e-prawnik.pl Porady prawne

Definicja powiązań kapitałowych dwóch firm

Pytanie:

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiada ponad 5% akcji spółki akcyjnej, z którą prowadzi obustronne transakcje gospodarcze (sprzedaż usług, towarów). Czy między tą osobą a spółką zachodzą powiązania kapitałowe i czy ma to skutek podatkowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Definicja powiązań kapitałowych dwóch firm

Tak, w przypadku powyższym zachodzą powiązania kapitałowe (a ściślej - posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu w rozumieniu przepisów o powiązaniach między podmiotami). Wynika to z art. 25 ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11 ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepisy te mają analogiczne brzmienie i wynika z nich, że posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu (pojęcie „posiadania udziału w kapitale innego podmiotu” odpowiada pojęciu „powiązań kapitałowych”, które obowiązywało przed 1 stycznia 2004 r.) oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5 % (np. posiada co najmniej 5% akcji spółki akcyjnej). Odnośnie skutków podatkowych powyższej sytuacji wskazać należy dwa takie skutki. Po pierwsze, przepisy ustaw o podatku dochodowym nakładają na podmioty obowiązane szczególnego sposobu dokumentowania transakcji między nimi, jeśli wartość tych transakcji przekracza wskazaną w przepisach wartość (por. art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Po drugie, istnienie takich powiązań pozwala organom podatkowym - jeśli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - na szacowanie dochodów podatników (por. art. 25 ust. 4 w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11 ust. 4 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Potrzebujesz porady prawnej?