PIT-37 - ostatni gwizdek

PIT-37 jest jedną z najpopularniejszych deklaracji podatkowych w Polsce. Z niej oraz PIT-36 korzysta większość podatników. Już teraz zbliża się koniec terminu, do składania tej ważnej deklaracji podatkowej. PIT-37 należy złożyć do końca kwietnia 2018 roku, za poprzedni rok podatkowy. W tym roku jest to 30 kwietnia 2018 roku i wypada w poniedziałek. Termin nie został więc automatycznie przedłużony, jak w poprzednich latach (ze względu na wypadanie w niedziele oraz późniejszy wolny dzień 1 maja).

PIT-37 - podstawy i zasady działania

PIT-37 służy większości podatników, zatrudnionych w ramach typowych umów: o pracę, zlecenia itp., w sytuacjach kiedy to pracodawca (lub podobny) oblicza i odprowadza składki podatkowe, jako płatnik. Dotyczy przychodów opodatkowanych zgodnie ze skalą podatkową 18% i 32%. Najczęściej, podstawowym dokumentem źródłowym służącym podatnikom do wypełnienia deklaracji lub e-deklaracji jest PIT-11. W przypadku uzyskiwania źródeł przychodów poza płatnikiem, najczęściej w miejsce formularza PIT-37 podatnik będzie zmuszony wybrać formularz PIT-36.

PIT-37 -  jak prawidłowo wypełnić zobowiązania podatkowe

Deklarację PIT-37 można wypełnić i złożyć w zasadzie w dwóch formach. Po pierwsze, w opcji tradycyjnej – czyli drukowanej na papierze i składanej osobiście we właściwym urzędzie skarbowym, albo wysyłanej listem poleconym za pomocą Poczty Polskiej. Można także wybrać drugą formę - elektroniczną, za pomocą tak zwanych e-deklaracji, które wypełnić można na komputerze lub smarfonie, za pomocą specjalnych aplikacji księgowo–finansowych. Bez względu na wybraną formę pracy, warto zawsze:

  • najpierw zweryfikować aktualność formularza na którym pracujemy,
  • w trakcie zadbać o skrupulatne wpisywanie informacji i danych,
  • finalnie - zapewnić sobie otrzymanie odpowiedniego potwierdzenia spełnienia obowiązku podatkowego (w formie tradycyjnej jako pieczęć na kopii złożonego dokumentu lub potwierdzenie nadania listu poleconego, natomiast dla e-deklaracji: Urzędowe Poświadczenie Odbioru – UPO).

Jak co roku, administracja podatkowa szeroko namawia do skorzystania z możliwości rozliczenia PIT przez Internet czyli z tak zwanych e-deklaracji. Jest to rozwiązanie wygodne, pozwalające na wypełnienie dokumentów z poziomu własnego komputera i przesłanie go przez Internet, bez konieczności wizyty w urzędzie lub na poczcie. Nad bezpieczeństwem operacji czuwają nowoczesne zabezpieczenia bramek, w tym szyfrowania przesyłu danych oraz specjalna weryfikacja użytkownika.

Podsumowanie – niezbędne spełnienie obowiązków podatkowych 

PIT-37 jest indywidualną deklaracją podatkową, którą określona grupa podatników ma obowiązek złożyć. Jeżeli do niej należymy, należy zapewnić sobie czas na prawidłowe przygotowanie dokumentu oraz złożyć go w ustalonym przepisami terminie. Za niezłożenie PIT-37, czy to w formie tradycyjnej, czy e-deklaracji, grożą podatnikom konkretne sankcje określone przez prawo, w tym nawet sankcje karnoskarbowe. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, rekomendowane jest stworzenie specjalnej kopii dokumentu do akt własnych oraz dołożenie do niej potwierdzenia złożenia PIT i trzymanie przez okres co najmniej 5 lat (lub inny określony w przepisach).

Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne