Archiwum porad prawnych Styczeń 2003

Godziny nadliczbowe lekarzy

30.1.2003

Ile godzin nadliczbowych (poza dyżurami) może mieć lekarz w ciągu miesiąca i w jakiej wysokości są one płatne w chwili obecnej?

Umowa zlecenia z lekarzem

30.1.2003

Czy kontrakty lekarskie funkcjonujące w wielu szpitalach na zasadzie umów cywilno-prawnych są zgodne z polskim prawem? Czy istnieje taka forma ztrudnienia lekarzy w Uni Europejskiej?

Odwołanie członka rady nadzorczej

30.1.2003

Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio zwołanych zebraniach grup członkowskich ponad połowa delegatów została odwołana, a na ich miejsce powołano nowych delegatów. (...)

Obowiązek meldunkowy pod określonym adresem

28.1.2003

Z informacji uzyskanych w Państwa serwisie rozumiem, że można się meldować w domu letniskowym, ale trzeba podać adres. Moja działka ma tylko numer ewidencyjny gruntów, nie ma numeru domu. Czy pomimo tego mogę się zameldować ponieważ gmina robi mi ogromne trudności?

Wgląd do akt przez pełnomocnika procesowego

28.1.2003

Czy adwokat strony w trakcie rozwodu ma prawo wglądu w dokumentację medyczną strony przeciwnej. Czy psychiatra wydając opinię na żądanie Sądu ma prawo nie informować pacjenta, że Sąd o taką opinię wystąpił i że tenże psychiatra taką opinię wystawił?

Zabezpieczenie należności z umowy dzierżawy

27.1.2003

Czy spółka z o.o., która dzierżawi ruchomości od spółki zagranicznej i która jednocześnie ma niezapłacone należności w tej spółce zagranicznej z tytułu sprzedaży, przewyższające znacznie zobowiązania z tytułu dzierżawy ruchomości, ma jakąkolwiek szybką możliwość zajęcia dzierżawionych (...)

Wynagrodzenie za dyżury lekarskie

24.1.2003

Jestem pracownikiem Publicznego Samodzielnego ZOZ-u. Mam wykształcenie wyższe techniczne, jestem zatrudniony na stanowisku młodszego asystenta i zajmuję się naprawą sprzętu medycznego, przede wszystkim sprzętu rentgenowskiego i tomografu komputerowego - uzyskałem przeszkolenie w tym zakresie (...)

Zrzeczenie się alimentów

23.1.2003

Czy po orzeczonym rozwodzie (bez orzekania o winie) mój były mąż może, jeżeli straci pracę lub ulegnie wypadkowi, rościć prawo do alimentów ode mnie? (nie mamy dzieci). Czy jestem jeszcze w jakiś sposób związana z tym mężczyzną? A jeśli tak, to do jakiego czasu i czy można temu zapobiec (...)

Egzekucja kary grzywny

22.1.2003

W jaki sposób jest egzekwowana od oskarżonego kara grzywny w przypadku, gdy oskarżony uchyla sie od jej zapłacenia?

Sposób rozliczeń między zarządcą a właścicielami

22.1.2003

Na zebraniu wszystkich współwłaścicieli kamienicy prywatnej podjęto uchwałę o zleceniu prowadzenia zarządu tej kamienicy przez firmę, która posiada stosowne uprawnienia (licencję państwową dla właściciela firmy), regon, konto bankowe. Czy jest to możliwe? Jak powinna ta firma rozliczać (...)

Działalność gospodarcza w lokalu spółdzielczym

22.1.2003

Jakie warunki muszą być spełnione przez lokatora, aby lokal mieszkalny można przeznaczyć w całości na prowadzenie działalności gospodarczej? Właściciel ma spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu i przeznaczył mieszkanie na biuro (z punktu widzenia spółdzielni mieszkaniowej).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika