Opłata za dopisanie współwłaściciela pojazdu

Pytanie:

Czasem w urzędach załatwiam sprawę polegającą na dopisaniu współwłaściciela pojazdu do dowodu rejestracyjnego. \"Dopisanie\" poprzedzone jest decyzją o zmianie decyzji o rejestracji pojazdu. Niektóre urzędy za taką samą czynności żądają opłaty 10 zł a inne nie i przystawiają stempel \"Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej”. Które zachowanie organu jest prawidłowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.7.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opłata za dopisanie współwłaściciela pojazdu

Jak wynika z okoliczności wskazanych w pytaniu, dopisanie współwłaściciela pojazdu do dowodu osobistego poprzedzone jest wydaniem decyzji o zmianie decyzji o rejestracji pojazdu. Zgodnie z art. 1 ustawy o opłacie skarbowej, opłacie skarbowej podlega:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

b) wydanie zaświadczenia na wniosek,

c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

Porady prawne

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Stąd też zgodnie z punktem 53 załącznika do powyższej ustawy, decyzja inna, niż wymieniona w tym załączniku, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, podlega opłacie w wysokości 10 zł.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne