Kiedy obowiązuje 2 letni termin przedawnienia odsetek

Pytanie:

Wg Waszych odpowiedzi termin przedawnienia odsetek wynosi 3 lata. Jak to się ma do wyjaśnienia w \"Rzeczpospolitej\": \"Takim właśnie przepisem szczególnym w stosunku do art.118 k.c. jest art 554 k.c.- stwierdził S.N.w czerwcu ub. r. Zgodnie z tym przepisem \"roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy przedawniają się z upływem lat dwóch. Pozostaje zatem jedynie do rozważenia kwestia, czy roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie w uiszczeniu ceny sprzedaży mieści się w określeniu >roszczenia z tytułu sprzedaży\". Zdaniem SN mieści się, bo \"odsetki za opóźnienie wynikają z konkretnego stosunku prawnego - tego samego, z którego wynika obowiązek spełnienia świadczenia głównego\".

Masz inne pytanie do prawnika?

10.2.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kiedy obowiązuje 2 letni termin przedawnienia odsetek

Rzeczywiście Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 czerwca 2003r. (III CZP 37/2003) rozstrzygnął kontrowersję, dotyczacą przedawnienia roszczenia o odsetki w zapłacie ceny wynikającej z umowy sprzedaży zawartej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, uznając, że w tym przypadku roszczenie o odsetki przedawnia się z upływem lat dwóch. Tym samym zakwalifikował roszczenie o odsetki w zapłacie ceny wynikającej z umowy sprzedaży za roszczenie z tytułu sprzedaży, co przesądziło o stosowaniu do tych roszczeń szczególnego terminu przedawnienia z art. 554 ustawy Kodeks cywilny, a nie ogólnych terminów przedawnienia z art. 118 k.c. Nie należy jednak zapominać, że przepis art. 554 k.c. jest przepisem szczególnym, który wprowadza dwuletni termin przedawnienia tylko w przypadku roszczeń wynikających z umowy sprzedaży. Natomiast w pozostałych przypadkach, nie normowanych przez przepisy szczególne, odsetki za opóźnienie przedawniają się, jako świadczenia okresowe w terminie trzyletnim (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 24 lipca 1974 r. sygn. III CRN 146/74). Zasadniczo więc roszczenie o odsetki za opóźnienie przedawniają się w terminie trzyletnim, a dwuletni termin przedawnienia roszczenia o odsetki za opóźnienie w zapłacie ceny wyniakjące z umowy sprzedaży jest regulacją szczególną i ma zastosowanie tylko w tym konkretnym przypadku.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: