Dyspozycja do usunięcia pojazdu

Pytanie:

Dyspozycja usunięcia pojazdu jest decyzją nakazową. Działa na podstawie art. 50a 1/art. 130a. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym. Czy na tej decyzji może znajdować się zapis o firmie prywatnej, do której to trzeba zapłacić za wykonanie usługi (holowanie pojazdu) i jest to powiązane z otrzymaniem zezwolenia od policji na odbiór pojazdu z parkingu? Zapis jest umieszczony na drugiej stronie (Punkt 5. Posiadać zezwolenie Policji na odbiór pojazdu z parkingu - zezwolenie jest wydawane po uiszczeniu opłat za holowanie i parkowanie). Jakie prawo administracyjne lub wewnętrzne policji, a także karne zostało naruszone? Zaznaczam, że jest to wydrukowane na tylniej stronie decyzji nakazowej druku policyjnego.

Masz inne pytanie do prawnika?

2.6.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dyspozycja do usunięcia pojazdu

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów reguluje kwestie, o które Pan pyta. Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w § 6 Podstawę do odbioru pojazdu z parkingu stanowi zezwolenie, które wydaje: 

  1. organ gminy - w przypadku usunięcia pojazdu w trybie określonym w art. 50a ust. 1 ustawy; 
  2. podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu - w przypadku usunięcia pojazdu w trybie określonym w art. 130a ust. 1-3 ustawy. 

Zezwolenie jest drukiem ścisłego zarachowania. Warunkiem wydania zezwolenia, jest okazanie przez osobę uprawnioną dokumentu tożsamości i dokumentu upoważniającego do używania pojazdu oraz dowodu uiszczenia opłaty (za parking i holowanie), o której mowa w art. 130a ust. 6 ustawy, a ponadto w przypadku pojazdu

Porady prawne
  • usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 2 ustawy, dowodu opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w stosunku do pojazdu zarejestrowanego za granicą - dowodu wniesienia opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia określonej w odrębnych przepisach; 
  • usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 3 ustawy - zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy. 

Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w zezwoleniu lub właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu. Zamieszczenie takiej informacji nie stanowi naruszenia prawa. Wskazuje jedynie podmiot, któremu należy uiścić opłatę za wykonane czynności. Jest informacją dla odbierającego skracającą czas postępowania.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców

  USTAWAz dnia 16 kwietnia 2004 r.o czasie pracy kierowców   Rozdział 1Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy;  2) obowiązki pracodawców (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wakacjach - pod okiem rodziców Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo (...)

Kiedy własność samochodu może przejść na rzecz Skarbu Państwa?

Kiedy własność samochodu może przejść na rzecz Skarbu Państwa?

Samochód należący do Jadwigi J. został usunięty z drogi, gdyż kontrolujący policjanci uznali, że kierujący pojazdem nie okazał aktualnego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Pojazd umieszczono na parkingu strzeżonym. Właścicielkę (...)

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

Wiele osób spędza swój urlop za granicą korzystając z ofert biur podróży lub organizując wyjazd i pobyt we własnym zakresie. W obu wypadkach warto rozważyć wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, które pomoże nam zabezpieczyć się w sytuacjach choroby, wypadku, kradzieży (...)

Wyższe kary za niebezpieczne wyprzedzanie

Wyższe kary za niebezpieczne wyprzedzanie

Nieostrożny kierowca może zapłacić nawet 300 złotych. Będą też mandaty za nieustąpienie pierwszeństwa jednośladom. Od jutra obowiązują przepisy, które dadzą rowerzystom więcej praw na drodze. Odświeżony kodeks drogowy wpłynie również na kierowców samochodów. Przykładowo (...)

Kto ma prawo Cię przeszukać lub wylegitymować?

Kto ma prawo Cię przeszukać lub wylegitymować?

  Jak są chronione nasze dane osobowe? Konstytucja każdemu daje uprawnienie do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z prawem. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje, które pozwalają zidentyfikować (...)

Nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego

Nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego

Rada Ministrów przyjęła opracowany przez Ministra Infrastruktury projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD51). Projekt reguluje status prawny urządzeń napędzanych elektrycznie oraz urządzeń napędzanych siłą mięśni, które przeznaczone (...)

Jak uzyskać licencję na taksówkę?

Jak uzyskać licencję na taksówkę?

Jeżeli chcesz zostać taksówkarzem, to musisz uzyskać licencję. Dowiedz się, jak to zrobić, a potem złóż wniosek o licencję na taksówkę. Jak można załatwić tę sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie listownie elektronicznie (online - wyyłając (...)

Cały rok na światłach

Cały rok na światłach

17 kwietnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Dotyczy ona usunięcia niespójności art. 73 ust. 3 ustawy (dotyczącego  restracji pojazdów kontroli skarbowej i Służby Celnej) oraz daje możliwość kontroli skarbowej dokonywania rejestracji (...)

Zmiany w Prawie drogowym?

Zmiany w Prawie drogowym?

22 lutego 2007 r. Senat wprowadził poprawki do przygotowywanej ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Projekt ten dotyczy usunięcia niespójności art. 73 ust. 3 ustawy (dotyczącego  restracji pojazdów kontroli skarbowej i Służby Celnej) oraz daje możliwość kontroli skarbowej (...)

Za co mandat na drodze osiedlowej?

Za co mandat na drodze osiedlowej?

Policjanci będą karać mandatem za przekroczenie prędkości na drodze wewnętrznej czy zajęcie pod blokiem lub supermarketem miejsca dla niepełnosprawnych - wynika z nowelizacji prawa drogowego. Rządowy projekt, odświeżający prawo drogowe, przeszedł już pierwsze czytanie w Sejmie. Posłowie (...)

Osiedlowi piraci będą karani mandatem

Osiedlowi piraci będą karani mandatem

Za przekroczenie prędkości na drodze osiedlowej czy zajęcie pod blokiem lub supermarketem miejsca dla niepełnosprawnych będziemy karani tak samo, jak za wykroczenie na drodze publicznej. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji projekt (...)

Zmiany w systemie monitorowania przewozu SENT

Zmiany w systemie monitorowania przewozu SENT

Podstawowym celem nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje (...)

Kierowcy zapłacą mandaty na osiedlu

Kierowcy zapłacą mandaty na osiedlu

4 września weszły w życie zmiany, na które czekało wielu mieszkańców oraz administratorów osiedli. Policja i Straż Miejska uzyskali uprawnienie do karania kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego na parkingach i osiedlowych drogach. Do tej pory kierowcy mogli być (...)

Policjant wlepi mandat nawet przed supermarketem

Policjant wlepi mandat nawet przed supermarketem

Jeżeli niewłaściwie zaparkujemy auto na parkingu przed supermarketem, przekroczymy prędkość na drodze osiedlowej lub zajmiemy pod blokiem miejsce dla niepełnosprawnych, to będziemy musieli liczyć się z mandatem i punktami karnymi tak samo, jak za wykroczenie na drodze publicznej. Ministerstwo (...)

TK rozstrzygnie, czy za brak OC można utracić auto

TK rozstrzygnie, czy za brak OC można utracić auto

Brak ważnej polisy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej może być przyczyną utraty auta na rzecz Skarbu Państwa. Czy tak powinno być - rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny. (...) Z tymi wątpliwościami gdański Wojewódzki Sąd Administracyjny zwrócił się do Trybunału (...)

Kto pokryje koszty złomowania samochodu?

Kto pokryje koszty złomowania samochodu?

Do prawa o ruchu drogowym trzeba wprowadzić przepisy uprawniające do obciążania właścicieli aut pełnymi kosztami usunięcia pojazdu z drogi, jego parkowania i likwidacji. Uproszczenia wymagają też procedury dotyczące porzuconych samochodów. Ministerstwo Finansów ma już odpowiedni projekt. (...)

Posłowie za zmianami w prawie drogowym

Posłowie za zmianami w prawie drogowym

Komisja Infrastruktury przyjęła poprawki Senatu dotyczące m.in. postoju aut wycofanych z ruchu i procedury odholowania oraz przepadku pojazdu – informuje Gazeta Prawna. Zgodnie z uchwaloną w czerwcu przez Sejm nowelą prawa drogowego można usunąć pojazd, który stoi bez odpowiednich (...)

Demontaż pojazdów

Demontaż pojazdów

3 listopada br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji – wydane na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów (...)

Źle parkujesz? Zapłacisz jeszcze więcej

Źle parkujesz? Zapłacisz jeszcze więcej

Obowiązują już nowe stawki za odholowanie auta i przechowanie go na parkingu strzeżonym. Od 21 sierpnia do nowych zadań powiatów należy usuwanie z dróg samochodów na parkingi strzeżone oraz utrzymywanie takich parkingów. Chodzi o odholowywanie samochodów, które (...)

Posłowie za zmianami w prawie drogowym

Posłowie za zmianami w prawie drogowym

Komisja Infrastruktury przyjęła poprawki Senatu dotyczące m.in. postoju aut wycofanych z ruchu i procedury odholowania oraz przepadku pojazdu – informuje Gazeta Prawna. Zgodnie z uchwaloną w czerwcu przez Sejm nowelą prawa drogowego można usunąć pojazd, który stoi bez odpowiednich (...)

Demontaż pojazdów

Demontaż pojazdów

3 listopada br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji – wydane na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów (...)

Źle parkujesz? Zapłacisz jeszcze więcej

Źle parkujesz? Zapłacisz jeszcze więcej

Obowiązują już nowe stawki za odholowanie auta i przechowanie go na parkingu strzeżonym. Od 21 sierpnia do nowych zadań powiatów należy usuwanie z dróg samochodów na parkingi strzeżone oraz utrzymywanie takich parkingów. Chodzi o odholowywanie samochodów, które (...)

Ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego!

Ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego!

17 września 2022 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Zmiany te wprowadzają do katalogu wykroczeń maksymalną karę 15 punktów za najcięższe wykroczenia (...)

Kiedy własność samochodu może przejść na rzecz Skarbu Państwa?

Kiedy własność samochodu może przejść na rzecz Skarbu Państwa?

Samochód należący do Jadwigi J. został usunięty z drogi, gdyż kontrolujący policjanci uznali, że kierujący pojazdem nie okazał aktualnego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Pojazd umieszczono na parkingu strzeżonym. Właścicielkę (...)

Większe bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Większe bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Projekt zmian Wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw ze skutkiem śmiertelnym oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestępstwami drogowymi to główne cele nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych (...)

TIR nie zawsze będzie odholowany z drogi powiatowej

TIR nie zawsze będzie odholowany z drogi powiatowej

Kierowca TIR-a uniknie odholowania pojazdu z drogi po której nie powinien się poruszać wtedy, gdy w pobliżu miejsca kontroli przebiega trasa, którą pojazd taki może legalnie kontynuować jazdę. Przygotowana przez MSWiA nowelizacja prawa o ruchu drogowym - skierowana do rozpatrzenia (...)

Nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego

Nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego

Rada Ministrów przyjęła opracowany przez Ministra Infrastruktury projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD51). Projekt reguluje status prawny urządzeń napędzanych elektrycznie oraz urządzeń napędzanych siłą mięśni, które przeznaczone (...)

Zakaz wykonywania replik dokumentów publicznych ograniczy kradzieże tożsamości

Zakaz wykonywania replik dokumentów publicznych ograniczy kradzieże tożsamości

Ustawa o dokumentach publicznych zakazuje wykonywania i handlu replikami np. dowodów osobistych lub praw jazdy. Zdaniem UODO nie każda kopia dokumentu publicznego będzie miała cechy autentyczności, nie mniej podmiot, który skopiuje np. dowód osobisty może odpowiadać (...)

Co można rozumieć przez włamanie w prawie karnym

Co można rozumieć przez włamanie w prawie karnym

Oskarżony, posługując się skanerem częstotliwości radiowych, zagłuszył sygnał pilota sterującego zamkiem w samochodzie marki Porsche, co unieruchomiło centralny zamek. W efekcie samochód nie został zamknięty. Oskarżony dostał się do środka pojazdu i skradł aparat fotograficzny. (...)

Opłaty skarbowe - Zezwolenia, pozwolenia, koncesje

Opłaty skarbowe - Zezwolenia, pozwolenia, koncesje

 Przedmiot opłaty skarbowejStawkaZwolnienia od opłaty skarbowej1. Od zezwolenia na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego39,- zł 2. Od zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony340,- złZezwolenie udzielane cudzoziemcowi korzystającemu (...)

Ustawa licznikowa i wykonawczy hat trick

Ustawa licznikowa i wykonawczy hat trick

Kiedy wejdzie w życie tzw. ustawa licznikowa? Ustawa licznikowa, która wejdzie w życie 2 lipca, jest w ostatnim czasie jedną z największych zmian w polskim prawie energetycznym. Na przyjęciu ustawy najbardziej skorzystają odbiorcy energii elektrycznej, zwłaszcza konsumenci. Nowelizacja (...)

Zmiany w systemie monitorowania przewozu SENT

Zmiany w systemie monitorowania przewozu SENT

Podstawowym celem nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje (...)

Gdzie trafi odholowany samochód?

Gdzie trafi odholowany samochód?

Jeżeli odholują ci auto, to znajdziesz je na parkingu wyznaczonym przez starostę. W sytuacji, gdy wskaże on kilka parkingów, to pojazd zostanie pozostawiony na tym, który jest położony najbliżej miejsca, z którego usunięto samochód – pisze Gazeta Prawna. Wynika (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wspólnota mieszkaniowa - jak pozbyć się wraków

Wspólnota mieszkaniowa - jak pozbyć się wraków

Wspólnota mieszkaniowa składająca się przykładowo z 60 lokali mieszkalnych (jeden budynek). Wspólnota ta znajduje się na zamkniętym ogrodzonym terenie należącym do kilku odrębnych wspólnot (...)

Odbiór pojazdu usuniętego z drogi przez Policję

Odbiór pojazdu usuniętego z drogi przez Policję

Korzystam z pożyczonego samochodu od mojego kolegi na czas jego nieobecności w Polsce. Właściciel samochodu (kolega) przebywać będzie za granicą do 30.09.2007, przedmiotowy pojazd pożyczył mi (...)

Skutki nieodebrania pojazdu, który został usunięty z drogi publicznej na koszt jego właściciela

Skutki nieodebrania pojazdu, który został usunięty z drogi publicznej na koszt jego właściciela

Jakie są skutki nieodebrania pojazdu, który został usunięty z drogi publicznej na koszt jego właściciela? Wysokość opłaty za holowanie i parkowanie pojazdu ustala właściwa rada powiatu. Wydanie (...)

Nielimitowane nadgodziny

Nielimitowane nadgodziny

Maszynista PKP pracuje w systemie równoważnego czasu pracy wg ustalonego harmonogramu. Zdarza się, że zachodzą okoliczności (awaria lokomotywy, powalone drzewa na tory lub wypadek z człowiekiem), (...)

Obowiązek uiszczenia opłaty za parking

Obowiązek uiszczenia opłaty za parking

Osoba trzecia w wyniku przestępstwa uzyskała klucze od mojego samochodu i pod wpływem alkoholu jeździła nim do czasu zatrzymania przez policję. Następnie samochód został odstawiony na prywatny (...)

Wadliwa naprawa samochodu

Wadliwa naprawa samochodu

Spółka nasza w miesiącu kwietniu br. zakupiła używany, uszkodzony pojazd ciężarowy w Niemczech. Uszkodzenie polegało na skrzywieniu ramy pojazdu. Pojazd został oddany do naprawy w celu jego naprawy, (...)

Odpowiedzialność za koszty zdeponowania pojazdów

Odpowiedzialność za koszty zdeponowania pojazdów

W nowelizacji ustawy Prawo Drogowe zapisano, że roszczeniami ws. pojazdów przejętych np. przez Urzędy Skarbowe a składowane na prywatnych parkingach strzeżonych należy obarczać Skarb Państwa. (...)

Przekazanie leasingu

Przekazanie leasingu

Czy można przekazać leasing, tzn. czy w którymś momencie np. w połowie leasingu pojazdu leasing dalszy przenieść na inną firmę lub osobę fizyczną? Czy jest to w jakimś stopniu obciążone podatkiem (...)

Zaskarżenie aktu prawa miejscowego

Zaskarżenie aktu prawa miejscowego

Jestem osobą z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z upośledzeniem narządu ruchu. Muszę korzystać z samochodu, żeby normalnie funkcjonować i pracować zawodowo. Posiadam kartę (...)

Zatrzymanie auta do kontroli przez służbę celną

Zatrzymanie auta do kontroli przez służbę celną

Pracownik Służby Celnej podczas kontroli samochodu ciężarowego marki Lublin wraz z przyczepą stwierdził, że samochód nie posiada ważnej winiety drogowej i skierował wniosek o ukaranie. Czy Służba (...)

Czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy

Firma zatrudnia pracownika na umowę o pracę na stanowisku kierowcy w podstawowym systemie czasu pracy od 9.00 do 17.00. W ramach stosunku pracy świadczy przewozy na potrzeby własne pracodawcy pojazdem (...)

Parkowanie na drodze wewnętrznej

Parkowanie na drodze wewnętrznej

Kierujący zaparkował pojazd na drodze wewnętrznej - prywatnej nie leżącej w strefie zamieszkania, ale oznaczonej zakazem zatrzymywania i postoju, droga pożarowa oraz znakiem odholowania pojazdu na (...)

Odholowanie pojazdu źle zaparkowanego

Odholowanie pojazdu źle zaparkowanego

Jaka jest podstawa prawna dla spółdzielni mieszkaniowej, która chce zlecić Straży Miejskiej interwencję mającą na celu odholowanie pojazdu tarasującego dostęp do kontenerów na śmieci i wraków (...)

*Praca powyżej 12 godzin

*Praca powyżej 12 godzin

Pracownik, maszynista kolejowy, (praca w warunkach szczególnych i niebezpiecznych), pracujący w równoważnym systemie czasu pracy, zmiany harmonogramowe ma ułożone w czasie nie przekraczającym 12 (...)

Oszustwo przy nabyciu samochodu

Oszustwo przy nabyciu samochodu

Kupiłam od osoby prywatnej 10 letni samochód osobowy. Sprzedający twierdził, że auto jest w doskonałym stanie i miało tylko drobną stłuczkę i wymieniony plastikowy błotnik z tego powodu. Przed (...)

FORUM PRAWNE

windykacja oc

windykacja oc Witam . 10 06 2008 Kupiłem samochód z 1/2 polisy oc . W kilka dni załatwiłem skarbówke i wydział komunikacji(otrzymałem nowe numery) .Nastepnie zadzwoniłem do ubezpieczyciela o przysłanie (...)

VAT-25

VAT-25 Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone 6% cło oraz 19% VAT od wartości motocykla, (...)

Kolizja, mała wartość odszkodowania z OC sprawcy, jak się odwołać Czytaj więcej: https://www.forumsamochodowe.pl/kolizja-mala-wartosc-odszkodowania-z-oc-sprawcy-jak-sie-odwolac-vt112733.htm#p736264

Kolizja, mała wartość odszkodowania z OC sprawcy, jak się odwołać Czytaj więcej: https://www.forumsamochodowe.pl/kolizja-mala-wartosc-odszkodowania-z-oc-sprawcy-jak-sie-odwolac-vt112733.htm#p736264 (...)

Wady techniczne w zakupionym samochodzie używanym

Wady techniczne w zakupionym samochodzie używanym Pojazd z wadą techniczną nabyty na podstawie umowy K-S od osoby fizycznej. Czy jest możliwość, starania się o usunięcie wady przez sprzedającego? (...)

Wady techniczne w zakupionym samochodzie używanym

Wady techniczne w zakupionym samochodzie używanym Pojazd z wadą techniczną nabyty na podstawie umowy K-S od osoby fizycznej. Czy jest możliwość, starania się o usunięcie wady przez sprzedającego? (...)

Ruch drogowy, zakaz postoju

Ruch drogowy, zakaz postoju Witam Mam taki problem i prosiłbym o pomoc. Dzisiaj moje auto zostalo odholowane za 430 zl ;o chyba samolotem je holowali, wszystko niby ok zakaz jest... (...)

prowadzenie pod wpływem na własnej posesji lub ziemi

prowadzenie pod wpływem na własnej posesji lub ziemi mam pytanie, jak wyglada sprawa spozyweania alkoholu a nastpenie prowadzenia pojazdy ale po własnej posesji lub np po wlasnej ziemi?! czy mozna za (...)

Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu

Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu Nie wiem gdzie mogę komentować niektóre art. na e-prawnik.pl ale co do: W treści "odpowiedzi" art. Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu Data: 24.10.2007 (...)

prosze o pomoc w sprawie...

prosze o pomoc w sprawie... Forum Prawo administracyjne(58) Obywatelstwo (30), Dowód osobisty (25), Zmiana nazwiska (36), Ruch drogowy (54), Pozwolenie na broń (1), Dla cudzoziemca (10), Sądy administracyjne (...)

Ruch drogowy, zakaz postoju

Ruch drogowy, zakaz postoju Witam Mam taki problem i prosiłbym o pomoc. Dzisiaj moje auto zostalo odholowane za 430 zl ;o chyba samolotem je holowali, wszystko niby ok zakaz jest... (...)

prowadzenie pod wpływem na własnej posesji lub ziemi

prowadzenie pod wpływem na własnej posesji lub ziemi mam pytanie, jak wyglada sprawa spozyweania alkoholu a nastpenie prowadzenia pojazdy ale po własnej posesji lub np po wlasnej ziemi?! czy mozna za (...)

Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu

Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu Nie wiem gdzie mogę komentować niektóre art. na e-prawnik.pl ale co do: W treści "odpowiedzi" art. Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu Data: 24.10.2007 (...)

prosze o pomoc w sprawie...

prosze o pomoc w sprawie... Forum Prawo administracyjne(58) Obywatelstwo (30), Dowód osobisty (25), Zmiana nazwiska (36), Ruch drogowy (54), Pozwolenie na broń (1), Dla cudzoziemca (10), Sądy administracyjne (...)

prowadzenie pod wpływem na własnej posesji lub ziemi

prowadzenie pod wpływem na własnej posesji lub ziemi mam pytanie, jak wyglada sprawa spozyweania alkoholu a nastpenie prowadzenia pojazdy ale po własnej posesji lub np po wlasnej ziemi?! czy mozna za (...)

prowadzenie pod wpływem na własnej posesji lub ziemi

prowadzenie pod wpływem na własnej posesji lub ziemi mam pytanie, jak wyglada sprawa spozyweania alkoholu a nastpenie prowadzenia pojazdy ale po własnej posesji lub np po wlasnej ziemi?! czy mozna za (...)

Nowe prawo o ruchu drogowym 2012

Nowe prawo o ruchu drogowym 2012 Witam Prosze panstwa prosze o linka albo informacje na temat prawa o ruchu drogowym które bedzie obowiazywac w przyszły,m roku.

za odmowę przyjecia MKK

za odmowę przyjecia MKK Witam,zastanawiam się CZY WŚRÓD WAS JEST KTOŚ,KTO ORIENTUJE SIĘ W ...KODEKSIE DROGOWYM? A dlaczego? Otóż miałem sprawę na której tak świadkowie (patrol policji z prewencji)jak (...)

Uprawnienia straży miejskiej

Uprawnienia straży miejskiej Witam otóż od niedawna borykam sie z problemem uprawnien strazy miejskiej w kwestii kontroli przez nich osiaganych predkosci kierujących pojazdem. Sprawa dotyczy stawiania (...)

Odwołanie się od wyroku sądu o ukaranie za czyn z Art. 97 kw w zw. z Art. 19 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997- prawo o ruchu drogowym

Odwołanie się od wyroku sądu o ukaranie za czyn z Art. 97 kw w zw. z Art. 19 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997- prawo o ruchu drogowym Zostałem ukarany przez sąd rejonowy kara grzywny w wysokości (...)

Prawo jazdy w 2011 r. - zmiany!

Prawo jazdy w 2011 r. - zmiany! Czy orientujecie się może, jakie zmiany nastąpią w uzyskiwaniu prawa jazdy w przyszłym roku? czy wydłuży się ilość godzin, które trzeba samochodem przejeździć? (...)

kiedy dokonano ostatniej nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym i ustal, czego ona dotyczyła.?

kiedy dokonano ostatniej nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym i ustal, czego ona dotyczyła.? kiedy dokonano ostatniej nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym i ustal, czego ona dotyczyła.?

tekst ujednolicony ustawy - Prawo o ruchu drogowym 2011

tekst ujednolicony ustawy - Prawo o ruchu drogowym 2011 Witam Chciałbym odszukac teks jednolity ustawy o ruchu drogowym na rok 2011?Z góry dziekuję zapomoc

Odebranie prawa jazdy a nowelizacja ustawy art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. h

Odebranie prawa jazdy a nowelizacja ustawy art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. h Po 21 miesiącach od otrzymania dokumentu prawa jazdy, tj. w maju 2017 roku, miał miejsce wypadek drogowy. W tym wypadku byłam (...)

zabrane prawko a motorower

zabrane prawko a motorower Witam, zostało mi zabrane prawko za 0,58 promila.To dla mnie tragedia życiowa gdzyż kilka dni później wyleciałem z roboty no i czeka mnie rozprawa sądowa.A ja bez autka (...)

Zwrot pojacdu po roku. Wada ukryta

Zwrot pojacdu po roku. Wada ukryta Witam. Kupiłem auto od handlarza za 18.500PLN, nie spisując z nim umowy tylko przez niego bezpośrednio z komisem z Francji.- Człowiek uczy się na błędach. Kupiłem (...)

Porady prawne