Archiwum porad prawnych Grudzień 2003

Zwolnienie pracownika z przyczyn ekonomicznych

31.12.2003

Jesli zwalniam pracownicę, która w oddziale firmy pracowała na stanowisku sekretarki dlatego, że ww. oddział zostaje wcielony do centrali firmy i jej stanowsko staje się zbędne czy podana przyczyna na wypowiedzeniu -"likwidacja Pani stanowiska pracy" daje podstawę by kwalifikować takie zwolnienie (...)

Sposób przesłuchania małoletniego świadka

30.12.2003

Czy dzieci - przed ukończeniem 18 lat - wezwani przez sąd na świadków wydarzeń muszą czy mogą być przesłuchiwani w obecności psychologa? Jeżeli tak, to na czyj wniosek?

Zmiana osoby dłużnika - przejęcie długu

30.12.2003

Moja siostra, z mężem w VIII 2000 r. wzięli z pewnego banku kredyt "małżeński" (spłata na 4 lata) w wys. 7 tys.zł. Następnie tenże kredyt, w całości, wraz z książeczką spłat itd. przekazali zaprzyjaźnionemu małżeństwu, chcąc im w ten sposób pomóc (warunek otrzymania takiego kredytu (...)

Przeszukanie mieszkania bez nakazu sądu

30.12.2003

Pisali już Państwo o podstawie prawnej rewizji związanej z poszukiwaniem nielegalnego oprogramowania. W art. 220 par. 3 jest mowa (wg mnie furtka prawna) o "wypadkach nie cierpiących zwłoki" - kto i kiedy ma prawo powołać się na taką okoliczność. Czy Policja pukając do domu w którym nie (...)

Zameldowanie w domu własnościowym czy wynajętym

30.12.2003

Czy kupując dom na własność w odległości 30-40 km od miejsca stałego zamieszkania, muszę się wymeldować ze stałego zameldowania ' dotychczas umowa najmu/ i zameldować na stałe w nowo zakupionym, lecz nie zamieszkanym domu mieszkalnym ?

Zmiana warunków umowy najmu

30.12.2003

Czy umowa najmu zawarta w latach wcześniejszych może być na wniosek wynajmującego zmieniona ponownie, tzn. jej warunki, jeżeli najemca nie widzi podstaw ku temu i nie wyraża na to zgody?

Odpisy załączników do pozwu

30.12.2003

Jeśli składam jako dowód w postępowaniu cywilnym dokument - w ilu egzemplarzach powinienem dostarczyć go sądowi (w procesie jestem powodem i jest jeszcze oprócz tego dwóch pozwanych). Dodam, że mam ten oryginalny dokument tylko w jednym egzemplarzu. Czy jeśli trzeba więcej załączników, (...)

Przestępstwo fałszywych zeznań

29.12.2003

Jak można zakwalifikować prawnie pozew cywilny w postępowaniu nakazowym, jeśli powód chcąc uzyskać nakaz zapłaty w takim postępowaniu świadomie stwierdził nieprawdę? Czy są jakieś konsekwencje prawne w stosunku do osoby kierującej taki pozew (w którym poświadczają nieprawdę) i sąd (...)

Zasady realizacji uprawnień z rękojmi

29.12.2003

Klient zostawia do reklamacji procesor AMD Athlon 2400XP kupiony w naszej firmie jako goły podzespół. Procesor ma widoczne ślady ukruszenia rdzenia wynikające z nieprawidłowego montażu, jak i ślady przegrzania widoczne od spodu procesora. Jak łatwo zauważyć ślady ukruszenia rdzenia zalicza (...)

Zapłata czynszu przez osobę trzecią

29.12.2003

Jestem właścicielem lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na wynajem. Lokal ten został oddany do eksploatacji z końcem 2002 roku. Od kwietnia 2003 wynajmuję ten lokal osobie fizycznej, z którą mam podpisaną umowę najmu. Wpłaty przychodzą jednak od pracodawcy najemcy. W grudniu br. otrzymałem (...)

Mieszkanie własnościowe a udział w gruncie

29.12.2003

Nabyłam własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego drogą kupna na rynku wtórnym. Na sfinansowanie zakupu biorę kredyt i bank prosi o jak najszybsze założenie księgi wieczystej. Na chwilę obecną (zaawansowanie przekształceń własnościowych w spółdzielni) spółdzielnia poinformowała (...)

Przeszukanie mieszkania przez Policję

23.12.2003

Czy można odmówić wpuszczenia do domu policjanta który nie ma nakazu, a który chce dokonać rewizji? Czy mogą Państwo podać podstawę prawną do ew. negatywnej odpowiedzi, lub też podstawę podstawie której policjant musi być wpuszczony? Jak zapewne Państwo słyszeli wiele się ostatnio mówi (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika