Certyfikacja wina w 2022 roku

Certyfikacja wina w 2022 roku

Unijne prawo zezwala na podawanie w oznakowaniu wina bez chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego informacji o roczniku i nazwie odmiany winorośli w przypadku, gdy zostanie ono poddane certyfikacji w tym zakresie.

Procedura certyfikacji 

Certyfikację przeprowadza (na wniosek producenta) wojewódzki inspektor JHARS właściwy ze względu na miejsce wyrobu wina. Procedura certyfikacji obejmuje kontrolę przeprowadzaną przez:

  • Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa – w zakresie uprawy winorośli oraz odmian winorośli, z których winogrona przeznaczone są do wyrobu win z określonej odmiany winorośli.
  • Inspekcję JHARS – w zakresie weryfikacji procesu wyrobu win z określonego rocznika oraz win z określonej odmiany winorośli, w tym zgodności ze stanem faktycznym informacji zawartych w dokumentacji związanej z produkcją danych win.

W 2022 r. po przeprowadzeniu certyfikacji wojewódzcy inspektorzy JHARS wydawali:

  • decyzje w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego – dla wniosków złożonych przed 7  marca 2022 r.;
  • certyfikaty – dla wniosków złożonych po 7 marca 2022 r.

Statystyki certyfikacji w 2022 r.

Ogółem wydali 812 decyzji o nadaniu numeru identyfikacyjnego i 27 certyfikatów, w tym:

  • 773 decyzje dla win z określonego rocznika i określonej odmiany winorośli,
  • 33 decyzje dla win z określonego rocznika,
  • 6 decyzji dla win z określonej odmiany,
  • 27 certyfikatów dla win z określonego rocznika, z czego 26 certyfikatów dotyczyło również  win z określonej odmiany.
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika