Wykonanie dzieła po przekroczeniu terminu

Pytanie:

Zawarłem umowę na wykonanie dzieła, które to dzieło wykonałem po terminie wyznaczonym w umowie. Umowa określa termin wykonania dzieła, lecz milczy w kwestii ewentualnych kar za nie wywiązanie się z terminu. Zlecający odebrał dzieło, lecz poinformował mnie, że nie przysługuje mi wynagrodzenie z powodu przekroczenia terminu i że odstępuje o umowy. Proszę o odpowiedź, czy ma rację?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wykonanie dzieła po przekroczeniu terminu

Odpowiedzialność za przekroczenie terminu wykonania umowy, podlega ogólnym regułom odpowiedzialności. Konieczną przesłanką odpowiedzialności za niewykonanie umowy w terminie jest powstanie szkody u zlecającego oraz istnienie związku przyczynowego między niewykonaniem umowy w terminie i powstaniem szkody. W przypadku umowy o dzieło, oprócz regulacji ogólnych, zastosowanie znajdują również postanowienia szczególne. Otóż dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić, jednak obowiązany jest zapłacić umówione wynagrodzenie. Ponadto, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się tak dalece z wykończeniem dzieła, że nie jest prawdopodobne, że zdoła je w terminie wykonać, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Na podstawie przedstawionych w stanie faktycznym okoliczności, nie wynika, aby zamawiający skorzystał z przedstawionych możliwości. Jeżeli zamawiający odebrał wykonane dzieło, to znaczy, ze przystąpił do wykonania umowy, wykonania ciążącego na nim obowiązku - odebrania dzieła. Obowiązkiem zamawiającego jest, w braku odmiennych postanowień umowy, zapłata wynagrodzenia z chwilą odebrania dzieła. Argumentacja przedstawiona przez zamawiającego jest bezzasadna. Nie jest możliwe odstąpienie od umowy i jednoczesne odebranie przedmiotu zamówienia. Tak więc przysługuje Panu wynagrodzenie za wykonane dzieło.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

umowa ustna

25.4.2018 przez: -

Umowa o dzieło a Urząd Skarbowy

12.3.2018 przez: jennyharris

Umowa o dzieło

3.1.2018 przez: -