Szukasz finansowania – pomyśl o emisji obligacji korporacyjnych

13.3.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

11 marca 2009 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie poinformowała o planach utworzenia zorganizowanego rynku obrotu dłużnymi papierami wartościowymi - obligacjami Skarbu Państwa, obligacjami korporacyjnymi, obligacjami komunalnymi (dzisiaj zorganizowanemu obrotowi podlegają tylko obligacje skarbowe). PKPP Lewiatan uważa, że powstanie ważny instrument dla przedsiębiorstw i inwestorów. 

Dzisiaj finansowanie przedsiębiorstw przez emisję dłużnych papierów wartościowych jest ograniczone ze względu na brak ratingów, brak możliwości wyceny ryzyka inwestycji w obligacje emitowane przez firmy, a także ograniczoną możliwość wyjścia z inwestycji w dowolnym momencie. Utworzenie zcentralizowanego rynku obligacji wszystkie te bariery ograniczy.

W IV kwartale 2008 r. wartość wyemitowanych przez przedsiębiorstwa działające w Polsce obligacji wyniosła 14,9 mld zł. Było to o 7,7% więcej niż w końcu 2007 r. i stanowiło 1/3 wartości wszystkich obligacji nieskarbowych. Pozyskiwanie przez przedsiębiorstwa kapitału drogą emisji obligacji korporacyjnych ma zatem bardzo duży potencjał - wartość emisji korporacyjnych papierów dłużnych stanowi ok. 9% wartości zobowiązań długoterminowych przedsiębiorstw (prowadzących księgi rachunkowe). Utworzenie rynku wtórnego obrotu obligacjami nieskarbowymi daje więc szanse na wzrost znaczenia tego źródła finansowania firm.

Z punktu widzenia przedsiębiorstw ważne jest, aby także samorządy miały możliwość pozyskiwania na większą skalę niż dzisiaj finansowania poprzez emisje obligacji komunalnych. Muszą one bowiem lepiej wykorzystywać fundusze unijne i realizować więcej inwestycji ze środków budżetów lokalnych, co wymaga zewnętrznego zasilenia. Dzisiaj samorządy wyemitowały obligacje komunalne o wartości 4,5 mld zł. To bardzo mało.

Stworzenie rynku wtórnego obrotu dłużnymi papierami nieskarbowymi - przedsiębiorstw i samorządów - to wielka szansa na udrożnienie dostępu do pieniądza w okresie osłabienia gospodarczego. Dlatego PKPP Lewiatan będzie wspierała to przedsięwzięcie, a Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji weszła w skład Komitetu ds. Rozwoju Rynku Obligacji.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Warszawa, 12 marca 2009 r. 

Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Rezygnacja z umowy na ostatni moment - odszkodowanie ?

Wczoraj 14:20:52 przez: sylwek440

YouTube a prawa autorskie

20.10.2021 przez: krzysztof_156