Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Czerwiec 2003

Egzekucja z majątku spółdzielni

30.6.2003

Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej, która jest zadłużona z powodu przegranej sprawy w sądzie z wykonawcą jednego z budynków. Wyrok jest prawomocny, a komornik wszczął już egzekucję. Zarząd spółdzielni nic w tej sprawie nie robi i nie ma pomysłu wyjścia z sytuacji. Czy komornik (...)

Powołanie prezesa sp .zo.o.

30.6.2003

Czy Walne Zgromadzenie odbywające sie np. w dniu 20.06 może powołać prezesa spółki z datą wsteczną np. 01.06.?

Składka zdrowotna z kilku tytułów

30.6.2003

Jestem zatrudniony na pełnym etacie z wynagrodzeniem przewyższającym średnią krajową, oprócz tego prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna - płacę więc składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zawiązuję spółkę cywilną. Czy ponownie mam zgłaszać się do następnego czyli (...)

Przypomnienie o badaniach okresowych

27.6.2003

Czy pracownik, który wie, że zbliża się termin jego badań okresowych ma obowiązek przypomnieć o tym pracodawcy, jeśli ten nie kwapi się do wydania skierowania na takie badania?

Przeszukanie pomieszczeń

27.6.2003

Na jakiej podstawie prawnej przeprowadzane są kontrole w firmach (i u osób prywatnych w mieszkaniach) sprawdzające legalność posiadanego oprogramowania komputerowego? Kto ma prawo przeprowadzać kontrolę i jakimi dokumentami wykazać powinny się takie osoby? Jakie są konsekwencje odmowy dopuszczenia (...)

Przeszukanie pomieszczeń

27.6.2003

W jaki sposób można wnieść zażalenie i do kogo na postępowanie policji podczas przeszukania domu? Co to znaczy "uzasadnione przyczyny do przeszukania"? Czy policja powinna przedstawić powód tego przeszukania - fakt, że podejrzewa o kradzież jakiś rzeczy jest podstawą do przeszukania domu? (...)

Przesłanki renty z tytułu niezdolności do pracy

26.6.2003

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rentę z ogólnego stanu zdrowia? Mam 54 lata, jestem osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, pracowałem na roli od 16 roku życia, posiadam 18 lat składkowych i 15 nieskładkowych, ostatni zasiłek dla bezrobotnych otrzymałem w marcu 1998 r.

Uzasadnienie podwyżki czynszu lokalu użytkowego

25.6.2003

Posiadam własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego. Ponieważ jest to lokal użytkowy, płacę dość poważny czynsz. Ostatnio Spółdzielnia Mieszkaniowa ponownie podniosła czynsz. Czy mam prawo domagać się od Spółdzielni podania powodu podwyżki i zażądać od Spółdzielni szczegółów (...)

Rozporządzanie udziałem we współwłasności

25.6.2003

Jak rozumieć komentarz do Art. 198 KC (Kodeks cywilny z komentarzem, opracowanie Grażyny Zdziennickiej-Kaczochy, wydawnictwo Sigma) "Rozporządzanie udziałem może polegać na jego sprzedaży, wydzierzawieniu, użyczeniu, zrzeczeniu sie go przez wlaściciela bez konieczności uzyskania zgody pozostalych (...)

Zmiana dłużnika a zgoda wierzyciela

25.6.2003

Jestem dłużnikiem. Mój dług wynosi 5000 zł z tytułu niezapłacenia faktury. Od pół roku nie regulowałem należności z braku pieniędzy. Teraz podpisałem z pośrednikiem bankowym (firmą) umowę o zastępstwo w spłacie (przejęcie długu przez firmę). Firma chce natychmiast rozpocząć spłatę (...)

Dziedziczenie w czasie trwania małżeństwa

25.6.2003

W czasie trwania małżeństwa zmarł nagle ojciec mojej żony. Testament nie był sporządzony. Obecnie jesteśmy z byłą żoną po rozwodzie bez orzekania o winie. Rozdział majątku nie został przeprowadzony. Jaka jest moja sytuacja prawna wobec majątku pozostawionego przez byłego zmarłego teścia?

Brak zgłoszenia aktualizacyjnego do KRS

24.6.2003

Jakie są konsekwencje nie złożenia do KRS wniosku o wykreślenie informacji o jedynym akcjonariuszu spółki w przypadku zbycia przez jedynego akcjonariusza symbolicznej jednej akcji imiennej, w wyniku czego stracił on status jedynego akcjonariusza spółki?

Zgoda na zagraniczny wyjazd dziecka

24.6.2003

Ojciec mojego dziecka nie chciał oddać paszportu. W związku z tym wystąpiłam do sądu, który zezwolił na wyjazd dziecka oraz nakazał przekazanie mi paszportu. Niestety ojciec dziecka wynajął prawników i złożył apelację, która została przyjęta. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok pozwalający (...)

Oznaczenie przedsiębiorstwa

23.6.2003

Czy można nazwać firmę używając nazwiska znanej osoby, np. Picasso? Czy można użyć w nazwie firmy nazwy miasta, ale takiego, z którym się nie ma nic wspólnego?

Niewykonanie warunków umowy

23.6.2003

Nasza firma zawarła umowę z firmą ochoniarską o monitoring obiektu. Niestety obecnie fakty wskazują na to, że zostały zlekceważone sygnały z czujnika (na skutek poprzednich fałszywych alarmów) i w sytuacji prawdziwego włamania firma ochroniarska nie przyjechała. Czy w związku z tym możemy (...)

Wyjaśnienie nieścisłości w świadectwie pracy

23.6.2003

Przeglądając dokumenty z firmy, w której pracowałam parę lat temu odkryłam, że brakuje mi świadectwa pracy oraz, że z powodu zmian w firmie, w której pracowałam, która zmieniała nazwę itp. nie zgadzają się daty świadectw pracy z umowami o pracę. Napisałam maila do sekretarki firmy, (...)

Upomnienie a wypowiedzenie

23.6.2003

Mój szef próbował wręczyć mi upomnienie, w którym zawarł 2 miesięczny okres na poprawę, po którym - jak powiedział - jak się nie poprawię, to mnie zwolni. Ponieważ nie zgadzam się z tym, co zostało tam napisane, odmówiłam podpisania, na co on stwierdził, że ponieważ na dokumencie (...)

Warunki formalne rejestracji związku zawodowego

23.6.2003

W jakim sądzie należy złożyć dokumenty rejestrując związek zawodowy? Czy istnieje rejonizacja tj. powiązanie siedziby sądu, w którym należy złożyć dokumenty z miejscem pracy? Ile czasu ma sąd na zarejestrowanie związku? Czy członkiem związku można zostać dopiero po zarejestrowaniu (...)

Szkoda w mieniu pracodawcy z błędu księgowej

23.6.2003

Stwierdzono w placówce błędne wypłaty wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i ekwiwalentów za urlop, wynikające z błędów księgowej. Niektóre na niekorzyść pracownika, w niektórych przypadkach były to nadpłaty. Czy można te pieniądze odzyskać i jakie procedury należy podjąć? Czy można (...)

Klauzula prawa pierwokupu w umowie dzierżawy

20.6.2003

Czy umowa dzierżawy nieruchomości zawarta z Urzędem Miasta, będącym wydzierżawiającym, może zawierać klauzulę o pierwokupie przez dzieżawcę, w myśl postanowień kodeksu cywilnego? Czy Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami wyłącza jednostki samorządu terytorialnego z postanowień kodeksu (...)

Zmiana wpisu w KW po przekształceniu prawa

20.6.2003

Czy w przypadku przekształcenia prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej we własność domu jednorodzinnego zostaje urządzona nowa KW, czy KW prowadzona dla prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej staje się KW dla nieruchomości?

Czas pracy lekarza

20.6.2003

Ile wynosi obecnie czas pracy (1 etat) lekarza w zakładzie opieki zdrowotnej w ciągu doby i w tygodniu i w oparciu o jakie przepisy?

Umowa zlecenia i staż pracy

20.6.2003

Czy umowa zlecenia liczy się do stażu pracy? Zacząłem pracę w firmie na umowę zlecenie, a potem przeszedłem na umowę o pracę na czas nieokreślony. Teraz zostałem zwolniony i gdyby wliczyć czas, w którym pracowałem na umowę zlecenie, miałbym przepracowane trzy lata i dostałbym 3-miesięczną (...)

Zgoda na udzielenie urlopu bezpłatnego

20.6.2003

Jestem lekarzem zatrudnionym w oddziale szpitalnym od 4 lat (umowa o pracę na czas nieokreślony). Czy dyrektor szpitala może mi odmówić podpisania zgody na urlop bezpłatny na okres 3 m-cy jeśli zgodę te wyraził ordynator oddziału, zapewniając na piśmie, ze oddział w tym czasie będzie zabezpieczony (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika