Wymeldowanie osoby zameldowanej

Pytanie:

Czy główny lokator ma prawo sam wymeldować wcześniej zameldowanego na czas nieokreślony?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.1.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wymeldowanie osoby zameldowanej

Kwestie związane z wymeldowaniem regulują przepisy rozdziału IV ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 tej ustawy, obowiązek wymeldowania spoczywa przede wszystkim na osobie, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad dwa miesiące. Jeżeli osoba taka nie dopełniła swojego obowiązku, organ gminy (na wniosek strony lub z urzędu) wydaje decyzję w sprawie wymeldowania takiej osoby (art. 15 ust.2 ustawy). Art. 30 ust. 1 ustawy nakłada zaś na dozorcę domu, administratora domu lub właściciela domu obowiązek zawiadomienia organu gminy o niedopełnieniu obowiązku wymeldowania się przez osobę przebywającą w domu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: