Archiwum porad prawnych Marzec 2003

Zmiana właściciela a umowa najmu lokalu

28.3.2003

Podpisałem, na czas określony (15 lat) umowę najmu lokalu użytkowego z właścicielem prywatnej kamienicy. Jego prawo do własności sprawdziłem w ksiedze wieczystej, ale była tam "wzmianka o wszczęciu postepowania administracyjnego przez Ministra Finansów w sprawie ewentualnego przejscia na (...)

Przedawnienie zobowiązania względem poręczyciela

28.3.2003

W 1999 r. poręczyłem (wraz z innymi) kredyt za spółkę z o.o. W roku 2001 kredyt został wypowiedziany przez bank i wymagalny w całości. Jeden z poręczycieli spłacał część przez 12 miesięcy, ale też przestał spłacać. Czy w stosunku do poręczycieli też biegnie okres przedawnienia? Czy (...)

Różnice między umową a fakturą

28.3.2003

Chcę wystawić noty odsetkowe do faktur. Jeżeli faktura dotyczy prac wykonanych zgodnie z umową i np. na fakturze jest podany termin 14 dni przelewu (faktura jest podpisana przez klienta), natomiast zgodnie z umową klient miał 21 dni przelewu, to odsetki mam liczyć od przekroczenia 14 czy 21 dni? (...)

Rozwiązanie sp.j. bez przeprowadzania likwidacji

25.3.2003

Czy istnieje możliwość rozwiązania spółki jawnej bez przeprowadzania likwidacji i sporządzania bilansu na dzień otwarcia i zamknięcia likwidacji? Jeśli tak, to w jaki sposób tego uniknąć?

Wspólność majątkowa a alimenty

24.3.2003

Proszę o informację, czy przy założeniach, że w małżeństwie istnieje wspólnota majątkowa i rodzeństwo męża stara się o przyznanie alimentów w związku z sytuacją materialną, sąd przy przyznawaniu alimentów bierze pod uwagę majątek wspólny małżonków, pomimo tego, że na żonie (...)

Łączenie ról procesowych w postępowaniu karnym

24.3.2003

Poszkodowana matka, w sprawie o znęcanie się psychiczne męża nad żoną, wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie jej prokuratorem posiłkowym. Sąd uznał wniosek. Czy w tej sytuacji poszkodowana może być powołana na świadka? Wcześniej złożyła zeznania w postępowaniu wstępnym na policji. (...)

Zgoda małżonka na orzeczenie rozwodu

24.3.2003

Żona złożyła pozew rozwodowy z wnioskiem o nie orzekaniu o winie. Ja nie chcę zgodzić się na rozwód - o czym żona dowie się dopiero na posiedzeniu pojednawczym. Czy sąd oddali pozew i żona będzie musiała złożyć nowy pozew z orzekaniem o winie, czy też pierwsza rozprawa odbędzie sie (...)

Brak zgody małżonka na orzeczenie rozwodu

24.3.2003

Żona złożyła pozew rozwodowy z wnioskiem o nie orzekaniu o winie. Ja nie chcę zgodzić się na rozwód - o czym żona dowie się dopiero na posiedzeniu pojednawczym. Czy sąd oddali pozew i żona będzie musiała złożyć nowy pozew z orzekaniem o winie, czy też pierwsza rozprawa odbędzie sie (...)

Wniosek o przesłuchania świadka

24.3.2003

W postępowaniu wstępnym przesłuchano na policji wielu świadków na wniosek poszkodowanej i prokuratury. Czy oskarżony ma prawo dopiero na rozprawie w postępowaniu zwyczajnym wnieść o powołanie świadka? Czy sąd musi ten wniosek uznać?

Umowa użyczenia samochodu

24.3.2003

Czy jest możliwe użyczenie auta otrzymanego w spadku przed przerejestrowaniem na siebie? Auto pozostaje zarejestrowane na spadkodawcę, w wyniku pilnych wydarzeń - wyjazd za granicę, spisujemy umowę użyczenia między spadkobiercą a nowym użytkownikiem. Nie mogę odwołać wyjazdu. Nie zdążę (...)

Spłaty po zniesieniu współwłasności

24.3.2003

Jeżeli sąd orzeknie zniesienie współwłasności przez spłaty trwające np. przez 10 lat, to w jaki sposób zostaną naliczone odsetki przynależne kolejnym ratom spłaty?

Przewłaszczenie lokali w spółdzielni

21.3.2003

Czy jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa otrzymała budynki i grunty drogą nieodpłatnej darowizny, to możliwe jest dokonanie przewłaszczenia lokali (w wyodrębnioną własność) bezpłatnie? Członkowie spółdzielni przy przyjęciu ich w poczet członków wpłacali wkłady mieszkaniowe i budowlane (...)

Wynagrodzenie za korzystanie z wspólnej rzeczy

21.3.2003

Czy zasadne jest żądanie współwłaściciela posesji - czynszu dzierżawnego od drugiego współwłaściciela za prowadzenie działalności gospodarczej na terenie współwłasności, jeżeli w chwili obecnej działalność nie jest już prowadzona? Czy istnieje jakiś okres przedawnienia?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika