Wypowiedzenie układu zbiorowego pracy

Pytanie:

Zarząd spółki akcyjnej rozwiązał za trzymiesięcznym wypowiedzeniem zakładowy układ zbiorowy pracy. Układ ten wygasa w dniu 30 kwietnia 2004 r. Spółka od lipca tego roku zostanie przejęta przez inną spółkę akcyjną, która do końca sierpnia 2004 r. zamierza podpisać ze związkami nowy zakładowy układ zbiorowy pracy. Czy zgodnie z prawem, po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2002 r. o niezgodności z Konstytucją artykułu 241[7] paragraf 4 Kodeksu Pracy zakładowy układ zbiorowy pracy obowiązuje jedynie do upływu okresu jego wypowiedzenia, czy też do czasu podpisania nowego układu?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.9.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wypowiedzenie układu zbiorowego pracy

Art. 241[7] paragraf 4 kodeksu Pracy regulował zasady obowiązywania układu zbiorowego pracy po jego rozwiązaniu lub wypowiedzeniu. Otóż według tego przepisu, zakładowy układ zbiorowy pracy obowiązywał nadal po jego rozwiązaniu lub wypowiedzeniu do czasu zawarcia nowego układu zbiorowego pracy, chyba że strony oświadczą, że nie zamierzają zawrzeć nowego układu. Przepis ten został uznany za sprzeczny m.in. z art. 59 ust. 2 Konstytucji RP i na mocy orzeczenia TK przestał obowiązywać od dnia 26 listopada 2002r. W związku z tym, zakładowy układ zbiorowy pracy przestaje obowiązywać po upływie okresu wypowiedzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pomoc rodzinna w sklepie

24.7.2018 przez: agnieszkam9@o2.pl

Kancelaria Prawna w Łodzi i Bełchatowie

9.1.2018 przez: dariuszbanasiak

Urlop czy l4

17.10.2017 przez: Betti18