Prawo cywilne - Zmiany w prawie

Ważny wyrok TSUE w sprawie rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK

22.9.2023

21 września 2023 r. TSUE wydał wyrok, zgodnie z którym sąd może uznać warunek umowy za nieuczciwy tylko dlatego, że jest on tożsamy z warunkiem wpisanym do rejestru klauzul niedozwolonych. Warunek umowy nie może być uznany za nieuczciwy wobec części konsumentów, którzy (...)

Nowe uprawnienia dla użytkowników platform internetowych

25.8.2023

25 sierpnia zaczynają obowiązywać przepisy unijnej regulacji – aktu o usługach cyfrowych. Facebook i inne największe platformy internetowe będą miały obowiązek wzmocnienia procesu rozpatrywania skarg użytkowników. Tym samym wygaszamy usługę Odwołaj się od decyzji portalu.

Zmiany w PCC i użytkowaniu wieczystym

25.7.2023

Zmiany w podatku PCC, możliwość kupna gruntów przez przedsiębiorców mających je dotychczas w użytkowaniu wieczystym oraz wsparcie Społecznych Agencji Najmu (SAN) – to nowe rozwiązania, które znalazły się w ustawie podpisanej dziś przez Prezydenta.

Wyłączenie bezprawności działania naruszającego dobra osobiste

24.7.2023

Wyrokiem z 12 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną powoda – osoby fizycznej – od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, oddalającego apelację skarżącego od wyroku oddalającego powództwo w sprawie o ochronę dóbr osobistych.

UOKiK karze za nękanie telefonami

12.7.2023

Jestem prześladowany notorycznymi telefonami; Codziennie jestem nękana - tak opisali skarżący się konsumenci intensywne, niechciane telefony dotyczące fotowoltaiki. Prezes UOKiK potwierdził, że Asmanta Call Center wykonywała połączenia telefoniczne nie mając uprzedniej (...)

Możliwe jest zasiedzenie nieruchomości stanowiącej las państwowy

9.7.2023

W dniu 21 czerwca 2023 r. Sąd Najwyższy, orzekający w składzie siedmiu sędziów Izby Cywilnej, podjął uchwałę rozstrzygającą zagadnienie prawne przedstawione mu w trybie art. 39817 § 1 w zw. z art. 13 § 1 k.p.c., dotyczące możliwości zasiedzenia nieruchomości stanowiącej (...)

Rada UE zatwierdziła nowe przepisy dotyczące maszyn

26.6.2023

Rada UE przyjęła nowe rozporządzenie o maszynach. Nowe przepisy aktualizują dyrektywę maszynową 2006/42/WE i przekształcają ją w rozporządzenie UE ws. maszyn, które obejmuje harmonizację zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, promuje swobodny przepływ maszyn, (...)

Wykup mieszkań po znacznie niższych cenach niż rynkowe

20.6.2023

W ramach rynkowej i społecznej części programu Mieszkanie Plus dotychczasowym najemcom zostały zaproponowane warunki przejęcia lokali na własność. Dla osób, które nie chcą skorzystać z takiej możliwości i nadal będą wynajmować mieszkania, do końca 2025 roku została zamrożona (...)

Ważne wyroki TSUE dla banków i frankowiczów

16.6.2023

TSUE orzekł w sprawie konsumentów mających kredyty indeksowane lub denominowane do franka szwajcarskiego. Jeżeli umowa kredytowa zostaje unieważniona ze względu na zamieszczone w niej klauzule niedozwolone, to bank nie może żądać od konsumentów wynagrodzenia za korzystanie (...)

Pierwsze Mieszkanie czeka na podpis Prezydenta

28.5.2023

Parlament zakończył prace nad programem Pierwsze Mieszkanie. Po podpisie prezydenta zostanie on uruchomiony z początkiem lipca tego roku. Już teraz warto sięgnąć po sprawdzone informacje w tej sprawie. Program Pierwsze Mieszkanie składa się z dwóch filarów. Jednym jest bezpieczny (...)

Od użytkowania wieczystego do własności...

26.5.2023

Sejm przyjął ustawę wprowadzającą nowy, rynkowy model odpłatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu – przedsiębiorcy. Jednoczenie zniesiony zostanie podatek 2% PCC dla osób kupujących pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym. Wyższa będzie stawka podatku w przypadku (...)

Ujęcie nieruchomości jako zabytku nieruchomego w gminnej ewidencji zabytków

24.5.2023

11 maja 2023 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego, czy art. 22 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zakresie, w jakim ogranicza prawo własności nieruchomości poprzez dopuszczenie ujęcia nieruchomości (...)

Stop kradzieży tożsamości

22.5.2023

Od czerwca 2024 roku każdy będzie mógł zastrzec swój PESEL. Instytucje finansowe, notariusze i operatorzy telekomunikacyjni będą zobowiązani do sprawdzenia statusu PESEL-u przed podpisaniem umowy skutkującej zobowiązaniami finansowymi. Dzięki temu ofiary kradzieży tożsamości (...)

Rozwiązanie umowy o ustanowienie użytkowania wieczystego

21.5.2023

Wyrokiem z 17 marca 2023 r. (sygn. II CSKP 1005/22) Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną powódki (gminy) i uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, w którym – w następstwie zmiany wyroku Sądu Okręgowego – oddalone zostało powództwo (...)

Krajowa Strategia Edukacji Finansowej dla Polski

21.5.2023

W dniu 25 kwietnia br. został ogłoszony projekt Krajowej Strategii Edukacji Finansowej dla Polski. Długoterminowym celem proponowanej strategii jest doprowadzenie do sytuacji, w której mieszkańcy Polski będą mieli niezbędne kompetencje finansowe, które pomogą im poprawić (...)

Większe bezpieczeństwo danych obywateli?

30.4.2023

Coraz częściej korzystamy z usług online, załatwiając swoje sprawy w urzędach. Żeby administracja publiczna mogła oferować usługi cyfrowe, trzeba zbudować odpowiednią infrastrukturę i zapewnić bezpieczeństwo danych. W Polsce powstanie Krajowe Centrum Przetwarzania Danych, które (...)

Rząd ogranicza negatywne skutki kradzieży tożsamości

30.4.2023

Kradzież tożsamości, czyli podszywanie się pod inną osobą i zaciąganie w jej imieniu zobowiązań finansowych lub prawnych, to rosnący problem. Dlatego już wkrótce będziesz mógł zgłosić zastrzeżenie, że nie chcesz zaciągać zobowiązań finansowych. Instytucje finansowe (...)

Okres przydatności do spożycia nie zawsze wystarczy

21.4.2023

Na rynku są produkty, które po otwarciu opakowania zachowują przydatność do spożycia przez okres krótszy niż wynikający ze wskazanego w oznakowaniu terminu przydatności do spożycia. Dotyczy to najczęściej żywności, której opakowanie zapewnia specjalną atmosferę ochronną (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika