Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Marzec 2003

Zmiana właściciela a umowa najmu lokalu

28.3.2003

Podpisałem, na czas określony (15 lat) umowę najmu lokalu użytkowego z właścicielem prywatnej kamienicy. Jego prawo do własności sprawdziłem w ksiedze wieczystej, ale była tam "wzmianka o wszczęciu postepowania administracyjnego przez Ministra Finansów w sprawie ewentualnego przejscia na (...)

Przedawnienie zobowiązania względem poręczyciela

28.3.2003

W 1999 r. poręczyłem (wraz z innymi) kredyt za spółkę z o.o. W roku 2001 kredyt został wypowiedziany przez bank i wymagalny w całości. Jeden z poręczycieli spłacał część przez 12 miesięcy, ale też przestał spłacać. Czy w stosunku do poręczycieli też biegnie okres przedawnienia? Czy (...)

Różnice między umową a fakturą

28.3.2003

Chcę wystawić noty odsetkowe do faktur. Jeżeli faktura dotyczy prac wykonanych zgodnie z umową i np. na fakturze jest podany termin 14 dni przelewu (faktura jest podpisana przez klienta), natomiast zgodnie z umową klient miał 21 dni przelewu, to odsetki mam liczyć od przekroczenia 14 czy 21 dni? (...)

Rozwiązanie sp.j. bez przeprowadzania likwidacji

25.3.2003

Czy istnieje możliwość rozwiązania spółki jawnej bez przeprowadzania likwidacji i sporządzania bilansu na dzień otwarcia i zamknięcia likwidacji? Jeśli tak, to w jaki sposób tego uniknąć?

Wspólność majątkowa a alimenty

24.3.2003

Proszę o informację, czy przy założeniach, że w małżeństwie istnieje wspólnota majątkowa i rodzeństwo męża stara się o przyznanie alimentów w związku z sytuacją materialną, sąd przy przyznawaniu alimentów bierze pod uwagę majątek wspólny małżonków, pomimo tego, że na żonie (...)

Łączenie ról procesowych w postępowaniu karnym

24.3.2003

Poszkodowana matka, w sprawie o znęcanie się psychiczne męża nad żoną, wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie jej prokuratorem posiłkowym. Sąd uznał wniosek. Czy w tej sytuacji poszkodowana może być powołana na świadka? Wcześniej złożyła zeznania w postępowaniu wstępnym na policji. (...)

Zgoda małżonka na orzeczenie rozwodu

24.3.2003

Żona złożyła pozew rozwodowy z wnioskiem o nie orzekaniu o winie. Ja nie chcę zgodzić się na rozwód - o czym żona dowie się dopiero na posiedzeniu pojednawczym. Czy sąd oddali pozew i żona będzie musiała złożyć nowy pozew z orzekaniem o winie, czy też pierwsza rozprawa odbędzie sie (...)

Brak zgody małżonka na orzeczenie rozwodu

24.3.2003

Żona złożyła pozew rozwodowy z wnioskiem o nie orzekaniu o winie. Ja nie chcę zgodzić się na rozwód - o czym żona dowie się dopiero na posiedzeniu pojednawczym. Czy sąd oddali pozew i żona będzie musiała złożyć nowy pozew z orzekaniem o winie, czy też pierwsza rozprawa odbędzie sie (...)

Wniosek o przesłuchania świadka

24.3.2003

W postępowaniu wstępnym przesłuchano na policji wielu świadków na wniosek poszkodowanej i prokuratury. Czy oskarżony ma prawo dopiero na rozprawie w postępowaniu zwyczajnym wnieść o powołanie świadka? Czy sąd musi ten wniosek uznać?

Umowa użyczenia samochodu

24.3.2003

Czy jest możliwe użyczenie auta otrzymanego w spadku przed przerejestrowaniem na siebie? Auto pozostaje zarejestrowane na spadkodawcę, w wyniku pilnych wydarzeń - wyjazd za granicę, spisujemy umowę użyczenia między spadkobiercą a nowym użytkownikiem. Nie mogę odwołać wyjazdu. Nie zdążę (...)

Spłaty po zniesieniu współwłasności

24.3.2003

Jeżeli sąd orzeknie zniesienie współwłasności przez spłaty trwające np. przez 10 lat, to w jaki sposób zostaną naliczone odsetki przynależne kolejnym ratom spłaty?

Przewłaszczenie lokali w spółdzielni

21.3.2003

Czy jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa otrzymała budynki i grunty drogą nieodpłatnej darowizny, to możliwe jest dokonanie przewłaszczenia lokali (w wyodrębnioną własność) bezpłatnie? Członkowie spółdzielni przy przyjęciu ich w poczet członków wpłacali wkłady mieszkaniowe i budowlane (...)

Wynagrodzenie za korzystanie z wspólnej rzeczy

21.3.2003

Czy zasadne jest żądanie współwłaściciela posesji - czynszu dzierżawnego od drugiego współwłaściciela za prowadzenie działalności gospodarczej na terenie współwłasności, jeżeli w chwili obecnej działalność nie jest już prowadzona? Czy istnieje jakiś okres przedawnienia?

Dodatkowe zajęcie zarobkowe policjanta

19.3.2003

Czy w świetle przepisów ustawy o Policji przez "dodatkowe zajęcia" należy rozumieć także np. jednorazową umowę zlecenia lub jednorazową umowę o dzieło?

Podstawy odroczenia sprawy karnej

19.3.2003

Czy wyjazd zagraniczny może być powodem odroczenia sprawy karnej? Co w przypadku, gdy termin rozprawy zostal juz ustalony, a podejrzany ma dopiero zamiar wyjechać z kraju (w celach zarobkowych)?

Kara z niedopełnienie obowiązku meldunkowego

18.3.2003

Czy istnieje jeszcze w Polsce obowiązek meldunkowy (zameldowania stałego w szcególności)? Czy związane są z ewentualnym niewypełnieniem tego obowiązku jakieś kary? Kto ewentualnie może je wymierzać? Do kogo należy wysłać wyjaśnienia?

Zakaz konkurencji w okresie likwidacji sp.j.

18.3.2003

Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zakaz konkurencji nie obowiązuje wspólników nie będących likwidatorami. Od którego dnia po rozpoczęciu likwidacji wspólnik może rozpocząć własną działalność gospodarczą o bardzo podobnym profilu?

Nabycie części domu a udział w nieruchomości

18.3.2003

Zamierzam kupić część domu jednorodzinnego tzn. 200 mkw (cały dom ma powierzchnię 300 mkw). Czy udział w gruncie, który nabywam powinien być ustalony proporcjonalnie do nabywanej części domu, czy muże być ustalony w dowolny sposób?

Koniec płacenia alimentów

17.3.2003

Mój syn mieszka w Niemczech, ma skończone 26 lat i studiuje. Jak długo jeszcze muszę mu płacić alimenty? Czy istnieje granica przyzwoitości, która chroni rodziców przed dziećmi, które chcą studiować do późnej starości?

Prawa współwłaściciela nieruchomości

17.3.2003

Kupiłam część domu jednorodzinnego wraz z udziałem w działce gruntu wynoszącym 1/3 całości. Dom jest podzielony na dwie części z osobnymi wejściami, podłączeniami do mediów itd. Jest do tego decyzja z Urzędu oraz projekt (dom jest w stanie surowym), na którym została wyznaczona granica (...)

Przesłanki zasiedzenia

17.3.2003

Do zasiedzenia nieruchomości konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek: samoistne posiadanie nieruchomości przez okres co najmniej 20 lat, a jeśli posiadanie uzyskano w złej wierze - przez okres co najmniej 30 lat. Czy spełnienie tych dwóch przesłanek rozstrzygane jest przez sąd w przypadku, (...)

Wynagrodzenie dla zarządu wspólnoty

17.3.2003

Czy członkom Zarządu Wspólnoty można przyznać wynagrodzenie w sytuacji, gdy zarządzanie wspólnotą powierzono profesjonalnemu zarządcy? Chodzi o sytuację, gdy członkowie zarządu ściśle współpracują z zarządcą i zebranie wspólnoty zamierza wynagrodzić ich za sumienną pracę.

Parafka zamiast podpisu

14.3.2003

Pan X zatrudnił moją firmę (jest to firma jednoosobowa) do wykonania instalacji elektrycznej w zakupionym przez niego budynku. Za wykonaną pracę wystawiałem faktury częściowe. Pan X prosił o wystawienie faktur na osobę Y. Dwie pierwsze faktury pan X odebrał sam i podpisał za osobę Y oraz (...)

Częściowa płatność a termin przedawnienia

13.3.2003

Upłynęło 2 lata od daty wystawienia faktury sprzedaży. Czy jeśli 1 rok temu była dokonana częściowa płatność dotycząca tej faktury to przerwał się bieg terminu przedawnienia i ponownie będzie się liczył termin od daty dokonanej płatności? Co przerywa okres przedawnienia?

Przeniesienie udziału mieszkania własnościowego

13.3.2003

Postanowieniem sądu otrzymałem część spadku po zmarłym ojcu, w postaci udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (w wysokości 1/4). Chciałem przekazać swoją część córce siostry. Jakich mogę spodziewać się przeszkód w zawarciu aktu darowizny? Jakich mogę spodziewać (...)

Wartość spadku - na dzień otwarcia

13.3.2003

Pomiędzy sporządzeniem testamentu a jego otwarciem upłynęło 14 lat. Na mocy tego testamentu parter domu zostaje zapisany osobie X, a strych, który ma być adoptowany na mieszkanie osobie Y. W chwili otwarcia testamentu strych jest mieszkaniem o standardzie wyższym od parteru, stan parteru nie (...)

Ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej

13.3.2003

Domek jednorodzinny podzielony został aktem notarialnym (jedna księga wieczysta) na dwóch właścicieli po połowie. Wyszczególniono sposób użytkowania, zgodnie z którym jeden ze współwłaścicieli korzysta z lewej strony piwnicy i parteru w części mieszkalnej, a drugi z prawej strony piwnicy (...)

Zmiana i ustalenie kadencji zarządu wspólnoty

12.3.2003

W jaki sposób na rocznym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej zgłosić wniosek o zmianę zarządu (czy nie za późno jest zgłoszenie tego na zebraniu)? Jaką większością głosów powinna zapaść taka uchwała? Czy obowiązkowe jest, by wspólnota miała swój regulamin i czy można w nim (lub gdzieś (...)

Zapoznanie się z pozwem rozwodowym

12.3.2003

Żona złożyła pozew rozwodowy 3 tygodnie temu. Czy kopię pozwu otrzymam przed rozprawą pojednawczą, czy będę mógł się zapoznać z treścią pozwu dopiero po rozprawie pojednawczej? Czy mogę udać się do sądu okręgowego, by zapoznać się z treścią pozwu?

Wprowadzanie w błąd instytucji

11.3.2003

31 stycznia br. zostałem w dość zły sposób potraktowany przez funkcjonariuszy SOK, całość zdarzenia polegała na tym: rozmawiając z osobami bezdomnymi koczującymi na terenia dworca PKP poczęstowałem jednego z nich papierosem, sam biorąc jednocześnie papierosa do ust jednocześnie go zapaliłem (...)

Spis inwentarza a stwierdzenie nabycia spadku

11.3.2003

W trakcie postępowania spadkowego - stwierdzenie o nabycie spadku - ma być dokonany spis inwentarza (majątku spadkowego) przez komornika. Czy jest on konieczny dla wydania postanowienia o nabyciu spadku i czy można zrezygnować z dokonania takiego spisu. Jeśli tak to w jaki sposób - pismo do sądu, (...)

Samochód zastępczy na czas naprawy

10.3.2003

Niekiedy się zdarza, że ktoś nam uszkodzi auto, mamy dane sprawcy i zgłaszamy to do jego ubezpieczyciela. Następnie oddajemy auto do serwisu i nie mamy czym jeździć. Ubezpieczyciel powinien nam podstawić auto zastępcze, ale robi wszystko, aby tego nie zrobić. Czy auto zastępcze w takiej sytuacji (...)

Świadczenie rehabilitacyjne

10.3.2003

Pracownik z powołania przebywa na 9-cio (6+3) miesięcznym zwolnieniu lekarskim (pobiera zasiłek chorobowy). Posiada zaległy, niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze około 70 dni. Po zakończeniu zwolnienia nadal przez pewien okres czasu (kilka miesięcy) nie będzie zdolny do pracy. Co jest (...)

Zgoda na otrzymywanie korespondencji mailowej

10.3.2003

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z dnia 9 września 2002) wymaga, aby od osób / firm uzyskać zgodę na otrzymywanie informacji wysyłanych za pomocą poczty elektronicznej. Czy przepisy tej ustawy odnoszą się również do informacji (...)

Niezapłacenie raty leasingu w terminie

10.3.2003

Posiadam auto w leasingu w EFL S.A. Spoźnilem się z opłatą raty i po trzech dniach od terminu zapłaty firma wystawiła mi monit i zarządała 25 zł. zwrotu kosztów za jego wysłanie, oprócz tego bedą naliczone wysokie odsetki 32 %. W warunkach umowy leasingu nic nie ma na ten temat. Czy firma (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika