Termin wykonania umowy pożyczki

Pytanie:

Od którego dnia należy liczyć termin wykonania umowy pożyczki (o którym mowa w art. 4. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny); czy jest to dzień wypłaty czy spłaty?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.7.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Termin wykonania umowy pożyczki

Dla zagadnienia wykonania umowy pożyczki decydujące znaczenie ma chwila spełnienia zobowiązania przez dłużnika. Wbrew pierwszej intuicji nie chodzi jednak o pożyczkobiorcę, lecz o pożyczkodawcę. Na mocy zawartej umowy jest on wszak zarówno stroną uprawnioną (do żądania spłaty pożyczonej kwoty), jak i zobowiązaną (do wypłacenia pożyczkobiorcy sumy, o którą ten ostatni się ubiega).

W konsekwencji, 10-dniowy termin powinien być liczony od chwili otrzymania pieniędzy przez pożyczkobiorcę. Analogicznie, statuowany w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225), termin 3-miesięczny również należy liczyć od wzmiankowanego momentu.

Porady prawne

Przeciwna konstatacja, tj. ta zakładająca, iż wykonanie umowy następuje z chwilą uiszczenia ostatniej raty pożyczki, rodziłaby swoisty absurd legislacyjny. Przyznawałaby bowiem osobie biorącej pożyczkę prawo do odstąpienia od umowy już po dokonaniu pełnej spłaty należności (a więc kwoty bazowej powiększonej o uzgodnione oprocentowanie). Skutkowałoby to powstaniem po jej stronie roszczenia o zwrot tego, co otrzymała ponad uzyskaną kwotę, odbierając tym samym sens działalności pożyczkodawcy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne