Rodzina zastępcza dla sieroty

Pytanie:

Jakich formalności trzeba dokonać do opieki prawnej i rodziny zastępczej nad małoletnim w przypadku zgonu obydwojga rodziców?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Rodzina zastępcza dla sieroty

25.2.2002

Rodziną zastępczą jest każda rodzina, w której dziecko zostało umieszczone w celu sprawowania nad nim pieczy i w celu jego wychowania, a która nie jest rodziną naturalną. O umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej decydują właściwe miejscowo sądy rodzinne. Z takim wnioskiem do sądu powinny wystąpić osoby, które chcą pełnić powyższą funkcję lub właściwe ośrodki pomocy społecznej. Zarządzając umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej sąd kieruje się tym , aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę i wychowanie. Osoby, które chcą pełnić obowiązki rodziny zastępczej nie powinni być zbyt stare, powinny posiadać odpowiednie predyspozycje wychowawcze, reprezentować właściwą postawę moralną. Z reguły rodzinę zastępczą stanowią osoby bliskie pozostawionych dzieci. Kandydaci na rodzinę zastępczą powinni posiadać pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na zamieszkanie kandydata i odbyć szkolenie lub przedstawić zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez podmiot prowadzący szkolenie. Bliższych informacji dotyczących rodzin zastępczych udzielają ośrodki pomocy społecznej.

Potrzebujesz porady prawnej?