Archiwum porad prawnych Sierpień 2003

Pominięcie dowodu przez sąd

29.8.2003

W postępowaniu cywilnym w pierwszej instancji sąd dopuścił dowody wnioskowane przez powoda. W uzasadnieniu wyroku w ogóle się do nich nie odniósł, pomijając je całkowicie. Czy można użyć tego argumentu w apelacji, na jaki przepis się powołać?

Rezygnacja ze stanowiska

29.8.2003

Struktura organizacyjna spółdzielni nie przewiduje stanowiska głównego księgowego, a jedynie stanowisko wiceprezesa - głównego księgowego. Wiceprezes - główny księgowy spółdzielni złożył rezygnację z pracy w zarządzie wnioskując o dalsze pozostawienie go na stanowisku głównego księgowego. (...)

Udzielanie porad przez osobę bez aplikacji

29.8.2003

Czy na stanowisko radcy prawnego może zostać przyjęty pracownik mający wyższe prawnicze wykształcenie lecz nie posiadający odpowiednich uprawnień - aplikacji? Czy pracownik taki po otrzymaniu pełnomocnictw, może reprezentować pracodawcę przed sądem. Jakie należy spełnić warunki - chodzi (...)

Praca interwencyjna

29.8.2003

Proszę mi napisać dokładnie na czym polega zatrudnienie np. studenta na prace interwencyjne. Na czym polega praca interwencyjna i czym różni się od umowy o pracę?

Udokumentowanie dokonanego przelewu

29.8.2003

Jak to jest z wydawaniem potwierdzeń dokonania przelewu przez banki internetowe? Generowane są one elektronicznie do wydrukowania, a na dole potwierdzenia znajduje się stwierdzenie: "Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo (...)

Zwolnienie z przyczyn ekonomicznych

29.8.2003

Jaki paragraf kodeksu pracy mam wpisać na świadectwie pracy pracownikowi zwalnianemu za wypowiedzeniem z przyczyn ekonomicznych zakładu pracy?

Utwardzenie powierzchni działki budowlanej

27.8.2003

W wydziale urbanistyki złożyłem 6 tygodni temu informację o zamiarze utwardzenia i wyrównania terenu działki budowlanej. Nie otrzymałem do tej pory żadnej odpowiedzi. Czy, na mocy nowego prawa budowlanego, mogę przystąpić do prac ziemnych, nie czekając na odpowiedź z urzędu miasta?

Roszczenie o wydanie przedmiotu spadkowego

27.8.2003

Samochodem taty po jego śmierci jeździł jego siostrzeniec. Czyli osoba nie powołana do dziedziczenia. Czy ja jako spadkobierca mogę domagać się odszkodowania z tego tytułu? Czy taki wniosek o odszkodowanie powinnam zgłosić do sądu do wydziału cywilnego? Czy ma to być sąd zgodny z moim miejscem (...)

Ilość egzemplarzy przy składaniu pozwu

27.8.2003

W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew w sprawie cywilnej, gdy pozwanym jest jedna osoba? Czy liczba kopii załączników musi odpowiadać liczbie kopii pozwu?

Opłata sądowa od odrzuconej apelacji

27.8.2003

Co dzieje się z opłata sądową w przypadku odrzucenia apelacji? Czy powołując się na dowody w apelacji należy podawać nr kart w aktach sprawy?

Zwolnienie od opłacania pozwu a opłata od apelacji

27.8.2003

Czy jeżeli Sąd I instancji postanowieniem zwolnił powoda od opłaty od pozwu, to obowiązuje ono we wszystkich instancjach? Jeśli nie, to czy wraz z apelacją ponownie należy składać wniosek o zwolnienie ze względu na trudną sytuację ekonomiczną?

Porządek dziedziczenia po odrzuceniu spadku

27.8.2003

Kto dziedziczy spadek, jeżeli wraz z jedyną siostrą chcemy odrzucić spadek po zmarłej mamie? Ojciec, rodzeństo mamy, czy dzieci rodzeństwa mamy, czy może ktoś inny? Testamentu nie było.

Odmowa wydania wizy

25.8.2003

Zaprosiłam do Polski obywatela Nigerii, który teraz przebywa na studiach w Holandii. Starał się on o wizę do Polski, niestety nie dostał jej. Czy są jakieś kryteria przyznawania wizy do Polski dla cudzoziemców? Jakie warunki muszą być spełnione, żeby dostał on wizę. Następnym razem może (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika