Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Pytanie:

"Chcę wnieść do sądu cywilnego pozew o odszkodowanie. Byłem na rencie. Niedawno wróciłem do pracy. Jakie dokumenty są mi potrzebne, żeby uzyskać zwolnienie z kosztów sądowych? Jakie przepisy to regulują?"

Odpowiedź prawnika: Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z treścią art. 113 kodeksu postępowania cywilnego zwolnienia od kosztów sądowych domagać się może osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Oświadczenie powinno obejmować dokładne dane o stanie rodzinnym, majątku i dochodach. Od sądu zależy uznanie tego oświadczenia za dostateczne do zwolnienia od kosztów sądowych. Oświadczenie, że nie jest Pan w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny może Pan złożyć na piśmie albo ustnie - bezpośrednio przed sądem, w trakcie posiedzenia. Zwolnienie od kosztów sądowych działa od chwili zgłoszenia wniosku o jego uzyskanie. Zwolnienie od kosztów sądowych dotyczy sprawy, w której je przyznano (sprawy w toku albo wytoczonej po udzieleniu zwolnienia), przy czym rozciąga się także na postępowanie egzekucyjne oraz na postępowanie ze skargi o wznowienie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika