Zaległa opłata parkingowa

Pytanie:

Po jakim czasie przedawnia się roszczenie o zwrot nie opłaconej opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania? Jeśli wiadomo tylko jaki samochód tam parkował, a nie wiadomo, kto nim kierował, to jaki ma czas urząd miasta (jako właściciel strefy płatnego parkowania) na wyjaśnienie sprawy i podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tej kwestii i na jakiej podstawie może to ustalać skoro pracownik strefy nie jest ani funkcjonariuszem straży miejskiej, ani policjantem, a tylko te służby maja prawo takich ustaleń dokonywać?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.8.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zaległa opłata parkingowa

Roszczenie to przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Jeżeli obowiązkiem dokonania opłaty za parkowanie została obciążona niewłaściwa osoba, to stanowi to podstawę do stwierdzenia nieważności tej decyzji (tak wyrok NSA z 13 sierpnia 1996 r., sygn. SA/Ka 1572/95, opubl. Prawo Gospodarcze 1998/2 str. 31). Jeżeli dojdzie do stwierdzenia nieważności decyzji z tego powodu, to powinno nastąpić umorzenie postępowania - po wydaniu w ramach odrębnego postępowania decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji, na której podstawie wystawiono tytuł wykonawczy. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazano na możliwość przyjęcia domniemania co do tego, kto jest zobowiązanym. Jeżeli osoba, która faktycznie  kierowała pojazdem nie uiściła  opłaty  za parkowanie w strefie płatnego parkowania, to w tytule wykonawczym należy wskazać właściciela pojazdu jako zobowiązanego. Ze względu na istnienie takiego domniemania, to nie urząd na obowiązek wyjaśnić sprawę, lecz powinien to zrobić właściciel pojazdu. 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Gabinet

26.3.2017 przez: milosz55

Udzielaj porad prawnych online

20.8.2015 przez: GetSmarter

pisma do spólek

30.1.2014 przez: niebieska123