Prawo cywilne - Zmiany w prawie

Wakacje kredytowe będą przedłużone na 2024 rok

5.3.2024

Rząd zapewnia, że pomoże osobom, które posiadają kredyt hipoteczny w złotówkach i przedłuży tzw. wakacje kredytowe na 2024 rok. Nowe rozwiązania przewidują możliwość zawieszenia spłaty raty w wymiarze dwóch miesięcy od 1 maja do 30 czerwca, zaś w przypadku kolejnych (...)

SN o umowie kredytu indeksowanego do waluty

29.2.2024

Sąd Najwyższy uwzględnił kolejną skargę nadzwyczajną złożoną w maju 2022 r. przez Rzecznika Finansowego na rzecz klientki banku. Sąd uchylił w całości prawomocny wyrok, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.

Ważny wyrok TSUE dla „frankowiczów”

24.1.2024

18 stycznia 2024 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odpowiedział na pytania prejudycjalne przedstawione przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w postanowieniu z dnia 5 lipca 2022 r. Zaprezentował w wyroku sygn. C-531/22 korzystne stanowisko (...)

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału a nieważność umowy kredytowej

26.12.2023

7 grudnia 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) po raz kolejny prokonsumencko wypowiedział się w sporze pomiędzy bankami a konsumentami – którzy wzięli kredyt hipoteczny indeksowany kursem CHF. TSUE ocenił, że konsument nie musi składać przed sądem sformalizowanego (...)

V rozbiór Polski?

8.12.2023

Prokuratura prowadzi działania wobec ujawnienia w mediach korupcyjnego zbywania majątku narodowego, tj. reprywatyzacji głównie terenów Lasów Pańśtwowych na rzecz Ukraińców i Łemków. Sprawa dotyczy budzącej wątpliwości prawne reprywatyzacji ziemi, która (...)

Uchylony nakaz zapłaty w sprawie kredytu hipotecznego

8.12.2023

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego i uchylił nakaz zapłaty, dotyczący umowy kredytowej zabezpieczonej hipoteką na nieruchomości wobec stwierdzenia naruszenia przez sąd orzekający w sprawie m.in. zasad i wartości wywodzonych z Konstytucji RP. Sprawa (...)

Szkoda wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem

17.10.2023

26 września 2023 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie (sygn. SK 14/19) wydane w sprawie skargi konstytucyjnej sp. z o.o. dotyczącej istnienia oraz zakresu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem oraz właściwości miejscowej sądu w przedmiocie (...)

Ważny wyrok TSUE w sprawie rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK

22.9.2023

21 września 2023 r. TSUE wydał wyrok, zgodnie z którym sąd może uznać warunek umowy za nieuczciwy tylko dlatego, że jest on tożsamy z warunkiem wpisanym do rejestru klauzul niedozwolonych. Warunek umowy nie może być uznany za nieuczciwy wobec części konsumentów, którzy (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika