Archiwum porad prawnych Listopad 2003

Przeniesienie środków z funduszu remontowego

28.11.2003

Jesteśmy posiadaczami spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i garaży. Chcemy przenieść na naszą rzecz własność ww. lokali i utworzyć wspólnotę. W jaki sposób wyegzekwować od spółdzielni przeniesienie wyodrębnionego funduszu remontowego, utworzonego z naszych wpłat, (...)

Odroczenie rozprawy ze względu na chorobę

28.11.2003

Wniosłam do sądu pozew o rozwód z winy męża. Nie doszło do pojednania na pierwszej rozprawie rozwodowej. Na drugą mąż nie zjawił się, przedstawiając zwolnienie lekarskie i prosząc o przesunięcie terminu rozprawy. Jak długo sąd będzie tolerował jego ewentualne kolejne zwolnienia? Czy (...)

Preferencje krajowe

28.11.2003

W przetargu zorganizowanym przez instytucje publiczną na dostawę oprogramowania wraz z usługą instalacji i szkolenia, zamawiający dopuścił stosowanie preferencji krajowych. Oprogramowanie pochodzi z zagranicy (nie spełnia warunków preferencji krajowych). Czy zadeklarowanie w ofercie wykonania (...)

Konsekwencje nieodprowadzenia środków na ZFŚS

27.11.2003

Firma nasza ma kłopoty finansowe, w związku z tym nie dokonała przelania środków pieniężnych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS. Jakie może ponieść konskwencje z tego tytułu i czy istnieje prawna możliwość doprowadzenia do ugody z pracownikami w kwestii, nie naliczania tego funduszu? (...)

Postępowanie przy przestępstwie znęcania

27.11.2003

Otrzymałem akt oskarżenia o znęcanie się fizyczne i psychiczne nad żoną i dziećmi, w ten sposób, że "wszczynał awantury w trakcie których znieważał pokrzywdzonych wulgarnymi słowami, bił ich, poniżal, wyganiał z domu oraz uniemożliwiał korzystanie ze sprzętów stanowiących wyposażenie (...)

Darowizna mieszkania a prawo zamieszkania

27.11.2003

W 1993 roku została sporządzona umowa notarialna darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Czy fakt, że darczyńca do chwili obecnej mieszka i jest zameldowany w tym lokalu można uznać za ,,darowiznę niewykonaną"?

Przedmiot umowy użyczenia

27.11.2003

Czy przedmiotem umowy użyczenia mogą być nieruchomości, lokale użytkowe, część mieszkania, sklepu, przy założeniu że użyczenie jest bezpłatne?

Działka rolna-wyłączenie prawa pierwokupu

27.11.2003

Jeżeli gmina chce sprzedać działkę określoną w planie zagospodarowania jako działka rolna na poszerzenie siedliska wnioskodawcy to czy mają tu zastosowanie przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego? Przedmiotowa działka nie była najmowana lub dzierżawiona przez wnioskodawcę.

Odwołanie dokonanej darowizny

26.11.2003

Pani A ma zamiar odwołać darowiznę w postaci mieszkania. Mieszkanie w momencie sporządzenia darowizny było majątkiem wspólnym jej i jej męża. Mąż pani A uległ ciężkiej chorobie i w chwili obecnej jest całkiem sparaliżowany. Czy konieczne jest w tym przypadku tj. przed wytoczeniem powództwa (...)

Zmiana nazwy spółki jawnej

26.11.2003

Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. Chcielibyśmy, żeby nowa nazwa funkcjonowała od 1.01.2004r.

Apelacja od orzeczenia winy w rozwodzie

26.11.2003

Zapadł wyrok o rozwodzie bez orzekania o winie za zgodą obu stron. Czy w trakcie uprawomocniania się wyroku można wnieść apelację o uznanie jedną ze stron winną rozkładu małżeństwa. Ile czasu trwa uprawomocnienie?

Dysponowanie majątkiem po rozwodzie

26.11.2003

Jestem po rozwodzie. Nie ma podziału majątku. Jestem współwłaścicielem mieszkania własnościowego. Wyjeżdżam na rok za granicę. Była żona grozi, że zmieni zamki w drzwiach i sprzeda meble. Czy będzie to działanie legalne i co robić, jeżeli do tego dojdzie?

Wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki jawnej

26.11.2003

Większość umów spółek jawnych zawiera stwierdzenie "za świadczoną pracę na rzecz spółki wspólnikom nie przysługuje wynagrodzenie". Czy współwłaściciele spółki jawnej po wcześniejszym zapisie w umowie spółki mogą pobierać wynagrodzenie które nie będzie kosztem w sensie podatkowym (...)

Koszty badania zdrowia pracownika

25.11.2003

Zatrudniam pracowników w sklepie spożywczym. W momencie przyjęcia do pracy kieruję kandydata na pracownika na badania lekarskie wstępne i ponoszę ich koszt, a także za kolejne okresowe badania. Jednak w tym przypadku (sklep spożywczy) konieczne jest posiadanie drugiego badania - aktualnej Książeczki (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika