Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa z ang. European Law Students? Association (ELSA) jest największą, apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa. ELSA obecna jest w 42 krajach w Europie, działając w sieci poprzez grupy narodowe i lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego (International Board) z siedzibą w Brukseli. ?Morze Bałtyckie- wspólne dobro Europy? jest już czwartym projektem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA wykreowanym przez Grupę Lokalną ELSA Gdańsk, w której to postanowiliśmy promować wartości płynące z nadmorskiego położenia Polski w oparciu o bogatą bazę naukowo-dydaktyczną, jaką zapewnia Uniwersytet Gdański. ELSA Gdańsk ma przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego ?Morze Bałtyckie ? wspólne dobro Europy? wszystkich zainteresowanych tematyką prawa morskiego, gospodarki morskiej oraz aspektów z nią powiązanych w tym szczególnie: przedstawicieli świata nauki, administracji morskiej, przedsiębiorców, prawników, praktyków oraz studentów prawa ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Konferencja została podzielona na trzy części: I Konkurencyjna gospodarka morska ? Czy Polska gospodarka morska wykorzystała siłę sieci? II Środowiskowa Gospodarka morska ? Jak pogodzić gospodarkę i środowisko dla bałtyckiego wspólnego dobra? III Społeczna gospodarka morska ? Jak wykorzystać ludzki potencjał miasta-portu? W czasie konferencji zostaną poruszone zagadnienia osadzone w sferze gospodarki oraz polityki i prawa związane ze wzmocnieniem konkurencyjności polskiej gospodarki morskiej w Regionie Morza Bałtyckiego, a także z troską o dobry stan środowiska morskiego, w tym wprowadzania instrumentów zintegrowanego morskiego planowania przestrzennego, oraz dbałością o wzrost zatrudnienia w gospodarce morskiej i sektorach z nią powiązanych. Więcej informacji na stronie: www.prawo-morskie.pl Lub pod adresem: Prawo-morskie@elsa.org.pl