Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

25.6.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

23 czerwca 2008 r. został przesłany do zatwierdzenia do Komisji Europejskiej Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, będzie stanowił kontynuację Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006.

Głównym celem Programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych. Cel ten realizowany będzie poprzez dofinansowywanie niekomercyjnych projektów w ramach następujących priorytetów i działań:

 • Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego

  • Działanie 1.1. Lepsze warunki dla przedsiębiorczości

  • Działanie 1.2. Rozwój turystyki

  • Działanie 1.3. Poprawa dostępności regionu

 • Priorytet 2. Poprawa jakości życia

  • Działanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym

  • Działanie 2.2. Sprawne i bezpieczne granice

 • Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych

  • Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej

  • Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych

Całkowity budżet Programu wynosi 186,2 mln EUR. Przewidywany poziom dofinansowania to 90 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Część dofinansowania będzie mogła być przekazana w formie zaliczki.

Potencjalnymi beneficjentami Programu mogą być instytucje prowadzące działania o charakterze non-profit przyczyniające się do realizacji priorytetów Programu, w tym np. władze lokalne i regionalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, euroregiony. Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty realizowane w obszarze wsparcia Programu, zarówno projekty o charakterze infrastrukturalnym, jak i projekty nieinwestycyjne przyczyniające się do osiągania celów Programu poprzez spotkania, wymiany, seminaria, imprezy o charakterze masowym, publikacje itp.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego będzie pełniło rolę Wspólnej Instytucji Zarządzającej Programu. W jego kompetencjach znajdzie się m.in. podpisywanie umów o dofinansowanie z beneficjentami z Polski, Białorusi i Ukrainy. Decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektów będzie podejmował Wspólny Komitet Monitorujący, w skład którego wejdą przedstawiciele władz centralnych i regionalnych trzech państw uczestniczących w Programie.

Informacje na temat Programu oraz dokument programowy są dostępne pod adresem:
http://www.interreg.gov.pl/20072013/instrument+sasiedztwa/pl-bl-uk/

Źródło: www.mrr.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Płatność blik

Dzisiaj 21:7:38 przez: Hortex520

Płatność blik

Dzisiaj 21:7:13 przez: Hortex520

wspólnota majątkowa

Wczoraj 13:20:2 przez: mardo82