Problem z wypłatą odszkodowania :(

Odpowiedzi w temacie (0)

waldemord

25.10.2010

Witam. Mam kłopot polegający na tym ,że ubezpieczalnia postanowiła zrobić unik w wypłacie odszkodowania za powstałe szkody w moim mieszkaniu które z praktycznie 100% pewnością spowodowały przepięcia w sieci elektrycznej. Sprawę krótkich wyłączeń niezauważalnych zwyczajnie ze względu na ich czas zauważyłem już pół roku temu. Niekiedy było to migotanie oświetlenia - przeważnie restart całej "elektroniki", wszystkich zegarów podłączonych do sieci. Sprawa została zgłoszona do zarządcy budynku a ten zwrócił się do Zakładu Energetycznego o naprawienie nieprawidłowości. Odpowiedzią było stwierdzenie ,że wszystko z ich strony jest ok a my (wspólnota) mamy rejestrować te wyłączenia. Problemy te trwały z różną częstotliwością dalej. Nie mając czasu solidniej zająć się tą sprawą czekałem na ruch zarządcy lub któregokolwiek z lokatorów bloku. Przez okres 4 miesięcy wymieniłem 3 świetlówki energooszczędne. Sprawa zaczeła wyglądać poważniej gdy po powrocie do domu stwierdziłem uszkodzenie płyty indukcyjnej. Jakby nie było przedmiot niezbędny mi do funkcjonowania oraz niestety już większej wartości. Postanowiłem zwrócić się do serwisu producenta o rozpoznanie jaki byłby koszt naprawy. Niestety uszkodzeniu uległ podzespół wartości 500-600 zł. Poleciłem serwisowi znaleźć przyczynę awarii. Otrzymałem ekspertyzę uszkodzenia płyty - stwierdzono uszkodzenie poprzez impuls elektryczny, przepięcie. [img]http://img375.imageshack.us/img375/4955/pytae.jpg[/img] Sprzęt AGD jest objęty polisą ubezpieczenia mieszkania towarzystwa Warta - w warunkach ubezpieczenia jest podana również wiadomość o objęciu tegoż sprzętu ubezpieczeniem na wypadek przepięć. Jest sprecyzowane pojęcie "przepięcia" , warunków które musi dokonać ubezpieczony i warunków dla ubezpieczalni. Moim obowiązkiem było do 7 dni od stwierdzenia uszkodzenia zgłosić szkodę co też niezwłocznie zrobiłem(§ 14 ust. 1 pkt. 6. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia) Wypłata odszkodowania jest określona w wspomnianych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Rozdział XIII. WYPŁATA ODSZKODOWANIA Jaki jest termin i zasady wypłaty nale?nej kwoty odszkodowania § 18 1. Odszkodowanie jest płatne w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez WARTĘ zgłoszenia szkody w trybie określonym w § 14 ust. 1 pkt. 6. 2. Je?eli w terminie określonym w ust. 1 wyjaśnienie okoliczności koniecznych dla ustalenia odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania nie jest mo?liwe WARTA wypłaca odszkodowanie w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale?ytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było mo?liwe. Bezsporną część odszkodowania WARTA wypłaca w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody. Przez bezsporną część odszkodowania rozumie się część świadczenia WARTY, która mo?e być wypłacona po spełnieniu następujących warunków: 1) została ustalona odpowiedzialność WARTY za zgłoszoną szkodę i równocześnie 24 2) nieznana jest dokładna, ostateczna wysokość szkody, jednak z całą pewnością wiadomo, ?e wysokość szkody przekroczy kwotę zakwalifikowaną jako bezsporna część odszkodowania. 3. WARTA obowiązana jest powiadomić pisemnie, w terminach określonych w ust. 1, osobę występującą z roszczeniem o odmowie wypłaty lub o wypłacie odszkodowania w innej wysokości ni? w zgłoszonym roszczeniu, ze wskazaniem okoliczności i podstawy prawnej oraz pouczeniem o mo?liwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 4. W przypadku odzyskania przedmiotów ubezpieczenia w stanie nieuszkodzonym, WARTA wolna jest od obowiązku wypłaty odszkodowania, a gdy odszkodowanie zostało ju? wypłacone, ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie zwrócić WARCIE wypłaconą kwotę, zaś w przypadku odzyskania przedmiotów w stanie uszkodzonym lub zmienionym przedstawić je do oględzin WARTY w celu weryfikacji odszkodowania. Wspomniane zgłoszenie złożyłem 24 września 2010r i mimo moich telefonów ponaglających nie dostałem żadnej odpowiedzi do dziś a jest już 25 października. Odpowiedź dostałem a właściwie moja ,żona która dzwoniła ponownie nie wiedząc w czym jest problem. Po jej telefonie oddzwoniła Pani z Wary oznajmiając ,że mamy podać nr zakładu energetycznego i ,że muszą sprawdzić czy były z jego strony jakieś nieprawidłowości. Moim zdaniem zakład odpowie to co naszemu zarządcy nieruchomością - odpiszą ,że w tych dniach było wszystko gut. Proszę o poradę co mam zrobić by Warta i ZE nie próbowali mnie oszukać? Moim zdaniem Warta już łamie regulamin nie dając na piśmie odpowiedzi w określonych 30 dnniach. Przepięcie elektryczne mogło być spowodowane przez ZE, przez innych użytkowników bloku, przez wyładowania atmosferyczne, prace konserwacyjne sieci w lokalu lub błędnie wykonanie instalacji - deweloper / podłączenia - ZE... Drugą sprawą - dlaczego mając ubezpieczenie staję po jednej stronie przeciwko 2 podmiotom - moim zdaniem Warta powinna ubiegać się o zwrot od ZE Jeśli uważa ,że to wina ZE a mnie nie powinno to już obchodzić :( . Myślę ,że Warta miała wystarczająco czasu na zainteresowanie się tą sprawą... Jeszcze raz proszę o pomoc. Pozdrawiam Waldi

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: