Uprzedzanie pracodawcy o zwolnieniu do czynności związkowych

Pytanie:

Czy należy uprzedzać pracodawcę o zwolnieniu do czynności związkowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z par. 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15
maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. 1996.60.281 ze zm., Rozporządzenie) pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia. Wydaje się, że wniosek winien określać zarówno dzień jak i godziny „oddelegowania” do związkowych czynności doraźnych. Powyższe twierdzenie należy uzasadniać tym, że, jak już zostało podkreślone wyżej, urlopu w trybie art. 31 ust. 3 u.z.z. nie można udzielić w czasie wolnym od pracy. Już z literalnej interpretacji tego przepisu wynika, że mamy do czynienia z „czasem wolnym od pracy” a nie „dniem wolnym od pracy”. Taki właśnie „czas wolny od pracy” może wynikać z krótszego dobowego wymiaru czasu pracy, o którym mówi art. 135 par. 1 k.p.. Naszym więc zdaniem wniosek winien zawierać informacje zarówno o dniu jak i godzinach wnioskowanego urlopu. Jeżeli takich danych brakuje, w naszej opinii pracodawca może nie zgodzić się na urlop z powodu nie zachowania przesłanek z art. 31 ust. 3 u.z.z.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY