Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Archiwum 6 Maj 2010

 • fotNowi posłowie już obradują

  Jedenaścioro posłów złożyło wczoraj ślubowanie. Zastąpią oni parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem.

 • fotOpony z kolcami dla rowerów i na rajdach

  Rowerzyści będą mogli jeździć na oponach z elementami przeciwpoślizgowymi przez cały rok. Ogumienie z kolcami założą również kierowcy samochodów, biorący udział w rajdach i wyścigach zimowych.

Porady prawne • Zlecenie a świadectwo pracy

  Czy przy zatrudnieniu na umowę zlecenie po wygaśnięciu okresu umowy pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy i co powinno się w nim znajdować?

 • Dokapitalizowanie spółki z o. o.

  Spółka posiada 1000 udziałów po 500 zł każdy, czyli kapitał zakładowy wynosi 500 000 zł. Jest 6 udziałowców (4x 200 uprzywilejowanych i 2 x po 100 zwykłych). Wg wyceny wartości spółki jej (...)

 • Obniżenie alimentów po zwolnieniu z pracy

  Płacę alimenty na dwoje dzieci: 24-letnia studentka i 18-letni uczeń liceum. Po 1500 PLN. Nie pracuję od grudnia - likwidacja stanowiska pracy; nie mogę znaleźć nowej pracy, \"za wysokie kwalifikacje\" (...)

 • Niedoręczenie wyroku

  Mieszkam od 25 lat w Danii i posiadam obywatelstwo duńskie. Moja biologiczna matka (wychowywała mnie babcia) wystąpiła w lutym 2006 r. z roszczeniami alimentacyjnymi, które trafiły do sądu półtora (...)

 • Przepadek zaliczki

  W ramach umowy przedwstępnej sprzedaży kupujący przekazał sprzedającemu zaliczkę. Do podpisania ostatecznej umowy sprzedaży nie doszło z winy kupującego. Jak zasłyszałem - w przeciwieństwie (...)

 • Nieważność umowy

  Stworzono umowę trójstronną na wybudowanie i dostarczenie łodzi motorowej. Po stronie odbiorców (zamawiających) są dwa podmioty fizyczne, a po stronie dostarczyciela firma branżowa. W umowie popełniono (...)

 • Budowa w granicy

  Zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę wykonano budynek mieszkalny w granicy działki. Jaki element budynku powinien być w granicy (ława fundamentowa, zewnętrzna krawędź konstrukcji ściany, (...)

ArtykułyProjekty Ustaw • fotWięzienie za złamanie zakazu stadionowego

  Orzekany przez sąd środek karny, w postaci zakazu wstępu na imprezę masową, zostanie wprowadzony  do kodeksu karnego. Projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 258 z 2010

  Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie (zmiana rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej oraz rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) w odniesieniu do dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie (COM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 257 z 2010

  Umowa o partnerstwie gospodarczym WE - Wybrzeże Kości Słoniowej ***Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia wstępnej Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (5535/2009 – COM(2008)0439 – C6-0064/2009 – 2008/0136(AVC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 256 z 2010

  Umowa o partnerstwie gospodarczym WE/Cariforum ***Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Cariforum, z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (5211/2009 – COM(2008)0156 – C6-0054/2009 – 2008/0061(AVC))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 255 z 2010

  Substancje zubożające warstwę ozonową (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (przekształcenie) (COM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))P6_TC1-COD(2008)0165Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu. 25 marca 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2008 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (przekształcenie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 236 z 2010

  Nowa żywność ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr XXX/XXXX [jednolita procedura] (COM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD))Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu. 25 marca 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr…/2009 sprawie nowej żywności, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1331/2008 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 258/97 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 235 z 2010

  Lotniska, zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 216/2008 w zakresie lotnisk, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej oraz uchylającego dyrektywę Rady 2006/23/WE (COM(2008)0390 – C6-0251/2008 – 2008/0128(COD))P6_TC1-COD(2008)0128Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 marca 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 216/2008 w zakresie lotnisk, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej oraz uchylające dyrektywę 2006/23/WE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 234 z 2010

  Skuteczność działania i zrównoważony rozwój europejskiego systemu lotnictwa ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 549/2004, (WE) nr 550/2004, (WE) nr 551/2004 oraz (WE) nr 552/2004 w celu poprawienia skuteczności działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa (COM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD))P6_TC1-COD(2008)0127Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 marca 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 549/2004, (WE) nr 550/2004, (WE) nr 551/2004 oraz (WE) nr 552/2004 w celu poprawienia skuteczności działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 233 z 2010

  Gwarancja wspólnotowa dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty (COM(2008)0910 – C6-0025/2009 – 2008/0268(COD))P6_TC1-COD(2008)0268Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 marca 2009 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2009/WE w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 232 z 2010

  Wspólne Instrukcje Konsularne: identyfikatory biometryczne i wnioski wizowe ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2009 r. dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Wspólne Instrukcje Konsularne dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz w związku z wprowadzeniem technologii biometrycznych, łącznie z przepisami dotyczącymi organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków wizowych (5329/1/2009 – C6-0088/2009 – 2006/0088(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 226 z 2010

  Struktura i stawki akcyzy stosowane do wyrobów tytoniowych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywy 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych (COM(2008)0459 – C6-0311/2008 – 2008/0150(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 225 z 2010

  Wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych w odniesieniu do przedłużenia niektórych terminów (COM(2008)0618 – C6-0346/2008 – 2008/0188(COD))P6_TC1-COD(2008)0188Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 marca 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE zmieniającej dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych w odniesieniu do przedłużenia niektórych terminów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 223 z 2010

  Produkty kosmetyczne (przekształcenie) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady w sprawie produktów kosmetycznych (przekształcenie) (COM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))P6_TC1-COD(2008)0035Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 marca 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (tekst przekształcony)ZAŁĄCZNIK

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 220 z 2010

  Zbieranie informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zalecenia dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2533/98 w sprawie zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (13411/2008 – C6-0351/2008 – 2008/0807(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 219 z 2010

  Wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona)*Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona) (COM(2008)0842 – C6-0019/2009 – 2008/0235(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 218 z 2010

  Kołowe ciągniki rolnicze lub leśne (wersja ujednolicona) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (wersja ujednolicona) (COM(2008)0690 – C6-0414/2008 – 2008/0213(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 217 z 2010

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Nepalu dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Nepalu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (COM(2008)0041 – C6-0041/2009 – 2008/0017(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 214 z 2010

  Strategia UE na rzecz lepszych warunków demontażu statkówRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie strategii UE na rzecz lepszych warunków demontażu statków

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 206 z 2010

  Utrwalenie bezpieczeństwa i podstawowych wolności w InternecieZalecenie Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2009 r. dla Rady w sprawie utrwalenia bezpieczeństwa i podstawowych wolności w Internecie (2008/2160(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 198 z 2010

  Stan stosunków transatlantyckich po wyborach w USARezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie stanu stosunków transatlantyckich po wyborach prezydenckich w USA (2008/2199 (INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 189 z 2010

  Wpływ ekstensywnej urbanizacji w Hiszpanii na indywidualne prawa obywateli europejskich, środowisko i stosowanie prawa UE w oparciu o otrzymane petycjeRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wpływu ekstensywnej urbanizacji w Hiszpanii na indywidualne prawa obywateli europejskich, środowisko i stosowanie prawa UE w oparciu o otrzymane petycje (2008/2248(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 180 z 2010

  Ceny żywności w EuropieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie cen żywności w Europie (2008/2175(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 176 z 2010

  Społeczna odpowiedzialność podwykonawców w łańcuchu produkcjiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie społecznej odpowiedzialności podwykonawców w łańcuchu produkcji (2008/2249(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 166 z 2010

  Umowa o wolnym handlu UE/IndieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Indiami (2008/2135(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 161 z 2010

  Biała księga w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencjiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie białej księgi w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji (2008/2154(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 157 z 2010

  Przyszłość przemysłu motoryzacyjnegoRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przyszłości przemysłu motoryzacyjnego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 147 z 2010

  Roczne sprawozdania Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju za rok 2007Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie rocznych sprawozdań Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju za rok 2007 (2008/2155(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 141 z 2010

  Wstępna Umowa o partnerstwie gospodarczym WE- państwa Afryki ŚrodkowejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wstępnej Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a państwami Afryki Środkowej, z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 135 z 2010

  Umowy o partnerstwie gospodarczym WE-państwa partnerskie Wspólnoty WschodnioafrykańskiejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie umowy przejściowej ustanawiającej ramy dla Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a państwami partnerskimi Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 129 z 2010

  Umowa o partnerstwie gospodarczym WE- państwa Afryki Wschodniej i PołudniowejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie Umowy przejściowej ustanawiającej ramy umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 124 z 2010

  Umowa przejściowa o partnerstwie gospodarczym WE- państwa SADC EPARezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie umowy przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a państwami SADC EPA z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 118 z 2010

  Umowa przejściowa o partnerstwie WE- państwa regionu PacyfikuRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie umowy przejściowej o partnerstwie pomiędzy państwami regionu Pacyfiku z jednej strony, a Wspólnotą Europejską z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 112 z 2010

  Umowa przejściowa o partnerstwie gospodarczym WE-GhanaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie umowy przejściowej o partnerstwie gospodarczym między Ghaną z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 106 z 2010

  Wstępna Umowa o partnerstwie gospodarczym WE - Wybrzeże Kości SłoniowejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wstępnej Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wybrzeżem Kości Słoniowej z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 101 z 2010

  Umowa o partnerstwie gospodarczym WE-CARIFORUMRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Cariforum, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 95 z 2010

  Śródokresowy przegląd ram finansowych na lata 2007-2013Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie śródokresowego przeglądu ram finansowych na lata 2007-2013 (2008/2055(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 91 z 2010

  Metodologia ABB-ABM jako narzędzia zarządzania dla przydzielania środków budżetowychRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie metodologii ABB-ABM jako narzędzia zarządzania dla przydzielania środków budżetowych (2008/2053(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 85 z 2010

  Europejska inicjatywa na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnieniaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie „Europejskiej inicjatywy na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” (2008/2122 (INI))ZAŁĄCZNIK

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 79 z 2010

  Wykonanie rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych w latach 2007–2013Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych w latach 2007–2013 – wyniki negocjacji dotyczących krajowych strategii spójności i programów operacyjnych (2008/2183(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 73 z 2010

  Wymiar miejski polityki spójnościRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wymiaru miejskiego polityki spójności w nowym okresie programowania (2008/2130(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 65 z 2010

  Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej oraz stanowiska w debacie na temat przyszłej reformy polityki spójnościRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zielonej księgi w sprawie spójności terytorialnej oraz stanowiska w debacie na temat przyszłej reformy polityki spójności (2008/2174(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 59 z 2010

  Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wielojęzyczności: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie (2008/2225(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 58 z 2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2010/17/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia malationu jako substancji czynnej (  Dz.U. L 60 z 10.3.2010)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 56 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2010 r. dotycząca wniosku Bułgarii o zastosowanie środków ochronnych w związku z odstępstwem od zobowiązań na mocy dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2688)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2010

  Walka z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych praktykowanym w UERezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie walki z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych praktykowanym w UE (2008/2071(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2010

  Komplementarność i koordynacja polityki spóności ze środkami w zakresie rozwoju obszarów wiejskichRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie komplementarności i koordynacji polityki spójności z polityką rozwoju obszarów wiejskich (2008/2100(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2010

  Dobre praktyki w dziedzinie polityki regionalnej i przeszkód w wykorzystaniu funduszy strukturalnychRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. dotyczącego dobrych praktyk w dziedzinie polityki regionalnej i przeszkód w wykorzystaniu funduszy strukturalnych (2008/2061(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2010

  Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2008 r.Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie prac Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2008 r. (2008/2303(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2010

  Aktywny dialog z obywatelami na temat EuropyRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie aktywnego dialogu z obywatelami na temat Europy (2008/2224(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2010

  Studia artystyczne w Unii EuropejskiejRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie studiów artystycznych w Unii Europejskiej (2008/2226 (INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2010

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5675 – Syngenta/Monsanto's Sunflower Seed Business) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2010

  Umowy MCRRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie umów dotyczących milenijnych celów rozwoju (2008/2128(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2854)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2010

  Pomoc państwa – Republika Słowacka – Pomoc państwa C 5/10 (ex NN 48/09 i ex N 485/09) – Pożyczka ze środków publicznych przyznana spółce Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK Cargo) – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 386/2010 z dnia 5 maja 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 385/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1831/96 otwierającego i ustalającego zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi w ramach GATT na niektóre owoce i warzywa oraz przetwory owocowe i warzywne od 1996 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2010

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (89/686/EWG) (1)(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2010

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2010

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2010

  W rok po Lizbonie: partnerstwo UE-Afryka w praktyceRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. Rok po szczycie w Lizbonie: aktualny stan partnerstwa Afryka-UE (2008/2318 (INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 384/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 383/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 382/2010 z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie odmowy wydania zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Wspólne sprawozdanie Rady i Komisji z 2010 roku z postępów w realizacji programu prac „Edukacja i szkolenie 2010”

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie priorytetów UE na 64. sesję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów ZjednoczonychZalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie priorytetów UE na 64. sesję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (2009/2000(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2010

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/142/WE odnoszącej się do urządzeń spalających paliwa gazowe (wersja ujednolicona) (1)(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Dorota

  ocena usługi:

  Szybka i profesjonalna obsługa, wyczerpujace odpowiedzi na zadane pytania, prowadzenie krok po kroku.
 • Roman

  ocena usługi:

 • Magda

  ocena usługi:

  Polecam!
 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona,opinia konkretna ,rzeczowa.Polecam.
 • Artur

  ocena usługi:

  Moje wątpliwości zostały wyjaśnione.Polecam.
 • Maria

  ocena usługi:

  porada udzielona szybko, wyczerpująco i rzetelnie polecam
 • Maria

  ocena usługi:

  porada udzielona szybko, wyczerpująco i rzetelnie polecam
 • Marek

  ocena usługi:

 • D.Schaffner

  ocena usługi:

  Dokladnie, profesjonalnie, wyczerpujaco i bardzo szybko. Jestem bardzo zadowolona z uslugi. POLECAM!!! Wszystkim, bo warto :) Pozdrawiam zespol i dziekuje :)
 • Formiga

  ocena usługi:

  Warto skorzystać z usług e-prawnika, kompetentna i solida firma, w krótkim czasie odpowiedź. Polecam.
 • mirek

  ocena usługi:

  Wyczerpująca opinia, jestem zadowolony.
 • gabriela

  ocena usługi:

  porada prawna rzetelnie wykonana dziękuję
 • Łukasz

  ocena usługi:

  Moje wątpliwości zostały jasno i precyzyjnie wyjaśnione. Polecam.
 • Jacek

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

 • Zbigniew

  ocena usługi:

 • Piotr

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane