Prawo administracyjne: Pozostałe - Zmiany w prawie

Większa ochrona odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku

29.8.2023

Celem ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw jest dalsze wsparcie procesu minimalizowania (...)

Ustawa o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych

27.8.2023

Ustawa o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych ma na celu rozwiązanie problemów związanych ze zgromadzonymi przed laty odpadami na wielkoobszarowych terenach należących, w przeszłości lub obecnie, do Skarbu Państwa zakładów przemysłowych, w tym w okresie, w którym nie (...)

Nowe uprawnienia dla użytkowników platform internetowych

25.8.2023

25 sierpnia zaczynają obowiązywać przepisy unijnej regulacji – aktu o usługach cyfrowych. Facebook i inne największe platformy internetowe będą miały obowiązek wzmocnienia procesu rozpatrywania skarg użytkowników. Tym samym wygaszamy usługę Odwołaj się od decyzji portalu.

Projekt budżetu na 2024 rok

24.8.2023

Budżet na 2024 r. to budżet oparty na trzech filarach: bezpieczeństwie militarnym, ambitnych programach społecznych i ochronie zdrowia Polaków. Rząd przeznaczy środki na obronność i wzmacnianie bezpieczeństwa państwa, wsparcie rodzin, wsparcie emerytów i rencistów, (...)

Wsparcie dla branż energochłonnych

23.8.2023

W sierpniu planowany jest start naboru na kolejną turę rządowego wsparcia dla branż energochłonnych. Tym razem o pomoc będą mogły wnioskować firmy z całego sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego. W puli jest aż 5,5 mld zł. Do udziału w programie uprawnionych jest ok. (...)

Linie bezpośrednie to tańszy prąd dla firm

22.8.2023

Prezydent podpisał nowelizacją Prawa energetycznego, która wprowadza przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii przepisy dotyczące linii bezpośrednich. Dzięki nim przedsiębiorcy będą mogli w prostszy sposób korzystać z pochodzącej z OZE energii, a to oznacza obniżkę (...)

Zmiany dotyczące produktów rolnych w SENT

22.8.2023

12 sierpnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów wprowadzające zmiany w katalogu towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT). Doprecyzowano katalog (...)

Rozporządzenie bateryjne

22.8.2023

12 lipca br. zostały przyjęte przepisy ustanawiające regulacje dotyczące całego cyklu życia baterii: od projektu do końca eksploatacji. W efekcie powstanie gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) dla unijnego sektora baterii. Nowe rozporządzenie ma na celu ustanowienie jednolitych reguł na (...)

Zielone certyfikaty a bezpieczeństwo cenowe dla obywateli

21.8.2023

Rząd podejmuje kolejne działania służące ograniczeniu wzrostu cen energii czemu mają służyć proponowane zmiany. Projektowane rozporządzenie dotyczy wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia z OZE, tzw. zielonych certyfikatów.

Zwalczanie nadużyć w komunikacji elektronicznej

21.8.2023

Celem nowej ustawy jest ograniczenie skali nadużyć w komunikacji elektronicznej, a tym samym zwiększenie ochrony użytkowników czyli podmiotów korzystających z publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej lub żądających świadczenia takiej usługi. Ustawa formułuje ramy prawne (...)

Trwa nabór ciągły do programu Maluch+

26.7.2023

Dostępność opieki żłobkowej jest bardzo ważna dla młodych rodziców, szczególnie mam, które chcą łączyć życie rodzinne z zawodowym. W ramach naboru dokonywany będzie podział środków między jednostkami samorządu terytorialnego a innymi podmiotami. Środki (...)

Wolność płacenia gotówką

23.7.2023

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę uchylającą ograniczenia w płatnościach gotówkowych, które miały wejść w życie od 1 stycznia 2024 roku. To oznacza, że konsumenci mogą nadal bez ograniczeń płacić gotówką, a limit dla przedsiębiorców pozostaje bez (...)

Reforma celna

20.7.2023

17 maja 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt najbardziej kompleksowej reformy unii celnej UE od czasu jej utworzenia w 1968 r.

Zmiany w stabilizującej regule wydatkowej

20.7.2023

Sejm przyjął nowelizację przepisów ustawy o finansach publicznych. Zmiany dotyczą stabilizującej reguły wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania nieprzekraczalnego limitu wydatków państwa na dany rok budżetowy. Zmiany są konieczne w obliczu konieczności rozbudowy (...)

Wdrażanie Krajowej Polityki Miejskiej 2030

30.6.2023

Realizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2030 w celu wsparcia zrównoważonego rozwoju miast poświęcone było inauguracyjne posiedzeniu Rady Wykonawczej ds. wdrażania Krajowej Polityki Miejskiej 2030. Spotkanie z udziałem ministra funduszy i polityki regionalnego Grzegorz Pudy odbyło się w (...)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

29.6.2023

Projekt zakłada zmiany w stabilizującej regule wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania nieprzekraczalnego limitu wydatków państwa na dany rok budżetowy. Zmiany są konieczne, ponieważ SRW w swojej obecnej postaci implikuje znacznie głębszą konsolidację niż ta, która (...)

Wsparcie dla sektora drobiarskiego

26.6.2023

Blisko 159 mln złotych trafi na rekompensaty dla producentów z sektora drobiu i jaj. Rada Ministrów 2 czerwca 2023 r. przyjęła przygotowane w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenie. Wsparcie będzie realizować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rada UE zatwierdziła nowe przepisy dotyczące maszyn

26.6.2023

Rada UE przyjęła nowe rozporządzenie o maszynach. Nowe przepisy aktualizują dyrektywę maszynową 2006/42/WE i przekształcają ją w rozporządzenie UE ws. maszyn, które obejmuje harmonizację zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, promuje swobodny przepływ maszyn, (...)

Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2024

15.6.2023

Polityka gospodarcza rządu będzie nakierowana na wzmacnianie potencjału polskiej gospodarki po kryzysie energetycznym wywołanym przez rosyjską agresję na Ukrainę, przy zachowaniu dbałości o stabilność zadłużenia publicznego oraz uwzględnieniu wytycznych instytucji UE. W ocenie rządu w 2024 (...)

Nowelizacja ustawy budżetowej na 2023 rok

13.6.2023

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej rząd chce przeznaczyć dodatkowe środki dla pracowników budżetówki na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń w 2023 r. Dodatkowe środki będą również skierowane dla nauczycieli. To wynik m.in. podpisanego 7 czerwca 2023 r. porozumienia (...)

Konieczność aktualizacji rachunków bankowych przez OPP

30.5.2023

Organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. OPP, które w ubiegłych latach zgłosiły swój rachunek i jest on nadal aktualny, nie muszą podejmować żadnych (...)

Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu 2022

26.5.2023

Rząd przyjął uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok wraz z uchwałą w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2022. Dochody budżetu państwa wyniosły 504,8 mld zł mld zł, wydatki ok. 517,4 mld zł. Deficyt budżetu państwa zamknął (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika