Odpowiedzialność za długi małżonka

Pytanie:

"Jak kształtuje się odpowiedzialność współmałżonka za zobowiązania, które powstają jeszcze w trakcie trwania małżeństwa"

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność za długi małżonka

Zgodnie z art. 30 kro w przypadku zaciągnięcia zobowiązania przez jednego z małżonków w sprawach wynikających z zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny, oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie, niezależnie od tego, jaki panował między nimi w danym momencie ustrój majątkowy.
Art. 30 K.r.o. dotyczy zwykłych potrzeb:
- małżonków, ich wspólnych dzieci i dzieci wspólnie przez nich przysposobionych (a więc tzw. rodziny małej, rodziny sensu stricto) oraz
- innych domowników, które są zaspokajane w ramach wspólnego gospodarstwa domowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika