Rozpoznawanie odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą

24.7.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

UZP udostępnił analizę w zakresie rozstrzygania odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą w okresie od 7 grudnia 2007 r. do 7 lipca 2008 r.

W okresie od 7 grudnia 2007 r. do 7 lipca 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznała 801 odwołań od rozstrzygnięć przez zamawiających protestów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W sprawach rozpoznanych odwołań Izba wydała następujące rodzaje rozstrzygnięć:

 • 110 odwołań zostało odrzuconych (14%).

 • 321 odwołań zostało oddalonych (40%).

 • 268 odwołań zostało uwzględnionych (33%); w tym w 44 (5%) przypadkach w wyniku uwzględnienia odwołania Izba unieważniła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

 • W wyniku rozpoznania 15 odwołań Izba unieważniła z urzędu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (2%).

 • W 87 sprawach Izba wydała postanowienie o umorzeniu postępowania (11%).

Na orzeczenia KIO wniesiono 141 skarg do sądów okręgowych.

Ze znanych UZP rozstrzygnięć Sądów wynika, że:

 • 13 skarg zostało odrzuconych (15%)

 • 51 skarg zostało oddalonych (59%)

 • 7 orzeczeń KIO zostało zmienionych (8%)

 • 6 orzeczeń KIO zostało uchylonych (7%)

 • W sprawach 9 skarg sąd umorzył postępowanie skargowe (11%)

 • W 1 sprawie Sąd Okręgowy skierował zapytanie do Sądu Najwyższego o wyjaśnienie zagadnienia prawnego

Podział procentowy odwołań wnoszonych do Prezesa Urzędu ze względu na rodzaj zamówienia przedstawiał się następująco:

 • Odwołania wnoszone w postępowaniach na roboty budowlane - 38%

 • Odwołania wnoszone w postępowaniach na dostawy - 34%

 • Odwołania wnoszone w postępowaniach na usługi - 28%

Najczęściej wnoszono odwołania w postępowaniach o udzielenie zamówienia w następujących sektorach i branżach:

 1. sektor informatyczny - 13%

 2. budowa lub remonty dróg i autostrad - 10%

 3. budowa lub remonty nieruchomości - 9%

 4. budowa lub remonty obiektów sportowych - 9%

 5. budowa lub remonty sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków - 8,5%

 6. dostawy sprzętu medycznego oraz środków medycznych - 8,5%

 7. zamówienia w sektorze górniczym - 8 %

 8. usługi sprzątania - 5%

 9. sektor kolejowy - 3%

 10. usługi ochrony - 2%

 11. pozostałe - 24%

Cała: Informacja dotycząca rozpoznawania odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (plik w formacie pdf).

Źródło: www.uzp.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Protest faksem w terminie ?

12.1.2007 przez: Edek2

Protest po wyroku arbitrów ???

12.1.2007 przez: Edek2