Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Wrzesień 2003

Pozew o rozwód, a pozew o alimenty

30.9.2003

Czy jeśli moja żona poda mnie o podwyższenie alimentów, a ja przed dostaniem pozwu na sprawę dotyczącą podwyższenia alimentów złożę pozew do sądu o rozwód, to czy sprawa podwyższenia alimentów pozostaje zawieszona na czas trwania procesu?

Umowa o pracę i zlecenie a składka zdrowotna

30.9.2003

Zatrudniam na umowę zlecenie pracownika, który ma podpisaną umowę o pracę z innym pracodawcą. Czy pracownik ten podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu i co jest podstawą wymiaru składki zdrowotnej?

Kapitał rezerwowy w sp. z o.o.

29.9.2003

Spółka z o.o. podała w pozwie że wystawiłem weksel własny z datą i kwotą, co jest nieprawdą ponieważ wystawiłem weksel in blanco / na wekslu był tylko podpis/ Dowiedziałem się że po otrzymaniu weksla utworzony został Fundusz rezerwowy w Spółce co stanowi koszt. W/g mnie jest to sprzeczność (...)

Zmniejszenie domu

29.9.2003

Chodzi mi o budowę domu jednorodzinego - czy drobne odstępstwo od budowy np. zmiejszenie domu o 10-20 cm, z zachowaniem przepisowych odległości od granic - jakie skutki może rodzić? Jakie przepisy to regulują?

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

29.9.2003

Rodzice dziecka po rozwodzie, obydwoje z pełnymi prawami rodzicielskimi, dziecko 22-miesięczne pozostaje przy matce. Ojciec żąda możliwości widywania dziecka 3 razy w tygodniu (w tym co drugi weekend od piątku u ojca w domu) + jeden miesiąc wakacji letnich, tydzień zimowych, tydzień Bożonarodzeniowy (...)

Definicja czynności pozornej

29.9.2003

Mam pytanie czym dokładnie jest czynność pozorna w rozumiemiu kodeksu cywilnego? Czy można mówić o czynności pozornej, jeżeli w spornej sprawie oświadczam, że dokonuję czegoś "pod presją" i czynności tej dokonuję?

Brak wyznaczenia adwokata z urzędu

26.9.2003

Jest wyznaczony termin sprawy na dzień 1.10.2003 r. W dniu 8.09.2003 r. złożony wniosek o wyznaczenie adwokata z urzędu. Sąd przysłał w dniu 25.09 o przedstawienie sytuacji majątkowej. Jak wygląda procedura sądowa, jeśli idzie o odbycie się sprawy sądowej, a nie ma postanowienia Sądu o (...)

Brak pouczenia o odwołaniu od decyzji

26.9.2003

Czy jeżeli w decyzji administracyjnej ostatecznej brak jest pouczenia o możliwości odwołania, terminach i trybie, to czy może to być powodem do odnowienia/wznowienia sprawy/postępowania?

Szacowanie nieruchomości przez biegłego

26.9.2003

Biegły współpracujący z komornikiem dokonał oszacowania nieruchomości do sprzedaży. Złożono skargę na oszacowanie do sądu na podstawie wyceny tej nieruchomości przez innego biegłego sądowego, która była sporządzona dla potrzeb Banku rok wcześniej. Różnica w oszacowaniu wynosi 300%. (...)

Zakup mieszkania na współwłasność

26.9.2003

Mieszkam razem z przyjaciółką mamy zamiar kupić mieszkanie na jej nazwisko. Jak mam się zabezpieczyć, żeby w przyszłości nie zostać na przysłowiowym lodzie?

Ustalenie składu majątku wspólnego i udziałów

25.9.2003

Moja żona stara się przy podziale majątku udowodnić jej większy wkład przy powstawaniu tego majatku. Ten większy wkład miałby polegać na tym, że jej matka przez cały czas pomagała jej finansowo, udostepniła jej konto, z którego mogła korzystać, przysyłała paczki zagraniczne, itp. i (...)

Zwrot kosztów "opiekowania" się spadkiem

25.9.2003

Kto ma ponosić koszty utrzymania mieszkania (czynsz itp.) które jest w zasadzie jedynym składnikiem masy spadkowej. Mija osiem miesięcy od śmierci spadkodawcy a sprawa o przyjęcie spadku jeszcze nie została złożona w sądzie. Spadkobiercą testamentowym jest jedno z pięciorga rodzeństwa. Czy (...)

Roszczenie o zachowek a spadkobranie testamentowe

25.9.2003

Czy z roszczeniem o zachowek można wystąpić w stosunku do spadkobiercy testamentowego przed założeniem sprawy o przyjęcie spadku? Spadkobierca jest cudzoziemcem, mieszka poza Polską i po przyjęciu spadku przez niego trudno będzie wystąpić w stosunku do niego z roszczeniem o zachowek

Zasady udzielania gwarancji na towar

24.9.2003

Jeżeli w roku 2001 sprzedałem produkt z 36-cio miesięcznym terminem gwarancji (taka obowiązywała wówczas ogólnie na dyski twarde) i w chwili obecnej na skutek awarii produkt taki podlega wymianie przez dystrybutora na taki sam, ale z gwarancją 12-to miesięczną (ogólnie stosowaną obecnie przez (...)

Zabudowa okien w budynku gospodarczym

24.9.2003

Na działce położonej na wsi znajduje się budynek gospodarczy, usytuowany w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy działki sąsiedniej (użytek rolny). W ścianie od strony tej granicy znajdują się otwory okienne. Inwestor zamierza dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu na cele mieszkalne. (...)

Uprawnienia współwłaściciela rzeczy

23.9.2003

Właściciele domu jednorodzinnego (byłe małżeństwo) oraz przyległej do niej działki są ze sobą bardzo skłóceni. Dom został podzielony sądownie pomiędzy dwie strony, natomiast działka została uznana jako współwłasność, ponieważ jej rozmiar nie pozwala na równy podział zgodnie z (...)

Zdrada a możliwość bycia świadkiem podczas rozwodu

23.9.2003

W wyniku braku pożycia małżeńskiego i braku jakichkolwiek więzi między mężem a żoną doszło do zdrady ze strony żony. W sytuacji, gdy mąż złoży pozew o rozwód podając za motyw zdradę ze strony żony, czy osoba trzecia z którą doszło do zdrady, może być wzywana jako świadek? Z (...)

Opieka nad dzieckiem a sprawa o rozwód

23.9.2003

Czy matka może wyjechać z dzieckiem w czasie postępowania w sprawie rozwodu bez zgody ojca? Chodzi o wyjazd na terenie Polski związany z miejscem pracy.

Darowizna działki na rzecz niepełnoletniego

23.9.2003

Dziadkowie chcą uczynić darowiznę pieniężną na rzecz wnuków w celu zakupu przez nich działki. Wnuki są niepełnoletnie. Czy w imieniu wnuków mogą przyjąć te pieniądze i zająć się zakupem działki ich rodzice? Kto wtedy podpisuje oświadczenie obdarowanego?

Rozliczenie nakładów żony przy podziale majątku

22.9.2003

Przez całe małżeństwo żona miała dostęp do konta swojej matki, z którego pobierała pieniądze na różne cele. Dzisiaj przy rozwodzie żąda zwrotu tych pieniędzy i wykorzystania tego przy udowadnianiu o jej większym udziale we wspólnym dorobku majątkowym.

Opiekun prawny rodzica - formalności

19.9.2003

Jakich należy dokonać formalności, aby uzyskać prawo do zostania opiekunem prawnym ojca? Jest na to zgoda ojca. Jakie obowiązki przyjmuje na siebie oraz jakimi uprawnieniami dysponuje opiekun prawny osoby starszej?

Zakup za środki pochodzące z majątku osobistego

19.9.2003

Jaki status będzie mieć nieruchomość (własność wspólna czy odrębna) jeżeli umowa przedwstępna zakupu zawierana będzie przed zawarciem związku małżeńskiego a finalna po zawarciu związku? Czy umowa przedwstępna powinna być zawierana u notariusza? Co w takim przypadku powinna zawierać (...)

Oskarżyciel posiłkowy a prywatny

19.9.2003

Czy stanowisko oskarżyciela posiłkowego występuje zarówno w sprawie z oskarżenia publicznego jak i z oskarżenia prywatnego? Jakie korzyści odniesie oskarżyciel z wystąpienia również w sprawie karnej - jako oskarżyciel posiłkowy? Czy warto nim być w sprawie?

Właściwość sądu w procesie o eksmisję

19.9.2003

Jeżeli przeciwko tej samej oskarżonej toczą się dwie sprawy sądowe: z art. 190 par. 1 oraz z oskarżenia prywatnego z art. 217, 159, z art. 212, 216, i inne (sprawa skierowana na rozprawę główną) - oskarżony nie zgłasza się na żadne wezwania - czy do którejś z tych spraw może włączyć (...)

Obniżenie wymiaru czasu pracy a urlop wychowawczy

19.9.2003

Według nowej ustawy, będąc na urlopie wychowawczym, mogę poprosić swojego pracodawcę o obniżenie mi wymiaru pracy do 1/2 etatu. Czy mogę to zrobić w każdej chwili będęc na urlopie wychowawczym? Czy pracując nie tracę wtedy prawa do urlopu wychowawczego? Czy również wtedy jestem tak samo (...)

Kwalifikacja prawna wykroczenia

19.9.2003

Na jakie ustawy, paragrafy itd. można się powołać w piśmie, oprócz Uchwały Rady Miasta, jeżeli ktoś robi w budynku Zoo: chów kotów, psów, zanieczyszczanie, dewastacja, chuligaństwo, itd.?

Cofnięcie pozbawienia władzy rodzicielskiej

18.9.2003

Mam dziecko z konkubiną. Mieszkamy oddzielnie. Uznałem dziecko, ale sądownie zostałem pozbawiony praw rodzicielskich do dziecka. Sąd wyznaczył mi alimenty, które płacę regularnie. Czy jest możliwe cofnięcie wyroku sądowego o pozbawienie praw rodzicielskich, kto występuje o takie cofnięcie? (...)

Zmiana wpisu w księdze wieczystej

18.9.2003

Jestem współwłaścicielką 1/3 nieruchomości zabudowanej. W umowie kupna był wyraźny zapis iż jest to działka zabudowana i pierwszy wpis w KW był zgodny z aktem notarialnym.Teraz po roku od pierwszego wpisu na wniosek współwłaścicielki zmieniono zapis "działka nie zabudowana". Budynki na (...)

Alimenty od rodziców byłego męża

18.9.2003

W maju br. wyrokiem sądu uzyskałam rozwód. Mam 9 letniego syna i zostały przyznane na jego rzecz alimenty. Posiadam także tytuł wykonawczy z datą 12.06.2003r. Niestety mój były mąż od rozprawy nie wywiązuje się z tego obowiązku.Nie jest nigdzie zatrudniony ale wiem że pracuje "na czarno" (...)

Powództwo windykacyjne

18.9.2003

Sąsiad bezprawnie zagarnął 80 m kwadratowych ogrodu (z terenu stanowiącego moją własność), ogrodził i użytkuje bez mojej zgody. Jak rozwiązać ten problem?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika