Dłuższe preferencyjne warunki gwarancji BGK

Dłuższe preferencyjne warunki gwarancji de minimis BGK

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński wydłużył o pół roku - do 30 czerwca 2021 r., preferencyjne warunki programu gwarancji de minimis BGK. 15 grudnia 2020 r. podpisano stosowny aneks do umowy pomiędzy MF a BGK. 

 - "Zależy nam na tym, aby utrzymać korzystne dla przedsiębiorców warunki gwarancji de minimis. Dlatego przedłużamy ich stosowanie do końca czerwca 2021 r. MF jest w stałym kontakcie z BGK i wspólnie działamy na rzecz wsparcia polskich firm i zapewnienia im płynności finansowej w czasie COVID-19" – powiedział minister Tadeusz Kościński.

Szef MF i MFiPR zaakceptował przedłużenie do 30 czerwca 2021 r. preferencyjnych warunków programu gwarancji de minimis udzielanych przez BGK w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego (KFG). Zgodził się także na wprowadzenie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. kolejnych, bardziej korzystnych dla przedsiębiorców parametrów tych gwarancji. Ma to związek z trwającą w Polsce pandemią COVID-19.

Porady prawne

Program

W ramach KFG udzielane są przez BGK gwarancje spłaty kredytów obrotowych i inwestycyjnych w formule pomocy de minimis zaciąganych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W związku z pandemią COVID-19, gwarancje mogą obejmować do 80% kwoty kredytu objętego gwarancją (przed pandemią do 60%). Zrezygnowano również z pobierania opłaty prowizyjnej (przed pandemią pobierano prowizję 0,5%).

Dodatkowe ułatwienia

Od 1 stycznia 2021 r., wprowadzone zostały kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców, w szczególności:
  • podwyższono maksymalną kwotę gwarancji z 3,5 mln zł do 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat,
  • wydłużono maksymalny okres gwarancji spłaty kredytu obrotowego z 39 miesięcy do 75 miesięcy, a kredytu inwestycyjnego z 99 miesięcy do 120 miesięcy.

Dłuższe gwarancje płynnościowe BGK

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński wydłużył też o pół roku - do 30 czerwca 2021 r., program gwarancji płynnościowych BGK. 10 grudnia 2020 r. podpisano stosowny aneks do umowy pomiędzy MF a BGK.

- "Jesteśmy w stałym kontakcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. To nasza kolejna wspólna inicjatywa wspierająca przedsiębiorców. Wpłynie ona pozytywnie na utrzymanie ich płynności finansowej, tak ważnej w czasie pandemii" – mówił minister Tadeusz Kościński. Szef MF i MFiPR zaakceptował przedłużenie do 30 czerwca 2021 r. programu gwarancji płynnościowych udzielanych przez BGK w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP). Ma to związek z trwającą w Polsce pandemią COVID-19.

Program

W ramach FGP udzielane są przez BGK gwarancje spłaty kredytów oraz gwarancje spłaty limitów faktoringowych. Gwarancje mogą obejmować do 80% kwoty kredytu lub innego zobowiązania objętego gwarancją. Maksymalna kwota kredytu lub limitu faktoringowego, obejmowanego gwarancją BGK, nie może przekroczyć 250 mln zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na ważny interes gospodarczy lub społeczny, BGK może objąć gwarancją wyższą kwotę kredytu lub innego zobowiązania oraz objąć gwarancją nawet 90% kwoty takiego zobowiązania.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika