Archiwum porad prawnych Wrzesień 2003

Pozew o rozwód, a pozew o alimenty

30.9.2003

Czy jeśli moja żona poda mnie o podwyższenie alimentów, a ja przed dostaniem pozwu na sprawę dotyczącą podwyższenia alimentów złożę pozew do sądu o rozwód, to czy sprawa podwyższenia alimentów pozostaje zawieszona na czas trwania procesu?

Umowa o pracę i zlecenie a składka zdrowotna

30.9.2003

Zatrudniam na umowę zlecenie pracownika, który ma podpisaną umowę o pracę z innym pracodawcą. Czy pracownik ten podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu i co jest podstawą wymiaru składki zdrowotnej?

Kapitał rezerwowy w sp. z o.o.

29.9.2003

Spółka z o.o. podała w pozwie że wystawiłem weksel własny z datą i kwotą, co jest nieprawdą ponieważ wystawiłem weksel in blanco / na wekslu był tylko podpis/ Dowiedziałem się że po otrzymaniu weksla utworzony został Fundusz rezerwowy w Spółce co stanowi koszt. W/g mnie jest to sprzeczność (...)

Zmniejszenie domu

29.9.2003

Chodzi mi o budowę domu jednorodzinego - czy drobne odstępstwo od budowy np. zmiejszenie domu o 10-20 cm, z zachowaniem przepisowych odległości od granic - jakie skutki może rodzić? Jakie przepisy to regulują?

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

29.9.2003

Rodzice dziecka po rozwodzie, obydwoje z pełnymi prawami rodzicielskimi, dziecko 22-miesięczne pozostaje przy matce. Ojciec żąda możliwości widywania dziecka 3 razy w tygodniu (w tym co drugi weekend od piątku u ojca w domu) + jeden miesiąc wakacji letnich, tydzień zimowych, tydzień Bożonarodzeniowy (...)

Definicja czynności pozornej

29.9.2003

Mam pytanie czym dokładnie jest czynność pozorna w rozumiemiu kodeksu cywilnego? Czy można mówić o czynności pozornej, jeżeli w spornej sprawie oświadczam, że dokonuję czegoś "pod presją" i czynności tej dokonuję?

Brak wyznaczenia adwokata z urzędu

26.9.2003

Jest wyznaczony termin sprawy na dzień 1.10.2003 r. W dniu 8.09.2003 r. złożony wniosek o wyznaczenie adwokata z urzędu. Sąd przysłał w dniu 25.09 o przedstawienie sytuacji majątkowej. Jak wygląda procedura sądowa, jeśli idzie o odbycie się sprawy sądowej, a nie ma postanowienia Sądu o (...)

Brak pouczenia o odwołaniu od decyzji

26.9.2003

Czy jeżeli w decyzji administracyjnej ostatecznej brak jest pouczenia o możliwości odwołania, terminach i trybie, to czy może to być powodem do odnowienia/wznowienia sprawy/postępowania?

Szacowanie nieruchomości przez biegłego

26.9.2003

Biegły współpracujący z komornikiem dokonał oszacowania nieruchomości do sprzedaży. Złożono skargę na oszacowanie do sądu na podstawie wyceny tej nieruchomości przez innego biegłego sądowego, która była sporządzona dla potrzeb Banku rok wcześniej. Różnica w oszacowaniu wynosi 300%. (...)

Zakup mieszkania na współwłasność

26.9.2003

Mieszkam razem z przyjaciółką mamy zamiar kupić mieszkanie na jej nazwisko. Jak mam się zabezpieczyć, żeby w przyszłości nie zostać na przysłowiowym lodzie?

Ustalenie składu majątku wspólnego i udziałów

25.9.2003

Moja żona stara się przy podziale majątku udowodnić jej większy wkład przy powstawaniu tego majatku. Ten większy wkład miałby polegać na tym, że jej matka przez cały czas pomagała jej finansowo, udostepniła jej konto, z którego mogła korzystać, przysyłała paczki zagraniczne, itp. i (...)

Zwrot kosztów "opiekowania" się spadkiem

25.9.2003

Kto ma ponosić koszty utrzymania mieszkania (czynsz itp.) które jest w zasadzie jedynym składnikiem masy spadkowej. Mija osiem miesięcy od śmierci spadkodawcy a sprawa o przyjęcie spadku jeszcze nie została złożona w sądzie. Spadkobiercą testamentowym jest jedno z pięciorga rodzeństwa. Czy (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika