Archiwum porad prawnych Lipiec 2003

Dzierżawa a prawo zasiedzenia

31.7.2003

Moi rodzice wybudowali pawilon handlowy na ziemi dzierżawionej od miasta, ziemia została im oddana w dzierżawę na 20 lat od roku 1974. W tej chwili nie płacą dzierżawy za ziemię, tylko podatek od nieruchomości. Miasto nie wypowiedziało mi umowy dzierżawy. Czy mogę zasiedzieć grunt pod pawilonem?

Zniesienie współwłasności

31.7.2003

Czy można skierować do sądu wniosek o podział nieruchomości, której współwłaściciele mają nierówne udziały? Nie mam innego mieszkania, tu pracuję /działająca firma/ i mieszkam z 2 dzieci. Chcę dobudować oddzielne wejście oraz łazienkę. Czy takie rozwiązanie jest możliwe? Czy w (...)

Egzekucja bez powiadomienia

30.7.2003

Z konta firmy "zniknęła" pewna kwota. Po rozmowie z pracownikiem banku okazało się, że jest to kwota za nieuiszczone zaległe faktury. Okazało się, że komornik przedstawił bankowi tytuł wykonawczy na wymienioną kwotę. Jednak zarząd firmy nie był poinformowany ani o żadnym toczącym się (...)

Wpis spadkobiercy do księgi wieczystej

30.7.2003

Na skutek dziedziczenia spadku stałam się współwłaścicielką nieruchomości . Co powinnam zrobić, aby zostać wpisana do hipoteki i do ewidencji gruntów, jako właściciel gruntu i nieruchomości?

Jednorazowe odszkodowanie z KRUS

29.7.2003

Proszę się odnieść nie do kwestii świadczenia z tytułu wypadku, tylko odpowiedzialności ubezpieczyciela społecznego, w tym wypadku KRUS, za śmierć osoby bliskiej. Osoba poszkodowana w wypadku samochodowym, uznanym za wypadek przy pracy, miała stwierdzone przez lekarza orzecznika KRUS 100-proc. (...)

Sprawa prywatnoskargowa i o wykroczenia

25.7.2003

Czy, jeśli chodzi o wykroczenie popełniane przez oskarżonego, przeciwko któremu toczy się sprawa karna z oskarżenia prywatnego oskarżyciel może dołączyć wniosek o ukaranie za w/w wykroczenie do toczącej się już sprawy, czy musi taki wniosek o ukaranie wnieść osobno Policja z oskarżenia (...)

Przedawnienie przestępstw prywatnoskargowych

25.7.2003

Jaki jest termin do złożenia prywatnego aktu oskarżenia z art. 212 par. 1 w zw. z art. 216 par. 1 przeciwko oskarżonemu, który popełnienia w/w czynów dopuścił się jesienią 2002 r. a teraz powtarza je wobec członków rodziny oskarżyciela?

Moment przeniesienia własności na nabywcę

25.7.2003

Sprzedający nieruchomość chce koniecznie aby cała kwotę pieniężną (ok 80.000 PLN) przekazać mu u notariusza w gotówce, bezpośrednio po podpisaniu aktu notarialnego. Uzasadnia to następująco: podobno z punktu widzenia prawa polskiego kupujący staje się właścicielem nieruchomości po podpisaniu (...)

Alimenty a wyjazd dziecka za granicę

24.7.2003

Jestem 5 lat po rozwodzie płacę alimenty w wysokości 300 zł miesięcznie. Córka moja nie korzysta z tych pieniędzy, ponieważ była żona wyszła ponownie za mąż w Niemczech (za Niemca) i tam zamieszkała wywożąc bez mojej zgody córkę. Alimenty, które płacę odbiera była teściowa i ona (...)

Praca na czarno a alimenty

23.7.2003

W pozwie o alimenty na małoletniego syna żona podaje wysokość moich zarobków. Jednocześnie ukrywa swoje i podaje się za bezrobotną. Wiem, że ma pracę, być może "na czarno". Co robić?

Podatek od otrzymanego spadku - grupa podatkowa

23.7.2003

Zmarła moja ciocia, która w testamencie powołała mnie do całości spadku (m.in. działka i rozpoczęta budowa domu jednorodzinnego, a więc majątek dużej wartości). Ciocia była wdową, nie miała dzieci. Ja jestem wnuczką jej siostry. Czy to oznacza, że należę do II grupy podatkowej jako (...)

Zabezpieczenie rzeczowe i osobiste

22.7.2003

Jakie są rodzaje zabezpieczeń długu rzeczowe, a jakie osobiste. Czy w przypadku jeśli dług zabezpieczony jest tylko rzeczowo, zbycie przedmiotu zwalnia od odpowiedzialności za dług?

Brak bieżącej wody w mieszkaniu

22.7.2003

Czy lokator dokonujący regularnie opłat za bieżącą wodę i ścieki kanalizacyjne po pisemnym poinformowaniu zarządcę - Urząd Komunalny o braku bieżącej wody (awarii), w przypadku i braku interwencji ze strony zarządcy (właściciela) ma prawo nie płacić za wodę do czasu naprawienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika