Archiwum porad prawnych Maj 2003

Wypowiedzenie umowy użyczenia lokalu

29.5.2003

Dom jednorodzinny był współwłasnością teściowej i teścia. Wraz z żoną zajmujemy piętro tego domu na podstawie umowy użyczenia napisanej na żonę podpisanej przez teściową i teścia. Umowa jest na czas nie określony, piętro domu zostało nam dane na użytkowanie nieodpłatne zobowiązując (...)

Termin na sporządzenie uzasadnienia

29.5.2003

Sędzia ma 7 dni na sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie cywilnej. Termin już minął. A czekamy na możliwość apelacji. Czy przejście terminu jest na moją korzysć, czy nic mi z tego?

Nowa rodzina a wpływ na wysokość alimentów

29.5.2003

Aktualnie jestem w związku z mężczyzną, który płaci alimenty na córkę. Sama mam zasądzone alimenty na syna z pierwszego związku. Różnica wieku dzieci jest bardzo duża, natomiast alimenty, które otrzymuję są znacznie niższe niż kwota, którą płaci mąż na swoją córkę. Matka dziewczynki (...)

Wstrzymanie rozbiórki budynku

29.5.2003

Postawiłem tymczasowy obiekt nietrwale umocowanym gruncie, który w każdej chwili można rozebrać w miejscu istniejącej szopy, którą inny użytkownik bez pozwolenia rozebrał. Obiekt, który postawiłem kazał inspektor budowlany decyzją administracyjną rozebrać, od decyzji odwołalem do wojewódzkiego (...)

Tajność głosowania na zebraniu w spółdzielni

29.5.2003

Zgodnie z zapisami statutu grupa członkowska przed przyjęciem porządku obrad zebrania uzupełniła ten porządek o punkt dotyczący zmian personalnych w Radzie Osiedla i radzie nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej przez odwołanie niektórych członków tych organów oraz ewentualne powołanie nowych. (...)

Czas zawieszenia postępowania w sprawie cywilnej

28.5.2003

Na jaki okres sąd może zawiesić postępowanie fakultatywnie z urzędu? Przed sądem powszechnym odbyła się rozprawa o wypłatę zrewaloryzowanej kaucji mieszkaniowej. Jednak sąd zawiesił postępowanie fakultatywnie z urzędu, minęły 4 miesiące i nic się nie dzieje.

Budynek postawiony na działce innej osoby

28.5.2003

Brat mojej mamy postawił dom na działce nie należącej do niego. Niedawno brat mamy zmarł. Pozostały po nim rachunki na budowę i projekt budynku. Czy mama może dochodzić swojej części spadku również z tego budynku. Czy też własność gruntu definitywnie przesądza o własności domu bez (...)

Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca studenta

27.5.2003

Ponownie zadaję pytanie dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego dla obcokrajowca, który studiuje w Polsce na studiach dziennych. Czy ma prawo korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego? Prosze o napisanie przepisów na jakie można się powołać, że obcokrajowiec student ma prawo do ubezpieczeniazdrowotnego. (...)

Zabezpieczenie majątku spadkowego. Jak prawnie zabezpieczyć masę spadkową?

26.5.2003

W trakcie postępowania przed sądem o stwierdzenie nabycia spadku, uczestnik postępowania będący w posiadaniu ruchomej części masy spadkowej wysprzedaje ją. Masa spadkowa została wyliczona i przedstawiona w sądzie. Jak prawnie zabezpieczyć masę spadkową? Czy jest możliwe po zasądzeniu ruchomej (...)

Nabycie udziału w spadku a wspólność majątkowa

26.5.2003

Teściowa chce przepisać swój udział w spadku mojej żonie, chodzi o dom. Czy jeśli będzie pomiędzy nami tzw.intercyza, to w przypadku śmierci żony, rozwodu mam prawo do tego domu? Teściowa chce tak załatwić sprawę, aby w takiej sytuacji mnie się nic nie dostało, jak to należałoby załatwić? (...)

Odwołanie członków zarządu

26.5.2003

Uzasadnione zastrzeżenia członków spółdzielni mieszkaniowej do pracy zarządu przejawiły się wnioskiem zebrań grup członkowskich o nieprzyjęcie rocznego sprawozdania z pracy zarządu. Z jakimi konsekwencjami należy się liczyć w przypadku, kiedy zgromadzenie przedstawicieli członków poprze (...)

Podział majątku po zawarciu tzw. intercyzy

23.5.2003

Czy jeżeli podczas trwania małżeństwa została podpisana notarialna umowa rozdzielności majątkowej to w przypadku zmiany wpisu w księdze wieczystej nieruchomości wspólnej z współwłasności małżeńskiej na współwłasność, przytoczona nieruchomość (dom) może być przedmiotem sprawy (...)

Rozstrzygnięcia SKO

23.5.2003

Czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze może zmienić decyzję Prezydenta Miasta w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji, która jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czy też może ją tylko uchylić i przesłać do ponownego rozpatrzenia. (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika