Archiwum artykułów Grudzień 2003

Lista wierzytelności

16.12.2003

Sporządzenie listy wierzytelności następuje w trzech etapach. Pierwszym z nich jest zgłoszenie wierzytelności, które mają być umieszczone na liście sędziemu-komisarzowi, który doręcza listę syndykowi, a ten wzywa upadłego, by się oświadczył co do zgłoszonej wierzytelności. (...)

Propozycje układowe - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

16.12.2003

Kiedy dłużnik decyduje się na skorzystanie z postępowania układowego musi złożyć w tym celu odpowiedni wniosek (podanie) oraz dołączyć do niego – między innymi – propozycje układowe. Dłużnik propozycji układowych nie może formułować w sposób dowolny. Dłużnik ma (...)

Jak obliczyć kapitał początkowy?

16.12.2003

Kapitał początkowy jest pojęciem wprowadzonym przez ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pojęcie to wiąże się ściśle z reformą systemu ubezpieczeń społecznych dokonaną przez powoływaną ustawę od dnia 1 stycznia 1999 roku.

Kapitał początkowy. Jakie dokumenty potrzebne są do jego ustalenia?

16.12.2003

Jeszcze do 31 grudnia 2003r. ubezpieczeni mogą samodzielnie lub za pośrednictwem swojego pracodawcy, przekazywać dokumenty wymagane do ustalenia kapitału początkowego wraz z wnioskiem o ten kapitał. ZUS oblicza kapitał początkowy na podstawie zaświadczeń o okresach zatrudnienia i uzyskiwanych (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika