Lepsze prawo geodezyjne i kartograficzne

Szybsze inwestycje

Inwestycje przyspieszą, a obywatele będą mogli bezpłatnie skorzystać z danych przestrzennych, na przykład zdjęć lotniczych, podstawowych danych dotyczących działek, za pośrednictwem Geoportalu. Takie będą efekty zmian w prawie geodezyjnym i kartograficznym, które w październiku przyjął rząd.

- "Zmiany w ustawie mają trzy kierunki. Po pierwsze, skracamy proces inwestycyjny, bo mniej czasu zajmą formalności związane z pracami geodezyjnymi. Po drugie, starostwa powiatowe z urzędu zaktualizują dane w Ewidencji gruntów i budynków, dzięki czemu będą one bardziej aktualne. Po trzecie, otwieramy dane geodezyjne, między innymi zdjęcia lotnicze. Przedsiębiorcy będą mogli je wykorzystać na przykład do tworzenia innowacyjnych aplikacji" – powiedział minister Jerzy Kwieciński.

Porady prawne

- "Proponujemy bezpłatne udostępnianie danych pochodzących z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego takich, jak ortofotomapy – popularnie zdjęcia lotnicze, dane numerycznego modelu terenu, dane topograficzne i inne. Chcemy też, aby bezpłatnie były dostępne podstawowe dane dotyczące działek ewidencyjnych" – powiedział Waldemar Izdebski Główny Geodeta Kraju.

Mniej procedur dla geodetów. Szybsze inwestycje dla wszystkich

Ta grupa zmian dotyczy przede wszystkim prac, które wykonują geodeci. - Są one elementem każdego procesu inwestycyjnego – nieważne czy chodzi o budowę domu, drogi czy linii kolejowej – wyjaśnia minister Kwieciński.

W projekcie ustawy znalazły się między innymi takie rozwiązania, jak:

  • uproszczony, ryczałtowy, sposób pobierania opłat od geodetów, za potrzebne im do pracy dokumenty,
  • możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili – trzeba będzie je zgłosić w ciągu 5 dni,
  • mniej formalności na linii geodeta – starostwo powiatowe, co pozwoli geodetom szybciej uzyskać potrzebne dokumenty.

W efekcie czas potrzebny na załatwienie formalności związanych z pracami geodezyjnymi skróci się o dwie trzecie – średnio z 60 do 18 dni. A to oznacza, że skróci się czas potrzebny na realizację każdej inwestycji.

Wiarygodne dane to podstawa

Starostwa powiatowe gromadzą w ewidencji gruntów i budynków kluczowe dane z punktu widzenia gospodarki. Aktualizując je urzędy muszą dopełnić wielu, w niektórych przypadkach zbędnych, formalności. To spowalnia proces aktualizacji ewidencji.

Projekt, który przyjął rząd, zakłada aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, czyli z urzędu, bez konieczności składania wniosku. Dzięki temu dane w ewidencji będą bardziej aktualne.

Otwieramy dane o przestrzeni dla obywateli

Wiele danych przestrzennych było do tej pory dostępnych tylko na wniosek i za opłatą. Chodzi o:

  • dane topograficzne,
  • zdjęcia lotnicze,
  • dane pomiarowe LIDAR,
  • Numeryczny Model Terenu,
  • podstawowe dane o działkach i budynkach.

Teraz będzie można je bezpłatnie pobrać ze strony GEOPORTAL.GOV.PL. Takie dane mogą być potrzebne przedsiębiorcom na przykład do tworzenia aplikacji na smartfony wykorzystujących informacje o przestrzeni albo do budowy przyłącza gazowego.

- "Dane przestrzenne mają wiele zastosowań. Udostępniamy je po to, by mogli z nich skorzystać wszyscy. Liczymy, że w ten sposób odkryjemy kolejne pokłady innowacyjności naszych przedsiębiorców" – powiedział minister Kwieciński.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne