Definicja powiązań kapitałowych

Pytanie:

Osoba fizyczna jest wspólnikiem spółki jawnej A (80% udziałów), a jednocześnie posiada przeważające udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością B (ponad 70 %) udziałów. Dodatkowo ta osoba jest prezesem spółki z o. o. C. Spółki prowadzą identyczną działalność - handel materiałami budowlanymi. Spółki prowadzą między sobą liczne transakcje i starają się, aby ustalona marża nie odbiegała znacznie od tej która narzucana jest innym hurtownikom. Czy między spółkami zachodzą powiązania kapitałowe i czy do każdej transakcji należy sporządzać dokumentację podatkową?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Definicja powiązań kapitałowych

Przepisami regulującymi powiązania między podatnikami określają przepisy art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na gruncie tych przepisów oraz stanu faktycznego przedstawionego w pytaniu wskazać należy, że powiązania kapitałowe  zachodzą wyłącznie między spółkami B i C. W przypadku transakcji między spółkami A i B oraz A i C są to nie tyle powiązania kapitałowe, co powiązania majątkowo-kapitałowe.

Oznacza to, że do wszystkich transakcji między spółkami mają zastosowanie przepisy określające obowiązek sporządzania szczególnego rodzaju dokumentacji podatkowej (por. art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Proszę jednak pamiętać, że obowiązek prowadzenia szczególnego rodzaju dokumentacji nie dotyczy wszystkich transakcji, lecz wyłącznie transakcje przekraczające określoną w tych przepisach wartość.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: