 24.1.2018

  Narodziny dziecka będzie można zgłosić przez Internet?

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego ma pozwolić m.in. na uruchomienie e-usługi elektronicznego zgłaszania narodzin dziecka.

  Narodziny dziecka będzie można zgłosić przez Internet?
 • 16.1.2018

  Projekt ustawy chroniącej dłużników

  Rządowy projekt zakłada skrócenie ogólnych okresów przedawnienia roszczeń. Proponuje się też zaostrzenie przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń przysługujących (...)

  Projekt ustawy chroniącej dłużników
 • 14.1.2018

  Lepsza ochrona osób kupujących nowe mieszkania?

  UOKiK pracuje nad nowelizacją ustawy deweloperskiej. Celem jest zapewnienie jeszcze lepszej ochrony osobom kupującym mieszkania. Urząd chce zlikwidować otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze (...)

  Lepsza ochrona osób kupujących nowe mieszkania?
 • 13.1.2018

  Ferie tańsze z Kartą Dużej Rodziny

  Liczne wydatki można znacząco obniżyć, korzystając z Karty Dużej Rodziny. Dzięki szerokiemu zakresowi zniżek, oferowanych przez Partnerów Karty Dużej Rodziny, rodziny wielodzietne (...)

  Ferie tańsze z Kartą Dużej Rodziny
 • 8.1.2018

  Ochrona abonentów przed naciągaczami

  Koniec z nadużyciami za pomocą tzw. smsów premium. Główny cel przygotowanej nowelizacji to kompleksowa ochrona konsumentów, ale i wyposażenie regulatora rynku telekomunikacyjnego (...)

  Ochrona abonentów przed naciągaczami

1

...

3

4

5

6

7

...

16