Prawo administracyjne: Pozostałe - Zmiany w prawie

Ustawa o ochronie sygnalistów

30.6.2024

Celem ustawy jest ochrona osób zgłaszających naruszenie prawa niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy lub pełnienia służby. Zgłoszenia będzie mógł dokonać pracownik, były pracownik, funkcjonariusz, żołnierz zawodowy, zleceniobiorca, stażysta czy wolontariusz. Ustawa (...)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

25.6.2024

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowane rozwiązania mają zwiększyć skuteczność SRW, a dzięki temu stabilność i przewidywalność finansów publicznych. Proponowana zmiana przepisów (...)

Zmiany w systemie kaucyjnym

31.5.2024

Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ma celu doprecyzowanie przepisów dotyczących wydawania, cofania i zmieniania zezwolenia na prowadzenie systemu kaucyjnego.

Wykonanie budżetu za 2023 rok

29.5.2024

Rząd przyjął uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok wraz z uchwałą w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2023. Dochody budżetu państwa wyniosły 574, 0 mld zł , wydatki ok. 659,6 mld zł. Deficyt budżetu państwa zamknął się (...)

Przejrzystość finansów publicznych

22.5.2024

Projekty legislacyjne zostały wprowadzone do wykazu prac rządu. Głównym elementem pakietu jest powołanie niezależnej instytucji fiskalnej. Resort finansów zaproponował też zmiany dotyczące stabilizującej reguły wydatkowej (SRW). Pakiet rozwiązań jest reakcją Ministerstwa (...)

Przygotowania do przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

13.5.2024

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w związku z przygotowywaniem i sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w I połowie 2025 roku dotyczy wdrożenia szczególnych rozwiązań, ograniczonych czasowo, które po pierwsze (...)

Walka z cyberzagrożeniami

25.4.2024

Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, który ma istotnie wzmocnić ochronę obywateli oraz instytucji przed rosnącymi zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Uwzględnia także przepisy unijnej dyrektywy NIS2, do implementacji, której (...)

Nieobowiązkowe prace domowe w szkołach podstawowych

23.4.2024

Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych weszło w życie 1 kwietnia 2024 roku. Zmiany dotyczą publicznych szkół podstawowych.

Nowelizacja ustawy Prawo pocztowe

5.4.2024

Ustawa umożliwia przekazanie Poczcie Polskiej 2,052 mld zł dotacji na finansowanie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w latach 2021-2024 r.

Pakiet dla przemysłu drzewnego

15.3.2024

Ograniczenie eksportu nieprzetworzonego drewna za granicę, transparentność sprzedaży tego surowca czy proklimatyczna lokalność – to tylko wybrane punkty ogłoszonego dziś przez minister klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę „Pakietu dla przemysłu drzewnego”. (...)

Prawo komunikacji elektronicznej w konsultacjach

27.2.2024

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej oraz ustawy wdrażającej. Konsultacje potrwają 14 dni. Projektowane ustawy stanowią implementację Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej i wprowadzają nowe rozwiązania dla branży i (...)

Znakowanie napojów alkoholowych w nowych przepisach

27.2.2024

Nowe przepisy m.in. regulują, kiedy na etykiecie napoju spirytusowego może pojawić się określenie „nalewka” oraz wprowadzają obowiązek podawania rzeczywistej objętościowej zawartości alkoholu trunków sprzedawanych w barach i restauracjach.

Kolejna tura pomocy dla branż energochłonnych

6.2.2024

Od 1 lutego br. firmy z branż, które szczególnie odczuły wzrost cen energii, mogą po raz kolejny wnioskować o pomoc z rządowego programu wsparcia. Mogą z niego skorzystać wszystkie firmy z sektorów: wydobywczego i przetwórstwa przemysłowego. To drugi nabór (...)

Wsparcie promocji eksportu

30.1.2024

Od 20 grudnia polscy przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie promocji swoich działań eksportowych na światowych rynkach w 2024 r. Program skierowany jest do mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm.

Krajowa droga ku cyfrowej dekadzie

10.11.2023

Ministerstwo Cyfryzacji, wspólnie z innymi zaangażowanymi resortami, zwłaszcza Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Ministerstwem Zdrowia, opracowało projekt Krajowego planu działania do programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do (...)

Fundusze Europejskie w listopadzie

10.11.2023

Zapoznaj się z różnorodną ofertą Funduszy Europejskich dostępną w listopadzie. Oferta obejmuje łącznie 159 konkursów: 26 z programów krajowych, 110 z programów regionalnych, 15 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz 8 z Krajowego (...)

Konsultacje dotyczące Taksonomii UE

6.11.2023

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zachęca przedsiębiorców do udziału w konsultacjach organizowanych przez Komisję Europejską ws. dalszego rozwoju unijnych ram zrównoważonych środowiskowo działalności gospodarczych – tzw. Taksonomii UE.

Polska będzie mieć własną konstelację satelitów obserwacyjnych

2.11.2023

30 października br. weszła w życie umowa, na mocy której Polska zyska własną konstelację satelitów obserwacyjnych. Rozpoczną one pracę już w 2027 r. Polska zyska dostęp do wysokorozdzielczych danych z obserwacji Ziemi, a rodzime firmy wiedzę z zakresu produkcji i integracji (...)

Ułatwienia dotyczące biogazowni rolniczych

21.10.2023

18 października 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zawiera szczegółową listę substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej. Rozporządzenie jest dopełnieniem przepisów wprowadzających ułatwienia dla biogazowni (...)

Obciążenia firm sprawozdawczością mają być zmniejszone

21.10.2023

Komisja Europejska (KE) przedstawiła tzw. Pakiet Redukcji Obciążeń (Burden Reduction Package). Celem pakietu jest ograniczenie wymogów sprawozdawczych o 25%. Zalazły się w nim działania z obszaru sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa

17.10.2023

Z dniem 1 lipca br. weszła w życie ustawa z 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, która zawiera rozwiązania prawne gwarantujące producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców (...)

Rok akademicki 2023/2024 - zmiany dla uczelni

4.10.2023

Przeczytaj o najważniejszych zmianach w przepisach w obszarze szkolnictwa wyższego w roku akademickim 2023/2024. Dotyczą one: ustroju uczelni, kształcenia, spraw studenckich, stypendiów ministra oraz spraw pracowników szkolnictwa wyższego.

Bezpieczniej w taksówkach zamawianych na aplikacje

22.9.2023

Dokładna weryfikacja tożsamości potencjalnych kierowców, ich uprawnień do kierowania pojazdem oraz niekaralności to tylko niektóre nowe obowiązki firm oferujących przejazdy zamawiane przez aplikacje.

Większa ochrona odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku

29.8.2023

Celem ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw jest dalsze wsparcie procesu minimalizowania (...)

Ustawa o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych

27.8.2023

Ustawa o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych ma na celu rozwiązanie problemów związanych ze zgromadzonymi przed laty odpadami na wielkoobszarowych terenach należących, w przeszłości lub obecnie, do Skarbu Państwa zakładów przemysłowych, w tym w okresie, w którym nie (...)

Nowe uprawnienia dla użytkowników platform internetowych

25.8.2023

25 sierpnia zaczynają obowiązywać przepisy unijnej regulacji – aktu o usługach cyfrowych. Facebook i inne największe platformy internetowe będą miały obowiązek wzmocnienia procesu rozpatrywania skarg użytkowników. Tym samym wygaszamy usługę Odwołaj się od decyzji portalu.

Projekt budżetu na 2024 rok

24.8.2023

Budżet na 2024 r. to budżet oparty na trzech filarach: bezpieczeństwie militarnym, ambitnych programach społecznych i ochronie zdrowia Polaków. Rząd przeznaczy środki na obronność i wzmacnianie bezpieczeństwa państwa, wsparcie rodzin, wsparcie emerytów i rencistów, (...)

Wsparcie dla branż energochłonnych

23.8.2023

W sierpniu planowany jest start naboru na kolejną turę rządowego wsparcia dla branż energochłonnych. Tym razem o pomoc będą mogły wnioskować firmy z całego sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego. W puli jest aż 5,5 mld zł. Do udziału w programie uprawnionych jest ok. (...)

Linie bezpośrednie to tańszy prąd dla firm

22.8.2023

Prezydent podpisał nowelizacją Prawa energetycznego, która wprowadza przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii przepisy dotyczące linii bezpośrednich. Dzięki nim przedsiębiorcy będą mogli w prostszy sposób korzystać z pochodzącej z OZE energii, a to oznacza obniżkę (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika