Zarobki za granicą za zmniejszenie/zawieszenie emerytury

Pytanie:

Czy osiąganie zarobków za granicą wpływa na prawo do pobierania emerytury z ZUS?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.8.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zarobki za granicą za zmniejszenie/zawieszenie emerytury

Prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (art. 104 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). Za taką działalność uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności. Przepisy wprost wskazują, że powyższe regulacje stosuje się również do emerytów i rencistów osiągających przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą (art. 104 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne